Update articol:
Raport

ASF: Fondurile deschise de investiții sunt orientate către instrumentele cu venit fix, iar fondurile închise, SIF-urile și FP, către acțiuni

Investițiile în acțiuni la nivelul întregii piețe sunt în valoare de 18,64 miliarde lei, reprezentând aproximativ 47% din activul total al OPC

Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România este de 39,59 miliarde lei, la data de 31 martie 2019, în creștere cu circa 0,26% comparativ cu nivelul consemnat la finele lunii decembrie 2018, arată raportul trimestrial publicat de ASF. 

Autoritatea notează că la finalul trimestrului I 2019, activele totale ale fondurilor deschise de investiții (FDI) s-au diminuat cu aproximativ 101 milioane lei față de finele lunii decembrie 2018. Societățile de investiții financiare înregistrează o majorare a activelor totale cu aproximativ 282 milioane lei (3,3%), iar Fondul Proprietatea a consemnat o scădere a activului total.

Activele cumulate ale FDI dețineau la finalul lunii martie 2019 o pondere de 48,83% în totalul activelor OPC locale comparativ cu finele lui 2018, când activele FDI reprezentau circa 49,20%.

Din perspectiva structurii plasamentelor, FDI sunt orientate preponderent către instrumentele cu venit fix (titluri de stat și obligațiuni), în vreme ce FÎI, SIF-urile și FP au o orientare dominantă către plasamentele în acțiuni, arată ASF: „Pe ansamblul pieței, structura consolidată a investițiilor tuturor organismelor de plasament colectiv indică totuși o preferință pentru instrumentele cu venit fix/instrumente ale pieței monetare a căror valoare totală este de circa 19,62 miliarde lei, consemnând o pondere de circa 50% din activul cumulat al OPC. Investițiile în acțiuni la nivelul întregii piețe sunt în valoare de 18,64 miliarde lei, reprezentând aproximativ 47% din activul total al OPC. La 31 martie 2019 față de finalul anului 2018 se constată o majorare a investițiilor făcute în acțiuni (+3,10%), titluri de stat (+2,42%) și plasamentelor în titluri OPCVM/AOPC (+0,85%), concomitent cu o depreciere a depozitelor și disponibilităților cu 6,34%, respectiv obligațiuni cu 2%.”

Cea mai ridicată pondere în activul net cumulat al FDI este deținută de fondurile de obligațiuni, circa 74%. Fondurile diversificate ocupă locul al doilea din punct de vedere al cotei de piață, deținând o pondere de aproximativ 20% în activele nete cumulate ale FDI.

În ceea ce privește structura portofoliilor FDI, aceasta este orientată cu precădere spre instrumentele financiare cu venit fix. Dintre acestea, cea mai semnificativă pondere în activul total al fondurilor deschise o dețin titlurile de stat (39,13%), fiind urmate de obligațiunile corporative cotate (27,98%). De asemenea, depozitele bancare dețin în continuare o pondere ridicată în activul total (22,9%).

*88.859 de investitori în fondurile închise, la 31 martie 2019

Numărul fondurilor închise de investiții a fost de 24 la data de 31 martie 2019. Din punct de vedere al numărului de fonduri, pe primul loc se situează fondurile diversificate (12). Numărul total al participanților la fondurile închise de investiții (persoane fizice și persoane juridice) era de 88.859 de investitori la 31 martie 2019, fiind mult mai redus față de cel al participanților la FDI (294.553), ca urmare a faptului că structura portofoliilor FÎI include și instrumente mai puțin lichide ce implică un grad mai mare de risc, deci se adresează investitorilor avizați și presupun posibilități mai restrânse de lichidare a participațiilor. Totodată, reglementarea și supravegherea fondurilor deschise sunt mult mai stricte, ceea ce conferă investitorilor mai multă încredere. O parte dintre fondurile închise sunt, însă, listate la Bursa de Valori București, similar fondurilor deschise de tip ETF, ceea ce echilibrează lichiditatea mai redusă specifică fondurilor închise, potrivit ASF.

 La finalul lunii martie 2019, un număr de 231 de conturi individuale de investiții erau administrate de 2 SAI-uri, valoarea totală a activelor fiind de 202.357.567 lei.

*Activele fondurilor, în creștere, pe plan european, în primul trimestru

Pe piața fondurilor de investiții, finalul trimestrului I 2019 s-a caracterizat printr-o apreciere a activelor nete aferente fondurilor de investiții din Europa. Conform EFAMA, în trimestrul I 2019 au crescut activele nete ale organismelor de plasament colectiv (+7,7% ) și ale fondurilor de investiții alternative (+6,4%) comparativ cu finele lui 2018, arată raportul ASF.

La 31 martie 2019, piața fondurilor de investiții din Europa cuprindea 61.676 de fonduri de investiții (în scădere cu 0,5% față de numărul de la finele anului 2018: 61.994), dintre care 33.570 de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), respectiv 28.106 de fonduri de investiții alternative (FIA).

Activele nete ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) s-au situat la o valoare de aproximativ 10.004 miliarde EUR la finalul lunii martie 2019, în creștere cu aproximativ 7,8% față de finalul anului 2018.

Activele nete ale fondurilor de investiții alternative (FIA) din Europa se situau la finalul trimestrului I 2019 la o valoare de 6.247 miliarde EUR, în creștere cu peste 6% comparativ cu situația de la sfârșitul anului 2018. Germania este țara cu cele mai mari active nete ale FIA (1.789 miliarde EUR), la polul opus situându-se Bulgaria (9 milioane EUR).