Update articol:

Compensarea și decontarea tranzacțiilor prin intermediul unei Contrapărți Centrale elimină situația actuală din piața de energie în care o serie de contracte sunt denunțate

ccp

Scumpirile pe piața de energie au bătut record după record în ultima perioadă. În octombrie, prețul mediu al pieței pentru ziua următoare (PZU) a ajuns la un maxim istoric de  951 de lei/MWh.

În piață au existat critici că bursa de energie OPCOM nu funcționează pentru că multe contracte încheiate din timp au fost denunţate unilateral de către vânzători, iar cumpărătorii au trebuit să revină să cumpere energie la prețuri mai mari.

Situații de acest gen nu vor mai exista, însă, după ce Contrapartea Centrală va intra în funcțiune. Contrapartea Centrală este o instituție care se va interpune între părţile tranzacţiei devenind contraparte pentru fiecare cumpărător, respectiv vânzător, şi va garanta finalizarea decontării tranzacţiei prin aplicarea de mecanisme specifice pentru administrarea riscului.

Proiectul CCP.RO Bucharest (CCP.RO) are ca țintă autorizarea și funcționarea în a doua parte a anului 2022. Bursa de Valori București și OPCOM sunt cei mai mari acționari ai CCP.RO Bucharest.

Adrian Tănase, CEO BVB/Președinte CCP.RO Bucharest și Rodica Popa, CEO CCP.RO Bucharest, ne-au răspuns la câteva întrebări despre cum va funcționa Contrapartea Centrală, pentu piața de energie.

***

În piață au existat critici că OPCOM nu funcționează pentru că multe contracte încheiate din timp au fost denunţate unilateral de către vânzători, iar cumpărătorii au trebuit să revină să cumpere energie la prețuri mai mari. Cum vor putea fi evitate aceste situații după intrarea în funcțiune a Contrapărții Centrale?

Proiectul CCP.RO Bucharest (CCP.RO) are în vedere ca premisă tocmai faptul că OPCOM este un operator viabil al piețelor de energie, puternic ancorat în proiectul pieței unice europene pentru piețele spot și care pune la dispoziția participanților la piață și mediului de afaceri atât prețul de referință al energiei electrice, cât și multiple produse și piețe pentru contractarea la termen a energie electrice a căror îmbunătățire se poate realiza prin funcționarea unei Contraparti Centrale naționale.

Faptul că pentru piețele la termen administrate în cadrul OPCOM nu a fost introdus rolul de Contraparte Centrală până în prezent, care să gestioneze situațiile de ieșire dintr-o poziție asumată în alt mod decât prin denunțarea contractului, derivă din costul unei astfel de implementări, implicațiile de cost fiind depășite în acest moment prin asumarea de către acționarii CCP.RO a constituirii capitalului necesar pentru crearea unei contrapărți centrale care să fie autorizată conform cerințelor legale naționale și europene. OPCOM este parte a acestui proiect, fiind cel de al doilea acționar ca pondere în capitalul CCP.RO alături de alți doi jucători importanți din piața de energie: ENEL și TINMAR.

În decizia de participare la capitalul CCP.RO, în mod evident au contat punctele de vedere de suport ferm exprimate atât de către asociațiile profesionale din cadrul pieței de energie cât și de către autoritatea de reglementare ANRE.

În concluzie, la nivelul pieței de energie este cunoscut faptul că este necesară introducerea    instrumentelor mai sofisticate și recalibrate de garantare a tranzacțiilor prin intermediul Contrapărții Centrale.

Fără a evalua cantitativ și calitativ contractele menționate, opinăm că termenul în avans față de momentul începerii livrării când acestea au fost încheiate denotă faptul că piețele OPCOM funcționează și pun la dispoziție produsele necesare pentru securizarea în avans a unui portofoliu de tranzacții.

Faptul că în acest moment, în limita cadrului de reglementare aprobat aplicabil, modul de garantare a tranzacțiilor prin contractele semnate permit agreerea între părți a unor condiții derogatorii de la constituirea de garanții este poate un factor care contribuie la ușurință cu care acestea sunt reziliate pentru realinierea portofoliului la condițiile de piață atunci când o parte se consideră avantajată de noile condiții de piață.

