Update articol:

Banca Transilvania propune dividende de 600 milioane lei

Banca Transilvania (TLV) propune distribuirea de dividende de 600 milioane lei, potrivit convocatorului Adunării Generale convocate pentru 29 aprilie.

Pe ordinea de zi se găsește “aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.620.511.500 lei, astfel: alocarea sumei de 231.366.623 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 1.389.144.877 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 600.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,1150286771 lei.”

De asemenea, acționarii trebuie să decidă majorarea capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, în sumă de 521.609.059 lei, prin emiterea unui număr de 521.609.059 acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 7 august 2020).

AGA va mai decide aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 35.000.000 acțiuni (0.67% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 4 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare şi derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum şi plata unor remuneraţii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. 

Profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1.848,07 milioane lei, in 2019, din care cel al băncii, de 1.620,89 milioane lei, potrivit raportului financiar preliminar. Profitul operațional al Băncii Transilvania a crescut la 2.131,87 milioane lei datorită eficientizării şi consolidării businessului.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (02/12/2020)

Incheierea procesului de fuziune a societatilor de servicii energetice

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (02/12/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 23 - 27.11.2020

AAGES S.A. (AAG) (02/12/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 23-27 noiembrie 2020

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (02/12/2020)

Modificari de reprezentare incepand cu 1 decembrie 2020

FOND DESCHIS DE INVESTITII ETF TRADEVILLE (TVBETETF) (02/12/2020)

Schimbare componenta CA al SAI Tradeville Asset Management SA