Update articol:

Ce beneficii ai dacă devii prosumator – răspunsurile ANRE

prosumator Sursa foto: pixabay.com/ro/photos/regenerabile-energie-mediu

Un prosumator este clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, ne-a transmis ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.

Vezi, mai jos, răspunsurile ANRE, bazate pe legislația în vigoare, referitoare la cine și cum poate deveni prosumator.

 ***

Ce înseamnă să fii prosumator?

ANRE: Prosumatorul, aşa cum este definit la art. 2 pct. x^1) din Legea nr. 220/2008 este clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;

Menţionăm că Legea 220/2008 nu impune o limită a puterii instalate în instalaţia de producere a energiei electrice pentru care se certifică această calitate de prosumator.

Cum poți deveni prosumator?

ANRE: Toate persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 2 pct. x^1) din Legea nr. 220/2008 sunt prosumatori.

Care sunt beneficiile în a fi prosumator?

ANRE: Facilitățile de care beneficiază prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puterea electrică instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum:

–           pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, după certificarea calităţii de prosumator, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008.

–           furnizorii de energie electrică sunt obligaţi, la solicitarea prosumatorilor cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în anul anterior, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6^2) din Legea nr. 220/2008. În acest scop furnizorul este obligat să prezinte prosumatorului în termen de 10 zile de la solicitare, un  contract de vânzare-cumpărare  a energiei electrice, conform contractului-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018;

–          beneficiază din partea furnizorului de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din rețea, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008;

–           obţine certificarea calităţii de prosumator de la operatorul de distribuţie la reţeaua căruia este racordată unitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie pe care o deţine, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul ANRE nr. 226/2018). Operatorul de distribuţie emite certificatul de racordare pentru locul de consum şi de producere respectiv completat la rubrica „Alte precizări/condiţii“, cu menţiunea „ prosumator”. (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din Ordinul ANRE nr. 226/2018.

–          operatorii de distribuţie de energie electrică sunt obligaţi să realizeze racordarea prosumatorilor în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6^5) din Legea nr. 220/2008.

–           sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (66) din Legea nr. 220/2008;

– pot executa lucrările de montare pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu şi să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia şi a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă, în conformitate cu prevederile 11 alin. (7) lit. f) din Legea nr. 50/1991.

Facilitățile de care beneficiază prosumatorii persoane fizice altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puterea electrică instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum:

–        pot desfăşura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unităţile de producere a energiei electrice pe care le deţin, fără înregistrarea şi autorizarea funcţionării acestora, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6^3) din Legea nr. 220/2008;

–        sunt exceptaţi/scutiţi de la plata tuturor obligaţiilor fiscale aferente cantităţii de energie electrică produsă şi utilizată pentru autoconsum sau vândută furnizorilor, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6^7) din Legea nr. 220/2008;

Prosumatorii persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care deţin instalaţii de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum au următoarele drepturi stabilite de Codul fiscal (Legea nr. 227/2015):

  • sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 60 punctul 6;
  • nu au oligaţia să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 122 alin 4 lit. j);
  • sunt exceptaţi de la plata contribuțiilor de asigurări sociale la sistemul public de pensii pentru veniturile provenite din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice conform art. 137 alin. (1) lit. b);
  • sunt scutiţi de obligaţia emiterii facturii pentru livrările de energie electrică către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 319 alin. (10) lit. d);
  • nu ţin evidenţe pentru livrările de energie electrică efectuate către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 321 alin. (1^1).

La ce îi sfătuiți să fie atenți pe cei care vor să fie prosumatori?

ANRE:

  • să se informeze asupra facilităţilor de care beneficiază în calitate de prosumatori;
  • să respecte toate obligaţiile care le revin atât în calitate de consumatori cât şi de producători;
  • să achiziţioneze echipamente şi tehnologii de la furnizori autorizaţi.

Pentru detalii suplimentare puteţi consulta site-ul ANRE, www.anre.ro, la rubrica Energie electrică/Legislaţie/Prosumatori unde veţi găsi postate toate Ordinele preşedintelui ANRE  menţionate în antecedenţă.

***

Pe site-ul ANRE, la rubrica: Energie electrică/Legislaţie/Documente de discuţie/ Prosumatori este supus consultării publice un proiect de revizuire a Ghidului prosumatorului care comercializează energie electrică la preţ reglementat, având în vedere  modificările şi completările introduse de Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative atât în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 220/2008) şi modificările din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la prosumatori.

După analizarea tuturor observaţiilor transmise de operatorii economici interesaţi, Ghidul prosumatorului va fi actualizat, completat şi modificat şi va fi postat pe site-ul ANRE în forma actualizată.

CITESTE SI Cum poți să devii prosumator și să-ți reduci costurile cu energia electrică

BVBStiri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (13/04/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ELECTROARGES SA (ELGS) (13/04/2021)

Solicitare Completare Ordine de Zi - AGOA 26/27.04.2021 - versiune limba Engleza

CONPET SA (COTE) (12/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28(29).04.2021 si B.V.C. 2021