Update articol:

Banca Transilvania a propus majorarea capitalului  prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2020, în sumă de 573.769.971 lei

Banca Transilvania a propus majorarea capitalului  prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2020, în sumă de 573.769.971 lei, potrivit convocatorului AGA pentru 28 aprilie.

Actionarii vor decide aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.197.304.582 lei, astfel: alocarea sumei de 197.780.334 lei pentru rezerve legale şi alte rezerve, a sumei de 425.754.277 lei pentru rezerve din profit net.

De asemenea, AGA va discuta majorarea capitalului social cu suma de 573.769.971 lei prin emisiunea a 573.769.971 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, stabilirea unui preţ pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare precum şi acordarea unui mandat Consiliului de Administraţie în vederea stabilirii unui preţ superior celui aprobat (dacă va fi cazul). Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2020, în sumă de 573.769.971 lei, prin emiterea unui număr de 573.769.971 acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 10 septembrie 2021).

Pe ordinea de zi este si aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 35.000.000 acțiuni (0.61% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 3,5 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare şi derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum şi plata unor remuneraţii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT este de 1.457,12 milioane lei, din care cel al băncii, de 1.197,31 milioane lei. 

“Am încheiat un an atipic, fără precedent şi suntem mulţumiţi de faptul că rezultatele noastre au depăşit previziunile conservatoare din bugetul iniţial. În 2020 am demonstrat din nou că ne-am adaptat şi că avem o echipă experimentată şi sudată, care poate face faţă inclusiv unui context atât de complicat. Cel mai important însă este că ne-am respectat promisiunile, că am contribuit atât la partea socială, cât şi la susţinerea companiilor locale şi a economiei în ansamblu. Pentru acest an suntem optimişti în privinţa BT, atenţi la trenduri, dar şi la oportunităţi care ar putea face sens. Ne menţinem angajamentul ferm de a contribui la relansarea mediului de afaceri”, a declarat recent Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Banca Transilvania.

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014