Update articol:

Bugetul Salrom prevede venituri de 414,4 milioane lei, în acest an

Sursa foto: salrom.ro

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională a Sării prevede venituri totale de  414,4 milioane lei și cheltuieli totale de 348,1 milioane lei, potrivit proiectului aprobat în ședința de Guvern de astăzi.

Salrom este un operator economic ce are ca scop activităţi privind producerea și comercializarea sării și a altor produse pe baza de sare, fiind definită ca “societate de interes strategic”. Compania se află sub autoritatea Ministerului Economiei.

Cifra de afaceri este determinată preponderent de vânzările de produse finite (sare și calcar) urmate de veniturile din activitatea de turism (vizitări mine, stranduri și 2 diverse servicii de recreere), vânzări de produse și mărfuri prin depozitele proprii de desfacere și/sau cu amănuntul prin magazine și spații destinate alimentației publice (baruri și restaurante), potrivit documentului citat

Veniturile totale sunt compuse din venituri din exploatare în sumă de 411.911 mii lei și din venituri financiare în sumă de 2.531 mii lei.

Cheltuielile totale sunt compuse în principal din: “a) cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 137.669 mii lei, care cuprind cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile care se referă în principal la materialele specifice activității de minerit: iodat de potasiu, capse, explozibil, ambalaje destinate producției pentru industria alimentară, cheltuieli cu combustibilul (fluid izolant, păcură etc.), piese de schimb pentru întreținere în regie proprie sau cu terții și alte materiale specifice produselor destinate desfacerii în funcție de cerințele de piață și pentru satisfacerea clienților interni și externi ai societății. Cheltuielile de producție au fost determinate ținând cont de: creșterea prețurilor cu energie, apă, combustibil, creșterea costurilor de exploatare urmare avansării exploatării în adâncime, cheltuieli privind întreținerea lucrărilor miniere la adâncimi mari de exploatare, creșterea costurilor datorate majorării semnificative a redevențelor miniere (cota de redevență minieră de 1 euro/tonă pentru sare și cota de redevență minieră de 0.4375 euro/tonă pentru calcar), creșterea cheltuielilor de export și creșterea euro/tonă pentru sare și cota de redevență minieră producției de sare alimentară. b) cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 67.032 mii lei, care includ cheltuieli cu reparațiile și întreținerea utilajelor executate de terți, servicii de pază, servicii de transport marfă și persoane, servicii cu pregătirea profesională, servicii de asigurări, cheltuieli cu chirii, cotizații la organisme internaționale în domeniul resurselor minerale (EUSALT), etc. c) cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în suma de 57.904 mii lei care includ obligaţiile de plată la bugetele locale, fond de mediu, cheltuieli cu redevenţa minieră (s-au luat în calcul prevederile licențelor de exploatare în vigoare); d) cheltuieli cu personalul în sumă de 132.631 mii lei. Majorarea cheltuielilor de natură salarială s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului stat pe anul 2019; g) alte cheltuieli de exploatare în sumă de 19.980 mii lei.”

In mai, Salrom a inaugurat o investiţie de aproximativ 1 milion de euro la Sucursala Salina Praid, pentru secţia de preparare în subteran.
Fondul Proprietatea detine 49% din Salrom, restul fiind la Ministerul Economiei.

BVBStiri BVB

ELECTROARGES SA (ELGS) (20/09/2021)

Numire Reprezentant Permanent Administrator

Turbo Long on Volkswagen AG Vorzuge (RCVWTL1) (20/09/2021)

Reluare tranzactionare - ora 13:05 - Notificare Raiffeisen Centrobank AG modificare limita variatie

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (20/09/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 13-17 septembrie 2021

MedLife S.A. (M) (20/09/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 13-17 septembrie 2021

Turbo Long on adidas AG (RCADSTL1) (20/09/2021)

Reluare tranzactionare - ora 11:30 - Notificare Raiffeisen Centrobank AG modificare limita variatie