Update articol:

Conducerea Patria Bank a aprobat condițiile pentru o nouă emisiune de obligațiuni

Consiliul de Administratie Patria Bank (PBK) a aprobat detaliile pentru o nouă ofertă de obligațiuni, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Rata dobanzii va fi fixa, stabilita prin metoda licitatiei in urma ordinelor de subscriere inregistrate in cadrul Ofertei. Subscrierea in cadrul Ofertei se poate face la rate ale Cuponului cuprinse intre 6,0% si 6,5%, in pasi de cotare de 0,05%.

Oferta va fi considerată încheiată cu succes, dacă se vând minim 6.000 Obligatiuni, respectiv subscrieri totale de minim 3.000.000 Euro.

Durata de derulare a Ofertei este de doua saptamani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor Documentului de Oferta, cu data de incepere stabilita prin consultare cu intermediarul ofertei, SSIF Tradeville SA. Oferta va putea fi inchisa anticipat cu succes, fara a fi necesara emiterea unui amendament la Documentul de Oferta, la finalul zilei de subscriere din perioada de Oferta in care se atinge sau se depaseste valoarea Ofertei de 20.000 de Obligatiuni oferite, sau, in cazul deciziei Emitentului de majorare a Ofertei, a valorii majorate a Ofertei (dar fara a depasi in
total numarul de maxim 30.000 de Obligatiuni). De asemenea, Oferta va putea fi inchisa anticipat, cu succes in orice moment, fara a fi necesara emiterea unui Amendament la Documentul de Oferta, la decizia Emitentului, daca la data respectiva au fost subscrise in mod valid in Oferta cel putin 6.000 de Obligatiuni, cu o valoare de minim 3.000.000 Euro.
• Metoda de alocare a obligatiunilor subscrise in cadrul Ofertei: Primul criteriu in functie de care se va face alocarea este cel legat de randamentul asociat cuponului obligatiunii. Astfel, vor primi alocare integrala acele subscrieri valide care au fost facute pentru un randament mai mic decat randamentul final asociat al cuponului (stabilit de Emitent dupa inchiderea ofertei, la sfarsitul perioadei de Oferta sau prin inchidere anticipata). De asemenea, vor primi alocare integrala si acele subscrieri facute la un randament egal cu randamentul final asociat al cuponului (stabilit de Emitent dupa inchiderea ofertei, la sfarsitul perioadei de Oferta sau prin inchidere anticipata), cu conditia ca valoarea insumata a subscrierilor valide facute la respectivul randament si la randamentele inferioare sa fie mai mica sau egala cu valoarea ofertei. In situatia in care valoarea insumata a subscrierilor valide realizate la un nivel de randament mai mic sau egal cu randamentul final asociat al cuponului (stabilit de catre Banca) este mai mare decat valoarea ofertei, atunci alocarea pentru  subscrierile valide realizate la nivelul de randament egal cu randamentul final asociat al cuponului va fi dupa principiul “Primul Venit – Primul Servit” in functie de momentul introducerii in sistemul Arena al BVB a ordinelor aferente subscrierilor. In aceasta situatie, ultima subscriere care va primi alocare poate primi o alocare partiala.
• Mod de plata a principalului: integral la scadenta finala a Obligatiunilor.

În septembrie 2019, banca a emis un număr de 10.000 de Obligațiuni cu o valoare nominală de 500 Euro per obligațiune și o valoare totală de 5.000.000 Euro. Dobânda este de 6,5% pe an.

Patria Bank (PBK) a înregistrat un profit net preliminar de 5,3 milioane de lei, în 2019, după o pierdere în 2018, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (29/10/2020)

Erata - Hotarari AGOA din 29.10.2020

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (29/10/2020)

Notificare prag detineri/vot >5%

MUNICIPIUL BACAU (BAC26B) (29/10/2020)

Plata cupon 45, rambursare rata principal 44 & calcul rata dobanda pentru cuponul 46

MUNICIPIUL BACAU (BAC26A) (29/10/2020)

Plata cupon 49, rambursare rata principal 47 & calcul rata dobanda pentru cuponul 50

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (29/10/2020)

Semnare documente relationate de suplimentarea unui credit sindicalizat