Update articol:

ASF a aprobat prospectul aferent emisiunii de acţiuni noi pentru majorarea capitalului social al Electrica

Sursa: Facebook
Potrivit companiei, cvorumul AGA de 85% din capitalul social subscris aplicabil majorărilor de capital cu terenurile, prevăzut în legea emitenților, nu se aplică majorărilor care se fac de drept, în baza legislației specifice, a privatizării

 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat miercuri prospectul simplificat aferent emisiunii unui număr maxim de până la 309.869 acţiuni noi, prin exercitarea drepturilor de preferinţă în cadrul majorării de capital social al Electrica, informează societatea printr-un raport remis Bursei de Valori Bucureşti.

Majorarea de capital, aprobată prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Electrica din data de 25 aprilie 2019 şi prin decizia 4 octombrie a Consiliului de Administraţie, va fi realizată prin aport în natură şi în numerar, cu suma maximă de 6.049.830 lei, de la valoarea actuală de 3.459.399.290 lei până la valoarea maximă de 3.465.449.120 lei, unde 295.114 acţiuni reprezintă aportul în natură al statului român, şi până la 309.869 acţiuni noi care vor fi oferite spre subscriere în numerar, în cadrul exercitării dreptului de preferinţă, celorlalţi acţionari.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă este 1 noiembrie 2019 – 3 decembrie 2019 pentru acţiunile noi sub formă de acţiuni. În cazul acţiunilor noi reprezentate sub formă de GDR (certificate globale de depozit), pentru a fi valabilă subscrierea, formularul de subscriere şi dovada plăţii sumei ce urmează să fie depusă în vederea exercitării drepturilor de preferinţă aferent numărului de GDR noi subscrise trebuie să fie primite de către Bank of New York Mellon până la ora 17:00 (ora Statului New York) în data de 22 noiembrie 2019.

Preţul de exercitare a drepturilor de preferinţă este de 10 lei per acţiune nouă sub formă de o acţiune şi echivalentul a 40 lei în dolari per GDR, plus anumite costuri, comisioane şi cheltuieli.

Acţiunile noi care nu au fost subscrise în cadrul perioadei de subscriere vor fi anulate.

Electrica a mers înainte cu majorarea de capital cu terenurile aportate de stat, deși la AGA din aprilie cvorumul a fost de 72,77% din totalul drepturilor de vot si de 71,32% din capitalul social al Societatii. În schimb, o altă companie listată, Transelectrica, a transmis că nu poate proceda la majorarea de capital deoarece pentru o asemenea decizie este necesar un cvorum de 85% (potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale art.113 lit.f), art.117 alin.(8) și art.212 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, majorarea de capital supusă aprobării conform ordinii de zi precizate în convocator impune în ceea ce privește cvorumul participarea acționarilor reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris).
Potrivit Electrica, însă, cvorumul AGA de 85% din capitalul social subscris aplicabil majorărilor de capital cu terenurile, prevăzut în legea emitenților, nu se aplică majorărilor care se fac de drept, în baza legislației specifice, a privatizării.

La solicitarea Financialintelligence.ro, Electrica a transmis următoarea explicație juridică:

“Societatea Energetica Electrica SA este o fosta companie de stat,  privatizata la data de 04.07.2014, fiind listata la BVB, precum si la Bursa din Londra, statul roman detinand o cota de participare de 48.78% din capitalul social al societatii.

In aceasta calitate de fosta companie de stat, Electrica SA a obtinut Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate (CADP) pentru terenurile aflate in patrimoniul  sau,  in conformitate cu H.G. 834/1991.

In ceea ce priveste majorarea capitalului social prin aportul in natura a terenurilor pentru care s-au obtinut CADP-uri, Electrica se supune reglementarilor speciale in materia societatilor privatizate, respectiv O.G. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 137/2002, privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, H.G. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii.

Prin O.G. 88/1997 si prin Legea 137/2002, legiuitorul a introdus conceptul de majorare de drept a capitalului social al societatilor care indeplinesc urmatoarele conditii: (i) sunt supuse procesului de privatizare si (ii) CADP-ul este obtinut dupa privatizare sau, desi CADP-ul fusese obtinut anterior privatizarii, societatea nu isi majorase capitalul social pana la data privatizarii.

Electrica SA detine CADP-uri care se regasesc in ambele ipoteze ale textului citat, Certificatele de Atestare a Dreptului de Proprietate fiind obtinute atat inainte, cat si dupa privatizare, iar societatea nu si-a majorat capitalul social cu contravaloarea acestor terenuri.

Astfel, potrivit art. 322 din O.G. 88/1997 –  (1) “Capitalul social al societatilor comerciale carora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor mentionate in certificat”.                       

Conform art. 5 din Legea 137/2002: ”In cazul in care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmata, anterior privatizarii, de majorarea corespunzatoare a capitalului social sau daca certificatul se elibereaza dupa privatizare, capitalul social se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerata aport in natura al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, dupa caz, in schimbul careia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate”.

Conform art. 142 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii:

“Toate societatile comerciale, indiferent de structura capitalului social, care pana la data aparitiei legii nu au dobandit certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor proceda dupa cum urmeaza: 

   (…)

  1. b) dupa primirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, in Adunarea Generala a Actionarilor se aproba: 

   (i) majorarea capitalului social cu valoarea terenului; 

   (ii) numarul de actiuni emise suplimentar; 

   (iii) modificarea corespunzatoare a actului de infiintare.

 

Raportat la dispozitiile legale mai sus mentionate, rezulta ca majorarea capitalului social in cazul obtinerii CADP-ului se produce de drept, in temeiul legii, iar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor doar atesta o situatie preexistenta, respectiv constata majorarea capitalului social, emite actiunile suplimentare si modifica corespunzator Actul Constitutiv.

Pe de alta parte, art. 87 alin. 2 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata instituie, in cazul majorarii capitalului social cu aport in natura, o prezenta in AGA de cel putin 85% din capitalul social, iar hotararea ar trebui sa fie adoptata cu 3/4 din numarul voturilor prezente:

“Majorarea de capital social prin aport in natura este aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri noi si performante, necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente.“

Din textul de lege mai sus mentionat, rezulta ca legiuitorul a stabilit un cvorum in procent de 85% din capitalul social subscris la majorarea capitalului social cu aport in natura, pentru a se asigura ca o asemenea majorare este oportuna pentru societate.

In ceea ce priveste majorarea capitalului social cu aport in natura reprezentat de terenurile pentru care s-au obtinut CADP-uri, analizarea oportunitatii majorarii nu este relevanta, dat fiind faptul ca majorarea capitalului social reprezinta o cerinta imperativa a legii. In acest context, cvorumul de 85% din capitalul social subscris nu mai este aplicabil, legislatia privind majorarea capitalului social al societatilor privatizate cu valoarea terenurilor pentru care au fost emise CADP-uri reprezentand legea speciala, care se aplica in mod prioritar in cazul unor astfel de majorari.

Avand in vedere calitatea de societate listata a Electrica, precum si prevederile art. 87 alin 2 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ne-am adresat Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru a ne comunica punctul de vedere cu privire la aplicabilitatea cvorumului de 85% in cazul majorarii capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care au fost emise CADP-uri.

ASF ne-a comunicat faptul ca prevederile art. 87 alin (2) din Legea 24/2017 se aplica in cazul majorarilor de capital social cu aport in natura cu privire la care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este chemata sa se pronunte, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea realizarii respectivei majorari a capitalului social. In consecinta, art. 87 alin (2) din Legea 24/2017 nu se aplica in conditiile in care, in conformitate cu exceptiile prevazute de legislatia specifica (ex.: legislatia privatizarii), majorarea capitalului social cu aport in natura cu terenurile pentru care s-au obtinut CADP-uri se realizeaza de drept.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/05/2022)

Nuclearelectrica, NuScale & E-Infra semneaza un Memorandum de Intelegere

MUNICIPIUL BISTRITA (BIS29) (24/05/2022)

Plata rata cupon 50, rambursare rata principal 50 & calcul rata dobanda pentru cuponul 51

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (24/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014