Aceste situații sunt evitate prin intrarea în operare a Contrapărții Centrale urmare funcționarii următoarelor “centuri de siguranță”  aplicate practic oricărei tranzacții:

1)      accesul la serviciile de compensare presupune analiza de bonitate a clienților acestor servicii,

2)     orice poziție deschisă presupune existența din partea celor implicați, client și membri compensatori, a contribuțiilor la garantarea tranzacțiilor prin participarea la Fondul de garantare și actualizarea nivelului marjelor constituite imediat ce portofoliul de poziții deschise poate genera pierdere,

3)     Contrapartea Centrală dispune de un nivel de capitalizare prin care se asigura că fondurile sale pot susține pierderile aferente închiderii portofoliilor de poziții ale membrilor compensatori aflați în situații de neîndeplinire a obligațiilor.

Prin interpunerea Contrapărții Centrale în toate tranzacțiile din cadrul piețelor deservite, expunerile calcultate reflectă permanent poziții nete, diferit de situația actuală unde în cadrul contractelor semnate la termen garantarea se realizează pentru fiecare tranzacție, garanțiile fiind constituite atât de văzător cât și de către compărător.

Contrapartea Centrală va întări securitatea tranzacției și va diminua costul garantării prin aplicarea obligațiilor de garantare față de o poziție netă, actualizată cu fiecare tranzacție încheiată atât la nivelul participantului la piață cât și la nivelul membrului compensator.

Astfel, vrem să reamintim faptul că proiectul de Contraparte Centrală locală (CCP.RO Bucharest) a fost inițiat având consultant în cadrul proiectului CC&G, va deservi atât Bursa de Valori București (BVB), cât și OPCOM, și avem ca țintă autorizarea și funcționarea CCP.RO în a doua parte a anului 2022.

Ar putea ajuta CCP la eliminarea speculatorilor?

Implementarea serviciilor Contrapartii Centrale se va realiza în strictă conformitate cu cerințele cadrului legal național și european aplicabil. Acest cadru de reglementare nu identifica o categorie de participanți la piață și posibili clienți ai serviciilor de compensare care să fie denumită „speculatori”.

Din perspectiva piețelor ce urmează a fi deservite, atât piețele de derivate administrate în cadrul BVB, inclusiv cele pentru contractele futures pe energie electrică ce urmează a fi lansate, cât și cele forward pentru livrarea fizică a energiei electrice administrate în cadrul OPCOM, accesul la aceste piețe este unul nediscriminatoriu bazat pe criteriile acces stabilite prin cadrul de reglementare aplicabil aprobat de către autoritățile de reglementare.

Mai mult, tipurile de produse pentru care urmează a fi oferite sericii de compensare sunt  definite din punctul de vedere al drepturilor și obligațiilor contractuale care se nasc odată cu încheierea unei tranzacții, exclusiv prin caracteristicile lor.

Aceste caracteristici vizează în principal: perioadele și profilurile de livrare standardizate, regulile de decontare aplicate și cerințele de garantare.

Totodată, caracteristicile produselor nu includ criterii de definire referitoare la un anumit scop sau o anumită strategie de tranzacționare cum ar fi hedging sau scop speculativ, sau de tipul de participanți.

Din perspectiva cadrului de reglementare aplicabil pentru piețele deservite de Contraparte Centrală trebuie reținut însă că prin prevederile MIFID II au fost introduse cerințe exprese având ca obiectiv legitim prevenirea abuzului de piață prin speculații excesive.

Un alt obiectiv deosebit de important este acela referitor la susținerea condițiilor ordonate de stabilire a prețurilor și de realizare a decontării tranzacțiilor în vederea asigurării convergenței prețurilor aferente pozițiilor în livrare în cursul unei luni cu prețurile spot ale activului suport, obiective pe deplin aplicabile și produselor pentru energie electrică.

Ce avantaje vor avea participanții la bursa de energie atunci?

