Update articol:

 COMUNICAT privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în trimestrul I 2021

Nr. 3946 /14.05.2021

 COMUNICAT

privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în trimestrul I 2021

S.I.F. Transilvania a înregistrat la data de 31.03.2021 active totale în sumă de 1.381,90 milioane lei, în creștere cu 304,75 milioane lei, respectiv cu 28,29 % faţă de valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent.

Activul net la data de 31.03.2021 a înregistrat valoarea de 1.244,00 milioane lei (0,5753 lei/ acțiune), în creștere cu 22,28% comparativ cu activul net la data de 31.03.2020 (1.017,38 milioane lei, 0,4705 lei/acțiune), respectiv în creștere cu 6,30% față de valoarea înregistrată la data de 31.12.2020.

Profitul obținut la data de 31.03.2021 este de 20,41 milioane lei, comparativ cu pierderea de 103,31 milioane lei înregistrată în perioada similară a anului 2020.

Veniturile nete din exploatare la 31.03.2021 înregistrează valoarea de 25,48 milioane lei, comparativ cu valoarea negativă de 98,46 milioane înregistrată în perioada similară a anului 2020.

Cheltuielile operaționale înregistrate la data de 31.03.2021 însumează 4,29 milioane lei, fiind cu 0,56  milioane lei mai mici comparativ cu trimestrul I al anului 2020.

Raportul trimestrial la data de 31 martie 2021 este disponibil începând cu data de 14.05.2021, ora 18:00, pe website-ul societății, la adresa www.siftransilvania.ro (Secțiunea Informații pentru investitori/Rapoarte/Rapoarte periodice) și pe website-ul Bursei de Valori București, la adresa www.bvb.ro. De asemenea, raportul trimestrial va fi pus la dispoziția celor interesați la sediul societăţii din Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Serviciul Guvernanță Corporativă.

Marius Adrian Moldovan
Președinte Executiv/Director General 

Tony-Cristian Răduță Gib
Membru al Directoratului/Director

Ofițer de conformitate
Loredana-Floriana Baston

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie