Update articol:

Ciprian Teleman: Reactorul Nuclear VVR-S de cercetare şi producție radioizotopi din cadrul Institutului “Horia Hulubei” este prima instalație nucleară complexă dezafectată din România și din Sud -Estul Europei

Ministrul Cercetării Ciprian Teleman

Reactorul Nuclear VVR-S de cercetare şi producție radioizotopi din cadrul Institutului “Horia Hulubei” este prima instalație nucleară complexă dezafectată din România și din Sud -Estul Europei, potrivit unei informări cu privire la finalizarea lucrărilor de dezafectare a Reactorului Nuclear (RN) VVR-S, semnată de ministrul Cercetării Ciprian Teleman.

Informarea precizează: “Urmare a Hotărârii Guvernului nr. 418/2002, reactorul nuclear (RN) VVR-S de cercetare şi producţie de radioizotopi din cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), Bucureşti – Măgurele, a fost oprit în vederea dezafectării.

În etapă următoare MCID inițiază Hotărârea Guvernului nr. 898/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții – Dezafectarea reactorului nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 și modernizarea instalațiilor Stației de Tratare a Deșeurilor Radioactive din cadrul IFIN-HH având ca obiectiv principal asigurarea finanţării multianuale de la bugetul de stat a proiectului de dezafectare pentru desfăşurarea activităţilor planificate în condiţii de securitate nucleară şi radiologică, de protecţie a sănătăţii personalului, populaţiei, protecţiei mediului şi proprietăţii.

IFIN-HH, ca titular de autorizaţie, în conformitate cu art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003, privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată, avea obligația de a gospodării în siguranță deșeurile radioactive rezultate din funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora, în vederea depozitării definitive, astfel, am onoarea de a vă informa că, începând cu dată de 15 iulie 2021, IFIN-HH a dus la îndeplinire prevederile Hotărârii Guvernului nr.989/2009 o dată cu semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Reactorul Nuclear VVR-S de cercetare şi producție radioizotopi din cadrul Institutului este prima instalație nucleară complexă dezafectată din România și din Sud -Estul Europei. Această procedură tehnologică a fost o lucrare complexă şi în acelaşi timp de pionierat în ţara noastră, constituind oportunitatea reglării şi armonizării europene a mecanismelor instituţionale, legislative şi operaţionale înfiinţate în ultimii ani, precum şi constituirea unei echipe cu abilităţi şi competenţe în derularea unor astfel de activităţi la nivel european.

În tot acest timp pe parcursul procesului de dezafectare, au fost formaţi un număr de
aproximativ 400 de cercetători în domeniul fizicii atomice şi s-au făcut nenumărate
schimburi de bune practici, cercetări și teste inclusiv pentru Centrală Nucleară de la
Cernavodă. De asemenea, pentru a duce la îndeplinire măsurile tehnico-administrative ale obiectivului de investiții „Dezafectarea reactorului nuclear VVR – S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 şi modernizarea instalațiilor Stației de Tratare Deșeuri Radioactive” au fost alocate fonduri, în valoare totală de 192.394 mii lei, valoarea finală a lucrărilor executate fiind 164.030,93 mii lei, inclusiv TVA, rezultând economii de 28.363,07 mii lei. Lucrările au fost executate în cadrul contractului de finanțare nr. 1/2010 dintre Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării și IFIN – HH. Dezafectarea reactorului VVR-S s-a finalizat astfel:
– Suprafața de teren eliberat de sub regimul de autorizare -7.500 mp
– Suprafața totală de clădiri eliberate de sub regimul de autorizare – 6.377 mp
– Cantitatea totală de material rezultate din sistemele dezafectate – 1.267 tone
– Durata de realizare – 132 luni

Urmare a Certificatului de eliberare emis de CNCAN, clădirea și terenul aferent, fiind
eliberate necondiționat, rămân în lista centralizată a bunurilor proprietate publică a
statului.

Concomitent cu procesul de dezafectare, desfășurat pe parcursul a 11 ani, s-a urmărit și să creat o “ȘCOALĂ ROMÂNESCĂ” de dezafectare pentru instalații nucleare sau radiologice, școală ce a dobândit competențele adecvate, întreg setul de echipamente și resursă umană specializate pentru astfel de proiecte din domeniul nuclear.
În procesul de dezafectare au fost utilizate standardele de securitate nucleară ale Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA) unanim acceptate la nivel mondial, precum și Directivele Uniunii Europene din domeniu.
Cu sprijinul Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Energiei și Ministerul Afacerilor Externe se pot perfectă acorduri de colaborare cu AIEA şi UE în vederea pregătirii personalului implicat în proiecte de dezafectare instalații nucleare sau radiologice, sprijinind financiar programe pentru tineri bursieri.
IFIN-HH este pregătit să fructifice aceste câștiguri în competențe umane și tehnologice, luând în considerare faptul că reactoare de tip sovietic, similare celui dezafectat în România și care au ajuns la sfârșitul duratei de viață sunt în: Bulgaria, Ungaria, Cehia, Serbia, Polonia, Lituania, Belarus, Ucraina, Vietnam, Uzbekistan, Kazakstan, Libia, Egipt, Irak și China”.

În 2012, Ministerul Educației a anunțat că s-a finalizat transportul în Federația Rusă a combustibilului nuclear uzat provenind de la Reactorul Nuclear de cercetare și producție radioizotopi VVR-S de pe amplasamentul Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH) de la Măgurele.

“Acest fapt reprezintă o premieră pentru țară noastră, fiind prima dată când deșeurile radioactive sunt evacuate definitiv de pe teritoriul României”, a informat Ministerul la acea vreme.

Reactorul Nuclear VVR-S a fost construit în perioada 1955-1957, a precizat Ministerul, care a adăugat că principalele caracteristici tehnice ale reactorului nuclear VVR-S au fost putere termică de maximum 2 MW termici și apă ușoară că agent de răcire, moderator și reflector. Combustibilul nuclear utilizat a fost de tip EK-10 (având îmbogățire inițială în Uraniu-235 de 10%) și de tip S-36 (având îmbogățire inițială în Uraniu-235 de 36.6%). A funcționat fără incidente în perioada iulie 1957 – decembrie 1997 când a fost oprit.

Reactorul Nuclear a fost utilizat pentru cercetări științifice cu fascicule de neutroni și pentru producție de radioizotopi destinați industriei,  agriculturii, cercetării științifice, educației și medicinei. În anul 2002, prin HG-418, a fost oprit definitiv în vederea dezafectării. Combustibilul nuclear uzat înalt îmbogățit de tip S-36 a fost repatriat în Federația Rusă în anul 2009 cu asistență și fonduri asigurate de către Departamentul pentru Energie al SUA.

 

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (06/06/2023)

Hidroelectrica anunta intentia de listare pe Bursa de Valori Bucuresti

PREFAB SA (PREH) (06/06/2023)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014