Update articol:

ASF a avizat patru administratori SIF Oltenia, dar a respins avizarea lui Cristian Bușu, care fusese desemnat președinte

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avizat patru administratori SIF Oltenia – Cioaca Sorin Iulian, Trifu Mihai, Andrici Adrian, Matei Codrin, aleși la AGA din 29 octombrie, dar a respins avizarea celui de-al cincilea administrator – Cristian Bușu, care fusese desemnat președinte, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

ASF motivează prin faptul că Cristian Bușu, care era, anterior, vicepreședinte SIF Oltenia, nu a dovedit că înțelege activitatea curentă a companiei și nici cerințele de guvernanță corporativă, în contextul în care a ținut, în aprilie, o AGA paralelă la SIF Oltenia. Reamintim că atunci, unii acționari nu au fost primiți la Adunarea Generală, fiind invocate restricții pe fondul pandemiei, în contextul în care unii acționari votaseră prin corespondență (detalii mai jos). Până acum însă, Bușu nu a fost sancționat de ASF pentru ținerea AGA înafara sediului.

ASF arată și că Bușu nu îndeplinește condițiile de reputație, fiind urmărit penal, într-un dosar în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Recent SIF OLTENIA SA a informat  investitorii și acționarii că, pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, se află dosarul nr.36335/299/2020 și dosarul nr.36335/299/a1, având ca obiect falsul în declarații (art.326 NCP) și, respectiv, măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, în care figurează ca parte domnul Bușu Cristian, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA SA: “Astfel, dosarul nr.36335/299/2020 are ca obiect ”falsul în declarații” (prevăzut de art.326 NCP) și privește plângerea formulată împotriva domnului Bușu Cristian de o persoană fizică, referitoare la o pretinsă declarație incorectă dată de domnul Bușu Cristian, în timp ce dosarul nr.36335/299/2020/a1 are ca obiect ”măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară”, ce este conexat dosarului nr.36335/299/2020, ca efect al aplicării prevederilor legale de verificare prealabilă a documentelor în camera preliminară.

Cauzele penale sus-menționate nu privesc acțiuni/inacțiuni sau fapte de natură să producă consecințe juridice asupra emitentului sau în legătură cu emitentul SIF OLTENIA SA și nici în exercitarea atribuțiilor funcțiilor încredințate domnului Bușu Cristian în cadrul SIF OLTENIA SA, neavând implicații la nivel decizional sau de altă natură în cadrul activității societății.

În temeiul art.23 alin.(11) din Constituția României și art.4 alin.(1) din Noul Cod de Procedură Penală, este consacrată prezumţia de nevinovăţie, potrivit careia orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.

Potrivit legii penale, prezumția de nevinovăție este principiul potrivit căruia, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată a priori nevinovată.

Obiectul său principal este acela de a asigura protejarea individului împotriva oricărui arbitrar prin garantarea libertății individuale, stimularea căutării adevărului în activitatea judiciară și evitarea riscurilor care înrădăcinează cu ușurință credința că cel împotriva căruia se exercită o acțiune penală este vinovat. Reglementarile interne sunt întărite de dispozițiile art.48 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care statuează prezumția de nevinovăție, garantând dreptul oricărei persoane acuzate de a fi prezumată nevinovată, până ce vinovăția va fi stabilită în conformitate cu legea. Mai mult, domeniul de aplicare al art.48 sus-menționat este identic cu cel al art.6 alin (2) și (3) din Convenția europeană a Drepturilor Omului, care prevede că orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată, până ce vinovăția sa va fi legal stabilită. ”

În AGA din 12 octombrie, acționarii SIF Oltenia au decis revocarea a patru administratori – Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian.

Atunci, actionarii SIF5 au reluat AGA de bilanț, în contextul în care, în aprilie, o parte din acționari nu au fost primiți la ședința din sediul SIF Oltenia, fiind invocate motive pe fondul situației legate de pandemia coronavirus. Atunci, vicepreședintele SIF5 Cristian Bușu a prezidat o AGA cu acționarii din fața sediului, iar președintele Tudor Ciurezu o AGA cu cei din sediu, rezultând două rapoarte cu decizii contrare. Niciuna dintre decizii nu a fost înregistrată la Registrul Comerțului, fiind generate mai multe litigii.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (16/06/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (16/06/2021)

Inregistrarea la ORC Dolj a Actului Constitutiv actualizat

MedLife S.A. (M) (16/06/2021)

Sistemul Medical MedLife anunta finalizarea achizitiei CED Pharma

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/06/2021)

Neintrunire cvorum AGOA 16.06.2021