Update articol:
A FOST ALES NOUL DIRECTORAT HIDROELECTRICA, PE PATRU ANI

Bogdan Badea, ales preşedintele Directoratului Hidroelectirca, pe patru ani (in curs de actualizare)

Bogdan Badea, fost director interimar al Hidroelectrica, a  fost numit preşedinteele Directoratului pe următorii 4 ani, începând de astăzi, 10 iunie.

Ceilalţi membri sunt: Marian BRATU– Membru Directorat, Razvan Ionut PATALIU– Membru Directorat, Radu Cristian POP- Membru Directorat, Cristian VLADOIANU– Membru Directorat. 

În anunţul de recrutare se spunea:  

Strategia companiei are ca punct focal creșterea valorii companiei, care se sprijină pe 5 axe strategice principale:
* Optimizarea costurilor prin continua îmbunătățire a proceselor;
* Optimizarea exploatării capacităților de producție ale companiei;
* Realizarea unor investiții rentabile;
* Extinderea la nivel regional;
* Listarea la bursă a companiei.

Decizia de listare a companiei nu aparţine Directoratului, ci acţionarilor companiei, respectiv Ministerul Energiei şi Fondul Proprietatea. Potrivit unor surse, Directoratul trebuie să fie pregătit până la sfârşitul anului pentru o eventuală listare, în sensul luării unor decizii de abandon sau continuare a unor investiţii istorice, care pot încurca un eventual IPO.   

La începutul lunii aprilie, Hidroelectrica alături de Pluri Consultants România S.R.L. au declanşat procedura de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Directoratului său. Procesul de recrutare și selecţie a avut  ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de membri ai Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA.

Conform anunţului, procesul de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Hidroelectrica S.A. este administrată în sistem dualist, de un Consiliu de Supraveghere format din 7 membri și un Directorat format din 5 membri. Directoratul îndeplinește actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor prevăzute de lege în sarcina Consiliului de Supraveghere şi a Adunării Generale a Acționarilor (art. 1531 din Legea nr. 31/1990), asigurând conducerea societăţii şi exercitându-și atribuţiile sub controlul Consiliului de Supraveghere. Directoratul este obligat ca, cel puţin o dată la trei luni, să
prezinte un raport scris Consiliului de Supraveghere cu privire la conducerea societăţii, la activitatea acesteia şi la posibila evoluţie. De asemenea, Directoratul trebuie să comunice în timp util orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenţă semnificativă asupra societăţii (art. 153* din lege). În cadrul Directoratului deciziile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor săi. Repartizarea responsabilităților între membrii Directoratului se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern al Directoratului aprobat de către
Consiliul de Supraveghere.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022