Update articol:

Concedieri colective la Tarom- schema de personal se va reduce cu 320 de posturi

Foto Facebook Foto Facebook

Nivelul pierderilor  Tarom a crescut de aproximativ patru ori – de la 52,25 milioane de lei în 2016, la 204,9 milioane de lei în 2018

Pierderea înregistrată după patru luni este de 63 milioane de lei, 93% peste ținta de 68 milioane pentru tot anul 2019

Conducerea Tarom a notificat acum două zile toate sindicatele legal constituite la nivelul companiei că intenționează să efectueze concedieri colective.

Conform Tarom, la 9 septembrie, statul de funcții are prevăzute 2072 de posturi, din care 1867 ocupate. Conform Notei 7375/22.08.2019, schema de personal se va reduce cu 320 de posturi.

Prin reorganizarea Direcției Comerciale se va diminua numărul total de posturi cu un procent de 35%, reducerea posturilor de conducere și coordonare fiind cu 54%. Astfel se va reduce numărul total de posturi de la 225 la 164 posturi. În ceea ce privește pozițiile de management și coordonare, acestea se vor reduce de la 60 de posturi la 28 de posturi.

Prin reorganizarea Direcției Achiziții și Direcției Financiar Contabilitate se va reduce numărul total de posturi de la 193 la 118. În ceea ce privește numărul pozițiilor de management și coordonare, acestea se vor reduce de la 20 la 14 posturi.

Prin reorganizarea  Direcției de Resurse Umane, Serviciul Intern Securitate și Sănătate în Muncă, Compartimentul Instruire Personal și licențe, dintr-un total de 41 de posturi rămân 29 de posturi. Numărul pozițiilor de management și coordonare se reduce de la 8 la 3.

Prin reorganizarea Serviciului IT&C se reduce numărul de posturi de la 30 la 17, în ce privește numărul pozițiilor de management și coordonare reducerea fiind de la 9 la 3 posturi.

Criteriul de bază pentru selecția concedierii va fi reprezentată de rezultatul obținut la evaluarea anuală.

Potrivit conducerii Tarom, motivele care determină concedierea sunt reprezentate de necesitatea obiectivă de atingere a unor tinte clare stabilite de Consiliul de Administrație și managementul executiv al companiei pentru reducerea semnificativă a pierderilor, adoptate pe fondul unei deteriorări constante a situației financiare a companiei în perioada 2016-2018, atât la nivelul rezultatului din exoloatare și a profitului companiei, cât și la nivelul fluxului de numerar din exploatare și a poziției de numerar a companiei.

Tarom precizează: “Creșterea mai rapidă a cheltuielilor în raport cu veniturile a determinat atât pierdere la nivelul activității Tarom, cât și o deteriorare a marjei brute din exploatare, respectiv o depreciere de la -6,8% în 2016, la -15,3% în 2018.

Impactul negativ al situației financiare din activitatea de exploatare s-a propagat până la nivelul profitului companiei. Situația profitului Tarom s-a înrăutățit semnificativ , nivelul pierderilor  înregistrate crescând de aproximativ patru ori – de la 52,25 milioane de lei în 2016, la 204,9 milioane de lei în 2018.

Țintă de îmbunătățire a rezultatului din exploatare este de circa 130 milioane de lei până în 2021, rezultând o pierdere din exploatare, la nivelul anului 2021, de -66 milioane de lei (sub nivelul din 2016). Realizarea acestei ținte depinde atât de implementarea unor măsuri de creștere a veniturilor, cât și de un control mai eficient al bazei de cheltuieli, astfel încât rata de creștere a acestora să se reducă la 4,2%.

Țintele stabilite pentru îmbunătățirea  rezultatului din exploatare trebuie realizate cu preponderență la nivelul exercițiului financiar 2019, 84% din obiectivul de 130 milioane de lei fiind necesar a se realiza până la sfârșitul anului 2019. Evoluția financiară a companiei în primele patru luni nu este una favorabilă atingerii acestui obiectiv, pierderea înregistrată după patru luni fiind de 63 milioane de lei, 93% peste ținta de 68 milioane pentru întregul an. În acest context se impune un control atent al tuturor cheltuielilor de exploatare în lunile rămase până la finalul anului”.

La 9 septembrie 2019, numărul  total de salariați Tarom este de 1867, din care 1347 personal de specialitate și 520 de salariați încadrați în structurile economice, comerciale și administrative. Din cei 520 de salariați, 87 sunt încadrați pe posturi de conducere și 433 pe posturi executive.  

BVBStiri BVB

CEMACON SA (CEON) (23/06/2021)

Linie de Productie Invelis Ceramic

PREBET SA AIUD (PREB) (23/06/2021)

Notificare prag detineri/vot<15%

ELECTROARGES SA (ELGS) (23/06/2021)

Schimbari in Componenta CA - Numire Administratori Provizorii

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (22/06/2021)

Convocare AGAO 26.07.2021/ 27.07.2021