Update articol:
Asociația Administratorilor Independenți a devenit  membru în Rețeaua Internațională de Guvernanță Corporativă

Asociația Administratorilor Independenți: Dezbaterile pe marginea guvernanței corporative stagnează de câțiva ani buni în România, iar beneficiile ei nu sunt încă pe deplin înțelese de managementul companiilor, acționarii lor și celelalte părți interesate

Asociația Administratorilor Independenți (AAI) a devenit  membru în Rețeaua Internațională de Guvernanță Corporativă (ICGN – International Corporate Governance Network), organizație globală non-profit din care fac parte cei mai mari investitori instituționali la nivel mondial (fonduri de pensii, societăți de administrare a investițiilor, societăți listate, firme de consultanță) cu active totale în administrare ce depășesc 54 mii de miliarde dolari SUA, în peste 45 de țări din Europa și America de Nord. AAI este prima și singura entitate din România, membru al acestei prestigioase organizații, potrivit unui comunicat de presă.

Conform comunicatului, toate entitățile sus-menționate conștientizează importanța respectării principiilor guvernanței corporative, precum și beneficiile pe care aceste principii le generează, prin urmare le promovează consecvent în piețele în care activează.

Orice investitor instituțional interesat să pătrundă pe o anumită piață are ca principal reper modul în care este aplicată guvernanța corporativă în țara respectivă, deoarece ea reprezintă un indicator de predictibilitate privind profitabilitatea investiției. În special activitatea societăților  de interes public trebuie să se deruleze în conformitate cu principiile guvernanței corporative, iar la acest capitol, România are încă foarte mult de lucru.

Prin aderarea la ICGN, Asociația Administratorilor Independenți va participa activ la dezbaterea privind guvernanța corporativă la nivel internațional și va fi la curent cu tendințele actuale în domeniu, între care: sustenabilitatea, standardele ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) împreună cu raportarea aferentă, remunerarea executivilor, protejarea drepturilor acționarilor minoritari, securitatea cibernetică, inteligența artificială, schimbarile climatice, noile riscuri sistemice, inovația.  

Sorana Baciu, Președinte AAI a declarat „Suntem deosebit de onorați, și în același timp mândri că Asociația Administratorilor Independenți a fost acceptată ca membru în ICGN. Prin această afiliere, AAI va avea posibilitatea să asigure transferul celor mai bune practici în domeniu, companiilor cu capital românesc. Guvernanța corporativă este un factor important în decizia investitorilor instituționali de a intra pe o anumita piață. Mai ales acum, când piața de capital din România a fost avansată la statutul de Piață Emergentă Secundară, aplicarea principiilor guvernanței corporative devine un avantaj competitiv pentru societățile listate, în vederea atragerii de finanțare pe termen mediu și lung, cu costuri rezonabile”.

Kerrie Waring, Chief Executive Officer ICGN, a adăugat: “Rețeaua Internațională de Guvernanță Corporativă salută cu mândrie aderarea la organizația noastră a Asociației Administratorilor Independenți. Membrii consiliilor de administrație și investitorii împart responsabilitatea comună de a menține și spori valoarea pe termen lung a companiilor, fapt care contribuie la economii și comunități puternice. De aceea este atât de important ca organizațiile precum AAI să participe activ în dialogul cu investitorii globali prin intermediul ICGN, pentru a contribui la crearea unor standarde de guvernanță corporativă care să asigure că suntem corect echipați pentru a face față provocărilor și oportunităților economice la nivel mondial, în prezent și pe viitor.”

Dezbaterile pe marginea guvernanței corporative stagnează de câțiva ani buni în România, iar beneficiile ei nu sunt încă pe deplin înțelese de managementul companiilor, acționarii lor și celelalte părți interesate.

Guvernanța corporativă nu este un concept abstract sau teoretic. Ea reprezintă ansamblul relațiilor unei societăți cu toate părțile interesate: acționari, consiliul de administrație, management, angajați, bănci, În acelasi timp, este cadrul in care se stabilesc obiectivele societătii, precum și mijloacele pentru realizarea lor și pentru monitorizarea indicatorilor de performanță a administratorilor.

Adoptarea unor standarde adecvate de guvernanță corporativă conduce la o serie de avantaje competitive importante, între care: creșterea încrederii în companie și atragerea de noi investitori, accesul mai facil la finanțare si reducerea costurilor acesteia, creșterea valorii companiei.

BVB | Știri BVB

SOCEP S.A. (SOCP) (05/08/2022)

Solicitare convocare AGOA

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (05/08/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

BRK WTI Turbo Long 95 (BKWTITL18) (05/08/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 08 si 09 August 2022

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (05/08/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)