Update articol:

ASF a aprobat regulamentul care facilitează investiția în fonduri, prin Internet

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat astăzi regulamentul care facilitează investiția în fonduri, prin Internet, respectiv Regulamentul privind procedura de subscriere și răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, și pentru completarea art. 41 din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative (Regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

În luna mai, Jan Pricop, director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri, declara că industria dorește ca investițiile în fonduri să devină mai simple și mai accesibile și că discută cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru îmbunătățirea distribuției online a fondurilor de investiții. „Procedura de distribuție online trebuie actualizată”, a adăugat domnia sa, atunci.

Potrivit ASF,  proiectul de regulament introduce de o serie de noi prevederi, după cum urmează: 

  • simplificarea circuitului documentelor transmise letric de către investitori la primul contact cu entitatea, prin introducerea posibilității de a transmite documentele de identificare și în format digital;
  • folosirea unei aplicații informatice care poate identifica o persoană (recunoaștere facială), care se va anexa la contractul la distanță, cu obligația ca S.A.I./societatea de investiții autoadministrată să stocheze acordul de voință a investitorului sau potențialului investitor, ce intră în relații contractuale la distanță, pe un suport durabil; 
  • înscrierea pe prima pagină a aplicației mobile sau al site-ului care găzduiește platforma electronică care oferă accesul la subscrierea şi răscumpărarea titlurilor de participare prin internet, a mențiunii că respectivul O.P.C.V.M. este autorizat de A.S.F, inclusiv prin precizarea numărului de decizie și numărului de înscriere în Registrul public al A.S.F.-S.I.I.F.; 
  • adaptarea documentelor și activității S.A.I./F.I.A. ce oferă servicii de subscriere și răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet să se realizeze până la expirarea perioadei tranzitorii oferite participanților la piață (6 luni)