Update articol:

Anunțul de vânzare și societatea organizatoare a licitației pentru vânzarea-cumpărarea acțiunilor emise de Alstom Transport S.A.

SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE (S.I.F.) MUNTENIA S.A., cu sediul social în Bucureşti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2 sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, având contul nr. RO59BRDE450SV00951424500 deschis la BRD- MCC, prin administratorul său, Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest S.A., cu sediul social în Bucureşti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter cam. 3, 4, 5 și etaj 2, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 110/13.01.2004, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR 05 SAIR/400006/13.01.2004, înscrisă la registrul A.S.F. ca A.F.I.A. cu nr. PJRO7.1AFIAI/400005/21.12.2017, (denumit în continuare “Vânzătorul” sau “SIF Muntenia S.A.”), organizează în data de 11.10.2023, ora 11,00, la adresa din Bucureşti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, licitație competitivă deschisă cu strigare (”Licitația”) pentru vânzarea participației de 2,1803172191% din capitalul social, respectiv 20.775 acțiuni deținute de SIF Muntenia S.A. la Alstom Transport S.A. cu sediul social în București, Sector 6, Str. Razoare nr. 32, etaj 2, CUI: 6640696, Nr. Reg. Com. J40/22347/1994.

Vânzarea se face pentru participația în întregime, adică pentru toate Acțiunile deținute de SIF Muntenia S.A. în capitalul social al Alstom Transport SA, nu în mod individual sau fracționat.

La ședința de licitație se pot prezenta persoane fizice și/sau juridice române sau străine care fac dovada îndeplinirii cerințelor de participare la licitație prevăzute în Caietul de Sarcini și Regulamentul de organizare si desfășurare a Licitației, documente care pot fi procurate de pe websiteul vanzătorului www.sifmuntenia.ro.

Prețul de pornire al licitației este de 8.019.150 lei .

Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.

Taxa de participare la licitație este de 1.000 lei .

Licitația se va realiza în condițiile legii și cu respectarea prevederilor cuprinse în Caietul de sarcini și în Regulamentul de organizare si desfășurare a Licitației.

Persoanele interesate se pot înscrie la licitație până la data de 09.10.2023 ora 16, depunând taxa de participare la licitație, garanția și documentele cerute prin caietul de sarcini al licitației la sediul vânzătorului din București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2.

Participarea la licitație se face numai cu acceptarea condițiilor din caietul de sarcini și cu îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în acesta. Caietul de sarcini al licitației și Regulamentul de organizare și vânzare pot fi consultate începând cu data de 22.09.2023 la sediul vânzătorului din București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, precum și prin accesarea website-ului vânzătorului, www.sifmuntenia.ro, în secțiunea investiții, „vânzare active”.

Prezentul anunț este publicat în cotidianul financialintelligence.ro precum și pe website-ul vânzătorului www.sifmuntenia.ro, în secțiunea investiții, „vânzare active”.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0726.258.547, persoana de contact dl.Horia Gustă și la adresa de email – sai@munteniainvest.ro.

22.09.2023

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni