Update articol:

ASF: Valoarea totală tranzacționată pe piața BVB și SMT a atins nivelul de 18,73 miliarde în anul 2020, în creștere cu 54,05% comparativ cu anul 2019

Valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat la 31 decembrie 2020 a crescut față de aceeași perioadă a anului 2019, înregistrând un nivel de aproximativ 2,68 miliarde lei.

 

Randamentele indicilor de acțiuni ai Bursei de Valori București au avut evoluții pozitive în luna decembrie 2020 față de luna septembrie 2020, cea mai semnificativă creștere fiind înregistrată de indicele ROTX (+13,48%), potrivit Raportului ASF privind piaţa de capital în 2020.

Indicele BET, de referință pentru piața locală de capital, ce surprinde evoluțiile celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementată a BVB, a avut o creștere de 29% la 31 decembrie 2020 comparativ cu luna martie 2020.

Raportul precizează: “În pofida contextului macroeconomic deteriorat și a riscurilor în creștere pe piețele financiare, se observă o creștere a lichidității pe piața locală de capital față de perioada similară din 2019, atât din perspectiva valorii tranzacționate, cât și a numărului de tranzacții.

Valoarea totală tranzacționată pe piața BVB și SMT a atins nivelul de 18,73 miliarde în anul 2020, în creștere cu 54,05% comparativ cu anul 2019.

Numărul de tranzacții derulate la BVB a crescut cu 70,99% în anul 2020, comparativ cu anul anterior. Valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat la 31 decembrie 2020 a crescut față de aceeași perioadă a anului 2019, înregistrând un nivel de aproximativ 2,68 miliarde lei.

Acțiunile rămân clasa dominantă de active financiare, cu o pondere de 67,14% din totalul valorii tranzacționate la BVB în anul 2020”.

La finalul anului 2020, capitalizarea bursieră de pe piața reglementată a atins nivelul de 154,37 miliarde lei, în scădere cu aproximativ 15% comparativ cu finalul anului 2019. Se remarcă faptul că în luna martie a anului 2020, capitalizarea bursieră BVB (doar acțiuni) a înregistrat o scădere semnificativă, pe fondul temerilor investitorilor referitoare la pandemia COVID-19.

Cel mai diminuat nivel al capitalizării bursiere, 113,85 miliarde lei, a fost înregistrat în data de 18 martie 2020.

În ceea ce privește intermediarii, la finele lunii decembrie 2020 pe piața BVB își desfășurau activitatea un număr total de 27 de intermediari, dintre care 16 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 4 instituții de credit locale și 7 entități autorizate în alte state membre UE.

De asemenea, în cadrul SMT au activat la finalul lunii decembrie 2020 un număr total de 20 de intermediari, din care 15 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 4 instituții de credit locale și o firmă de investiții autorizată într-un alt stat membru UE. Prin urmare, la finalul lunii decembrie 2020 cei mai activi intermediari pe BVB (piața reglementată și SMT) au fost SSIF-urile, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 23 miliarde lei.

Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 86% din valoarea totală intermediată. Dintre intermediarii autorizați în alte state membre UE care au efectuat tranzacții pe piețele la vedere, cele mai active au fost firmele de investiții, acestea cumulând o cotă de piață de 10,35%.

La finalul anului 2020, în România își desfășurau activitatea un număr de 18 societăți de administrare a investițiilor (SAI), 82 fonduri deschise de investiții (FDI), 26 fonduri închise de investiții (FÎI), 5 societăți de investiții financiare (SIF), Fondul Proprietatea și 4 depozitari.

Numărul investitorilor în fondurile închise de investiții este mult mai scăzut decât cel al investitorilor în FDI. La finalul anului 2020, numărul investitorilor în FII se situa la 88.562 investitori. Dintre aceștia, cei mai mulți (88.278 persoane) sunt investitori persoane fizice.

Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România este de 41,42 miliarde lei la data de 31 decembrie 2020, în creștere cu circa 5% comparativ cu trimestrul anterior. O analiză pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că, la finalul anului 2020, activele totale ale fondurilor deschise de investiții (FDI) s-au diminuat cu aproximativ 13% față de finele lunii decembrie 2019.

De asemenea, fondurile închise de investiții și societățile de investiții financiare au înregistrat o diminuare a activului total față de finalul anului 2019. Gradul de concentrare pe piața serviciilor de depozitare a activelor fondurilor de investiții este ridicat, iar în cazul administratorilor fondurilor închise de investiții, gradul de concentrare este mediu.

Pentru piața fondurilor deschise de investiții, analizată din perspectiva activelor administrate de SAI-uri, indicele Herfindahl-Hirschman are valoarea de 0,2306, ceea ce arată un grad ridicat de concentrare. Acest lucru este confirmat și de indicatorii CR („concentration rate”). Pe ansamblul pieței, structura consolidată a investițiilor tuturor organismelor de plasament colectiv indică totuși o preferință pentru titlurile de capital a căror valoare totală este de circa 19,69 miliarde lei, consemnând o pondere de circa 48% din activul cumulat al OPC. Investițiile în instrumente financiare cu venit fix la nivelul întregii piețe sunt în valoare de 20,28 miliarde lei, reprezentând aproximativ 49% din activul total al OPC.

La 31 decembrie 2020, față de finalul anului 2019, se constată o majorare de 4,48% a investițiilor efectuate în titluri de stat și o diminuare a investițiilor făcute în acțiuni (-12%) și în titluri OPCVM/AOPC scăderea a fost de 8%, concomitent cu o reducere a depozitelor și disponibilităților (-16%) și a obligațiunilor cu circa 28%.

La finele anului 2020 comparativ cu sfârșitul anului 2019, activele nete cumulate ale SIF-urilor au înregistrat o scădere de aproximativ 6%, iar societatea de investiție financiară care a avut cea mai mare depreciere a activului net este SIF Oltenia (SIF5), de circa 15%.

Valoarea totală a activelor nete administrate de Fondul Proprietatea era de 10,26 miliarde lei, la finalul lunii decembrie 2020, în scădere cu aproximativ 14% față de luna decembrie 2019. Activele FP erau concentrate preponderent în România.

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (07/06/2023)

Notificare - tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROMCARBON SA (ROCE) (07/06/2023)

Incasare suma din diminuare capital social Recyplat Limited

AAGES S.A. (AAG) (07/06/2023)

Hotarari CA din 07.06.2023

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (07/06/2023)

Completare ordine de zi AGA E si AGA O 03/04.07.2023