Update articol:
ANPC sancţionează Bancpost cu amendă de 150.000 de lei

ANPC: Dobândă zero la creditele cesionate de Bancpost către EFG New Europe Funding Olanda

Manțu Dumitru, funcționar public în cadrul ANPC, susţine că, prin cesionarea de către Bancpost a creditelor către o persoană juridică neautorizată din afara țării, respectiv Olanda, a fost creat un prejudiciu consumatorilor estimat la cel puțin 300 milioane de euro

Bancpost: Obligația de restituire a anumitor sume de bani nu va putea fi reținută în sarcina băncii, ci, eventual, în măsură în care instanța va constata legalitatea măsurilor dispuse, doar pe seama cesionarului, care a încasat sumele.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a sancționat contravențional Bancpost S.A., în această săptămână, cu amendă în valoare de 150.000 lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007, cât și pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2), potrivit unui comunicat al ANPC.

Autoritatea susţine: “Astfel a fost aplicată măsura complementară «Restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru întreg portofoliul de credite cesionat de către Bancpost S.A (fie direct, fie prin intermediul altor societăți, respectiv EFG New Europe Funding II B.V., Eurobank Ergasias S.A. etc. fără a ne limita) reprezentând dobânzi, dobânzi penalizatoare, penalități calculate și reținute în perioada 11.07.2008-27.03.2018, când cesionar a fost EFG New Europe Funding II B.V. (actuală ERB New Europe Funding II B.V.)».
În urma acțiunii de control au fost verificate aspecte privind cesiunea de creanțe de la Bancpost S.A. la EFG New Europe Funding II B.V. (actuală ERB New Europe Funding II B.V.), fiind o persoană juridică neautorizată. În consecință, având în vedere faptul că, față de debitorii cedați nu au fost îndeplinite formalitățile prevăzute de lege pentru opozabilitatea cesiunii de creanță, instituția de credit cedenta Bancpost S.A. are calitate procesuală pasivă și nu se justifică calitatea de creditor a cesionarului față de debitorii cedați. Întrucât cesionarul creditului nu a avut calitatea de bancă, instituție de credit autorizată, dobânda calculată și reținută trebuia să fie zero pe întreagă perioada a cesionarii 11.07.2008-27.03.2018.
Cu privire la aceste aspecte, ANPC a informat și următoarele instituții: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a României”.

În această săptămână, Manțu Dumitru, funcționar public în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – Comisariatul Județean pentru  Protecția Consumatorilor Constanța, a formulat o avertizare în interes public privind semnalarea următoarelor fapte de încălcare a legii: incompetenţa sau neglijenţa în serviciu  – art. 5, lit. i) din legea nr. 571/2004; încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public – art. 5, lit. n) din legea nr. 571/2004.

Manţu susţine în avertizare: “Deși aspectele sunt cunoscute de o perioadă de timp de cel puțin doi ani de zile, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor nu a întreprins demersurile necesare, conform atribuțiilor prevăzute de lege, pentru ocrotirea interesului public prin cercetarea legalității cesiunii de credite performante realizată de Bancpost S.A. către EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) din Olanda și dispunerea măsurilor de limitare a consecințelor prestării serviciilor financiare care nu sunt în concordanță cu dispozițiile legale.

Prin calcularea și reținerea, cu încălcarea prevederilor legale, de către o persoană juridică neautorizată din afara țării, de sume de bani reprezentând dobânzi, comisioane de administrare şi dobânzi penalizatoare, a fost creat un prejudiciu consumatorilor estimat la cel puțin 300 milioane de euro.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în calitate de Autoritate a Statului ce are ca atribuție principală controlul respectării dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor și apărarea drepturilor legitime ale acestora în cazul prestării de servicii financiare, și foarte probabil și Banca Națională a României, în calitate de autoritate a Statului competentă cu privire la reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, au protejat interesul operatorului economic Bancpost S.A. în detrimentul intereselor consumatorilor din România, cu încălcarea principiului legalităţii și principiului supremaţiei interesului public”.

Bancpost a transmis, ieri, poziţia privind eventuala sancţiune legată de portofoliul de credite cesionate în Olanda: “Bancpost a luat notă de opinia ANPC și va discuta cu autoritatea pentru a înțelege mai bine considerentele care au stat la baza deciziei. Din momentul contestării în față instanțelor de judecată și până la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, toate măsurile stabilite prin procesul verbal sunt suspendate de drept, conform legii.

În orice situație însă, obligația de restituire a anumitor sume de bani nu va putea fi reținută în sarcina băncii, ci, eventual, în măsură în care instanța va constata legalitatea măsurilor dispuse, doar pe seama cesionarului, care a încasat sumele. Orice eveniment care a avut loc anterior momentului finalizării tranzacției de cumpărare a Bancpost de către BT nu intră în aria de răspundere a Băncii Transilvania, urmând să fie adresat corespunzător și gestionat de către actionarii anteriori (societățile din Grupul Eurobank), în conformitate cu condițiile contractuale convenite la momentul perfectării tranzacției.

Integrarea Bancpost în Grupul Financiar BT continuă și nu este afectată de recentele decizii ale ANPC în legătură cu statutul clienților ex-Bancpost (externalizaţi către entități din afară țării).

Contractul semnat între BT și Eurobank pentru achiziționarea Bancpost acoperă un perimetru și un portofoliu precis și conține clauze detaliate care reglementează posibile situații precum cele menționate mai sus”.

 

BVB | Știri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (03/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROMCAB SA (MCAB) (03/12/2021)

Hotarare AGEA 03.12.2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (03/12/2021)

Tranzactii parti afiliate EFSA - OPCOM

TERAPLAST SA (TRP) (03/12/2021)

Hotarari AGA E 3 decembrie 2021

AQUILA PART PROD COM (AQ) (03/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014