Update articol:

Cum poți să devii prosumator și să-ți reduci costurile cu energia electrică

prosumator fotovoltaice Sursa Facebook

Prosumatorul este un client final din domeniul energiei electrice care, în acelaşi timp, produce, consumă, stochează şi poate vinde energie electrică din surse regenerabile, potrivit legii, ne-a spus Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Acesta a precizat că legea care definește noţiunea de ”prosumator” în România este Legea nr. 184/2018, care stipulează posibilitatea acestuia de a vinde energia electrică furnizorilor cu care a încheiat contracte de furnizare a energiei electrice şi drepturile acordate prosumatorilor în raport cu furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuţie de energie electrică precum şi regimul fiscal al activităţii prosumatorilor.

ANRE a aprobat condițiile tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea mai mică de 100 kW putere instalată, dar a stabilit reguli de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi modalitatea de achiziţionare de către furnizori a energiei livrate de prosumatori în reţea.

Cum poți deveni prosumator?

Prosumatorul se certifică, potrivit domnului Chisăliță: “În vederea certificării calităţii de prosumator, respectiv a verificării că se deține un sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu putere instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, trebuie să se transmită operatorului de distribuţie din județul în care se află panourile următoarele:

a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice; aceste informații se trimit odată cu dosarul instalației de utilizare întocmit de executantul acesteia.

b) pentru persoanele fizice, declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, a fost derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, odată cu solicitarea de racordare a locului de consum și de producere;

c) pentru persoane juridice, certificatul constatator, în original sau copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică împreună cu solicitarea de racordare a locului de consum și de producere.”

Care sunt beneficiile în a fi prosumator?

Beneficiile sunt generate de faptul că se reduce poluarea mediului înconjurător urmare a reducerii emisiilor de carbon, datorită generării energiei electrice din sursele neregenerabile, potrivit lui Dumitru Chisăliță. În plus, prosumatorul are avantajul de a reduce costurile cu energia electrică în bugetul familiei.

La ce să fie atenți cei care vor să fie prosumatori?

Cei care vor să fie prosumatori trebuie să cunoască faptul că prețul pe care-l primesc de la furnizorii pentru energia livrată în rețea este inferior prețului plătit pe energia electrică plătită furnizorului, spune președintele Asociației Energia Inteligentă.

***

Citeste si PATRES: Ghidul de finanțare al Proiectului Electric Up dezavantajează sectorul HORECA și IMM-urile cu un consum de energie mic spre mediu. Vedem greșeli în gestionare, la fel ca la Programul Casa Verde Fotovoltaice

BVB | Știri BVB

ALRO S.A. (ALR) (14/01/2022)

Stadiu litigiu Alro - Consiliul Concurentei

ALRO S.A. (ALR) (14/01/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)