Update articol:

Comisia Europeană îndeamnă România şi alte patru state UE să îşi stabilească planurile de amenajare a spaţiului maritim

sursa Facebook. Comisia Europeana CE
Comisia Europeană a îndemnat, joi, Grecia, Croaţia, Italia, Cipru şi România să asigure punerea corectă în aplicare a Directivei 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaţiului maritim, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Directiva 2014/89/UE stabileşte o abordare comună pentru ca ţările UE să îşi amenajeze zonele maritime. Amenajarea spaţiului maritim urmăreşte să organizeze activităţi umane în zonele marine pentru a îndeplini diverse obiective ecologice, economice şi sociale. Printre acestea se numără dezvoltarea unei economii albastre sustenabile, utilizarea sustenabilă a resurselor marine şi conservarea unor ecosisteme marine sănătoase şi a biodiversităţii.

Punerea corectă în aplicare a directivei este esenţială pentru atingerea acestor obiective ca parte a Pactului verde european. Directiva impune statelor membre costiere ale UE să elaboreze planuri de amenajare a spaţiului maritim până la 31 martie 2021 şi să prezinte Comisiei şi celorlalte state membre în cauză copii ale planurilor în termen de trei luni de la publicarea acestora.

Grecia, Croaţia, Italia, Cipru şi România nu şi-au stabilit planurile de amenajare a spaţiului maritim, iar Comisia nu a primit nicio indicaţie cu privire la un calendar şi un proces realist care să conducă la adoptarea planurilor de amenajare a spaţiului maritim înainte de sfârşitul anului 2021.

Prin urmare, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Greciei, Croaţiei, Italiei, Ciprului şi României, acordându-le două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele identificate de Comisie. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

BVB | Știri BVB

PROMATERIS S.A. (PPL) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) Semestrul II-2021

MedLife S.A. (M) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - S2 2021

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (28/01/2022)

Autorizare Fondul Proprietatea in calitate de Fond de Investitii Alternative

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/01/2022)

Convocare AGEA pentru data de 21 martie 2022

VRANCART SA (VNC) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Tranzactii raportate in S2 2021