Update articol:

Candidații susținuți de Dedeman și SIF Banat Crișana, votați în conducerea Conpet 

Sursa Facebook

Acționarii Conpet (COTE), operatorul sistemului național de transport țiței, au ales, astăzi, un nou Consiliu de Administrație (CA), din care face parte și Pavăl Karina, Director Dezvoltare Dedeman SRL.

Alături de aceasta, au fost votați în CA și candidații propuși de stat, Constantin Iacob (jurist), Claudiu Popa (jurist), Florin – Daniel Gavrilă (economist), Mihai – Adrian Albulescu (profesor universitar-inginer), Cristian – Florin Gheorghe (inginer) și Darius – Dumitru Meșca (inginer).

Dintre aceștia, Florin – Daniel Gavrilă este economist analist la SIF1 Banat Crișana, care deține 6,5% din Conpet, și a fost susținut de SIF1 la alegerile anterioare de la Conpet, din luna mai.

SIF1 a solicitat, în aprilie, schimbarea conducerii Conpet, prin metoda votului cumulativ, la AGA din 17 mai. Atunci, acționarii au votat un nou CA, dar cu un mandat de numai patru luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, potrivit unui raport al companiei de astăzi, sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: Stan – Olteanu Manuela – Petronela, Văduva Constantin, Matei Ion – Cristian, Ilași Liviu: “Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei A.G.O.A., conform prevederilor art. 167 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018”.

Metoda votului cumulativ dă posibilitatea acționarilor minoritari să își asigure locuri în conducerea companiilor.

Dedeman a raportat, în aprilie, o deținere de 7,41% din Conpet, în timp ce SIF1 Banat Crișana a raportat, în februarie, o participație de 6,5% din operator.

Acționarii Conpet au mai decis că durata mandatului administratorilor aleși este de 4 ani, respectiv începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

AGA a stabilit indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii aleși în forma propusă de către acționarul majoritar Ministerul Energiei prin proiectul de contract de mandat, respectiv: “Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 13022 lei, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 49) la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.

Compania Conpet este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deţine 58,71% din acţiuni.

Societatea a raportat un profit de 21,62 milioane lei, după primele șase luni ale anului, mai mic cu 39,5% față de perioada similară a anului trecut.

În perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2018, CONPET a realizat investiții în valoare de 32.317 mii lei. Programul de investiții pentru anul 2018 a avut în vedere continuarea lucrărilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru transport țiței și gazolină, precum și lucrări de investiții asupra instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului Național de Transport al Petrolului.

BVB | Știri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (27/02/2024)

Teleconferinta rezultate financiare preliminare 2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/02/2024)

Disponibilitate Raport Rezultate Financiare Preliminare 2023

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (27/02/2024)

Disponibilitate raport rezultate financiare preliminare 2023

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (INFINITY) (27/02/2024)

Demersuri vanzare actiuni Biroul de Investitii Regional Oltenia IFN S.A.