Participanții la piețele deservite de Contrapartea Centrală vor dispune de soluții de diminuare și transfer al riscurilor prin faptul că:

  • Riscul de contraparte se va limita la riscul aferent Contrapărții Centrale care se interpune prin novație între vânzători și cumpărători,
  • Riscul de decontare, respectiv riscul ca o contraparte din tranzacții să nu dispună de fondurile ce i se cuvin și riscul de lichiditate, respectiv riscul ca o contraparte din tranzacții să nu își poată îndeplini obligațiile de plată sunt mult diminuate prin aplicarea regulilor incidente celor „trei centuri de siguranță” pentru fiecare tranzacție și contrapartile implicate.
  • Experiența funcționarii Contrapărților Centrale în cadrul altor economii denotă cu claritate faptul că piețele deservite se bucură de niveluri semnificative de lichiditate. Astfel, participanții la piață vor dispune de posibilitatea de a deschide și închide poziții care să le permită ajustarea portofoliul propriu de tranzacții în mod dinamic, beneficiind de certitudinea unui proces ordonat de decontare și de un cadru de garantare în baza netă.

Ce costuri suplimentare vor avea?

Funcționarea unei Contraparti Centrale presupune suportarea de către beneficiarii serviciilor a costurilor specifice unui astfel de serviciu distinct pentru:

  • Obținerea și menținerea calității de beneficiar al serviciilor de compensare, în funcție de categoria de beneficiar al acestor servicii pentru care o entitate optează să solicite acces,
  • Tipurile de servicii accesate,
  • Menținerea garanțiilor necesare conform regulilor Contrapartii Centrale.

Desigur, categoriile enumerate nu reflectă o listă exhaustivă, lista detaliată a tarifelor și comisioanelor urmând să facă obiectul regulilor de deplină transparență aplicabile Contrapărții Centrale.

În cazul CCP.RO lista tarifelor și comisioanelor va fi aliniată practicii la nivelul contrapărților centrale autorizate din Uniunea Europeană, însă limitat la domeniul sau de activitate și luând în considerare specificul piețelor ce urmează a fi deservite.

Cum stă situația pe alte burse de energie care funcționează cu CCP?

Dacă ne referim la teza expusă cu privire la situația actuală în care o serie de contracte sunt denunțate, compensarea și decontarea tranzacțiilor prin intermediul unei Contraparti Centrale elimina o astfel de situație, ieșirea dintr-o poziție asumată prin tranzacție presupunând inițierea unei poziții de sens contrar în piață.

De asemenea, Contrapartea Centrală aplică reguli foarte stricte cu privire la neîndeplinirea obligațiilor de plată, fapt ce se soluționează prin intermediul a trei niveluri de garanții ce devin exigibile succesiv: (i) garanțiile constituite că marje de către partea aflată în situație de neîndeplinire a obligațiilor, (ii) contribuția la Fondul de Garantare a părții aflate în situație de neîndeplinire a obligațiilor, (iii) fondurile proprii Contrapartii Centrale utilizabile pentru acoperirea eventualelor sume neacoperite după epuizarea primelor două categorii de garanții. Desigur, regulile de escaladare includ și alte situații exprese, condițiile de autorizare a Contrapartii Centrale impunând existența de reguli clare și ferme cu privire la escaladarea oricărei situații (teoretice) în care o pierdere a unui membru compensator este necesar a fi acoperită.

Dintr-o altă perspectivă, opinăm că serviciile unei Contrapărți Centrale sunt de natură să contribuie la întărirea lichidității piețelor deservite și eliminarea în cât mai mare măsură a oricăror bariere de acces la piață, cu efecte benefice atât asupra piețelor spot pentru activul suport, cât și asupra solidității semnalelor de preț la termen, atât de necesare unui mediu economic care să încurajeze investițiile și strategiile de dezvoltare.

BVB | Știri BVB

ALRO S.A. (ALR) (14/01/2022)

Stadiu litigiu Alro - Consiliul Concurentei

ALRO S.A. (ALR) (14/01/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)