Update articol:

ANRE a aplicat amenzi de aproape 20 milioane de lei, în 2018, cele mai multe în domeniul energiei electrice

ANRE a aplicat, anul trecut, amenzi de aproape 20 milioane de lei, comparativ cu circa 22 milioane de lei în 2017, potrivit Raportului de Activitate pe 2018.   

În anul 2018, ANRE a efectuat 511 acțiuni de control de tip inspecție.

În afara acțiunilor de control de tip inspecție, prevăzute în programul de control aferent anului 2018, au fost efectuate suplimentar: 240 acțiuni de control de tip verificare și 1007 de acțiuni de control de tip supraveghere. Acțiunile de control au vizat cu preponderență titularii de licențe/autorizații/atestate emise de către ANRE, potrivit Raportului ANRE.

În urma acţiunilor de control efectuate, în anul 2018, au fost întocmite 1125 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, fiind aplicate pentru neregulile constatate un număr de 1448 sancțiuni contravenționale, repartizate astfel:
 485 în domeniul energiei electrice;
 907 în domeniul gazelor naturale;
 56 în domeniul eficienței energetice

Prin procesele – verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, au fost aplicate amenzi în cuantum total de 19.721.935,15 lei.

Din totalul de 1125 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, 24 au fost aplicate unor persoane fizice și 1101 au fost au fost aplicate unor agenți economici.

Principalele fapte săvârșite de către persoanele supuse acțiunilor de control, pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale în anul 2018, au constat în nerespectarea prevederilor legale referitoare la:
 obligația utilizatorilor rețelei de transport gaze naturale de a asigura echilibrarea comercială
între cantitățile de gaze naturale introduse în Sistemul Național de Transport (SNT) și cele
preluate din SNT de către clienții din portofoliu;
 existența convențiilor bilaterale încheiate de Operatorul Sistemului de Transport al gazelor
naturale cu producătorii de gaze naturale;
 obligația legală de a asigura exploatarea stațiilor de reglare-măsurare-predare, de preluare a
gazelor naturale din conductele de alimentare din amonte, aferente punctelor fizice de intrare
în Sistemul Național de Transport al gazelor naturale;
 obligaţia producătorilor de gaze naturale de a respecta parametrii tehnologici aferenţi
punctelor fizice de intrare/ieşire în/din Sistemul Național de Transport al gazelor naturale;
 facturarea consumului de gaze naturale la clienții finali;
 obligația de a executa lucrările de mentenanță a rețelei electrice de transport;
 obligația de a respecta și de a aplica (a realiza) planul de dezvoltare (investiții) a rețelei
electrice de transport;
 activitatea de mentenanță desfășurată de producătorii de energie electrică;
 obligația de achiziție a gazelor naturale pentru clienții finali din portofoliu;
 montarea detectoarelor de gaze naturale;
 obligația de constituire a garanțiilor finaciare de furnizorii de energie;
 desfășurarea de activități comerciale fără a deține licență, în conformitate cu legislația în
vigoare;
 obligației de achiziție/plată a contravalorii certificatelor verzi neachiziționate de către operatorii economici licențiați în domeniul energiei electrice;
 constituirea de garanții financiare de către furnizorii de energie pentru plata contravalorii serviciului de distribuție a energiei electrice;
 indicatorii de performanță stabiliți prin standardele de performanță pentru serviciile de distribuție energiei electrice și a gazelor naturale, pentru activitățile de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, pentru serviciul de transport și de sistem al energiei electrice și al gazelor naturale;
 accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale;
 racordarea la rețelele electrice de interes;
 racordarea la sistemul de distribuție al gazelor naturale;
 proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
 alimentarea cu energie electrică a clienților finali casnici, utilizând instalațiile electrice realizate pentru racordarea organizării de șantier;
 transmiterea rapoartelor de activitate de către operatorii economici autorizați în domeniul gazelor naturale;
 nerespectarea termenului de depunere a documentațiilor tehnice în vederea obținerii autorizațiilor pentru executarea lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție al gazelor naturale;
 proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice;
 întocmirea și transmiterea rapoartelor de activitate și de informare a consumatorilor;
 eficiența energetică a marilor consumatori de energie.

Concomitent cu măsurile contravenţionale, s-au făcut propuneri pentru
aplicarea de măsuri complementare, constând în suspendarea autorizațiilor/atestatelor, pentru anumite categorii activităţi, la un agent economic.

 

ANRE a colectat 606 milioane de lei din contribuţia de 2% din cifra de afaceri a companiilor, instituită prin OUG 114/2018

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021