Update articol:
„Hub for Business Journalism”, proiect marca Freedom House

Conflictul etic în rândul deputaților din cadrul comisiilor parlamentare economice: un fenomen real? – UDMR, Minorități și USR

palatul parlamentului

Subiectul implicării etice a funcționarilor publici (inclusiv parlamentari) în cadrul procesului legislativ poate fi dificil deoarece sursele publice nu oferă suficiente informații actuale pentru a determina/infirma existența lui. Dacă ne uităm la activitatea deputaților, declarațiile de interese sunt completate cu date privind anul fiscal precedent (exemplu un parlamentar care ar primi un mandat în 2021 ar completa datele fiscale din anul 2020, înaintea primirii calității de parlamentar). Acest lucru face dificilă găsirea de dovezi care să exprime un conflict de interese din punct de vedere legal. Însă ne pot oferi anumite informații privind o posibilă încălcare a principiilor etice în timpul desfășurării mandatului de parlamentar, mai ales dacă ne referim la tematici care se suprapun intereselor deputaților din alte sfere profesionale și personale.

Conflictul etic în rândul deputaților din cadrul comisiilor parlamentare economice: un fenomen real? – PSD și PNL –

Spre exemplu, Kelemen Attila, îndeplinind funcția de Secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a primit calitatea de deputat din partea UDMR pe 21.12.2020. Conform CV-ului, acesta a deținut anterior, timp de 10 ani, funcția de administrator al companiei din sectorul construcțiilor civile SC Dream Development SRL până în noiembrie 2020 (înainte de validarea mandatului de deputat). Deputatul a lucrat împreună cu soția sa în cadrul acestei companii, primind în 2020 dividente în valoare de 20 000 RON (conform declarației de interese semnată la data de 14.06.2021). Nu există surse publice pentru a determina dacă deputatul încă deține aceste acțiuni sau dacă soția acestuia încă lucrează în cadrul firmei, însă în acest caz ar determina un potențial conflict etic, mai ales în condițiile în care SC Dream Development SRL a primit în 2021 de la Ministerul Economiei un grant în valoare de 114.667,95 lei acordat prin platforma ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Mai departe, Kolcsár Anquetil-Károly a devenit deputat în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din partea UDMR la data de 21.12.2020, îndeplinind în 2020 calitatea de:

– asociat SC Regioturism  SRL (servicii veterinare), deținând 1/1 acțiuni, cu o valoare de 166 200 RON;

– asociat SC K&K Turism SRL (servicii de cazare), deținând 1/2 acțiuni, cu o valoare de 1 000 RON;

-asociat SC Regiosanvet SRL (servicii veterinare), deținând 91% din acțiuni, cu o valoare de 910 RON.

Privind contractele obținute sau aflate în derulare în timpul exercitării mandatului de demnitar de către companiile la care acesta a fost asociat în 2020 (cu posibilitatea deținerii și în anul curent), contractele active în anul 2021 sunt:

 1. a) prin compania SC Regioturism SRL există un contract încheiat cu Școala Gimnazială Sfântu Gheorghe de Încredințare, acordat pentru Prestări Servicii pe o perioadă de 8 luni, cu o valoare a contractului de 12 RON/meniu.
 2. b) prin compania SC Regiosanvet SRL cu DSVSA Mureș, tipul contractului fiind de Preluare Concesiune de la CMVI Kolesar Karoly pentru Prestări Servicii timp de 1 an, valoare contractului fiind de 101 502.06 RON.

Având în vedere că aceste contracte sunt finanțate cu fonduri publice, în eventualitatea în care deputatul încă deține acțiunile exprimate mai sus, se poate vorbi despre apariția unui conflict etic.

În cadrul partidului USR, se remarcă cazul deputatei Hangan Pollyanna-Hanellore din Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, primind mandatul de deputat începând cu 14.06.2021. Aceasta se caracterizează în CV ca fiind antreprenorul actual al unei francize Transilvania Broker de Asigurare S.A. încă din anul 2013. În 2020 figura ca:

– asociat SC DIRECT ASIG 2015 SRL, având 50% din acțiuni, cu un venit anual în valoare de 12 955 RON și dividente cumulând 90 000 RON.

– asociat SC Inter Medica Tour, deținând 50% din acțiuni, în trecut lucrând ca administrator al acestei agenții de turism între 2013-2017.

Considerând că activitatea de deputat și cea de antreprenor se desfășoară pe tematici cu impact economic, se remarcă un potențial conflict etic, care poate afecta imparțialitatea implicării în procesul legislativ.

 Todosiu Beniamin a devenit deputat în cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare la data de 12.01.2021 din partea USR. În anul 2020 figurează ca asociat unic SC Protechnicial SRL (servicii de tehnică dentară), deținând funcția de director general al acestei companii între 2015-2020 (chiar până înainte de validarea mandatului de deputat), cu dividente anuale în valoare de 40 000 RON. Soția acestuia figurează în 2020 ca economist în cadrul aceleiași firme. Menținerea acestor acțiuni și în 2021 poate determina un conflict etic.

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril a devenit deputat în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din partea USR la data de 21 decembrie 2016, menținându-și această calitate până în prezent. Pe durata mandatelor de deputat, acesta și-a menținut un portofoliu de acțiuni la:

-Banca Transilvania – 37.955 de acțiuni cu o valoare de 85.298 RON la data de 21.12.2020, din partea căreia a primit și dividente pe anul 2019 în valoare de 5 658 RON;

-Muntenia Global Invest – 20.970 de acțiuni cu o valoare de 167.760 RON la data de 21.12.2020;

-Bio Carpatherra – 80% din acțiuni, însumând o valoare de 800 RON la data de 21.12.2020.

Având în vedere că aceste entități au activitate în domeniul financiar privat și de turism, se poate considera un conflict etic deoarece eventualitatea înregistrării unor dividende mai mari poate determina o votare părtinitoare pe anumite subiecte legislative din partea deputatului.

Panait Radu a devenit deputat în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din partea USR la data de 21 decembrie 2020. În anul 2020 îndeplinea calitatea de asociat unic (100% acțiuni) în cadrul firmei SC RP Net Media SRL (obiect de activitate: promovare online), lucrând în 2020 în cadrul firmei (cu un salariu de 15 888 RON) și obținând dividende în valoare de 476 280 RON. Soția acestuia lucrează în cadrul aceleiași firme încă din 2009 până în prezent (ceea ce atestă și continuarea activității firmei în prezent), primind în 2020 un salariu de 15 888 RON. De asemenea, conform datelor publice, în 2020 acesta deținea un portofoliu extins de acțiuni la diverse companii naționale, dintre care:

 • Agroland Business Systems cu 3 908 acțiuni în valoare de 79 527.80 RON;
 • Electromagnetica București cu 200 000 acțiuni în valoare de 27 600 RON;
 • LCS IMOBILIAR SA Cluj Napoca cu 3 540 acțiuni în valoare de 88 500 RON:
 • Magazin Universal Maramureș Baia Mare cu 75 000 acțiuni în valoare de 20 400 RON;
 • Mecanica Rotes Târgoviște cu 56 000 în valoare de 10 248 RON;
 • Societatea de Construcții Napoca cu 9 700 acțiuni în valoare de 49 955 RON;
 • PETROCART Piatra Neamț cu 60 000 acțiuni în valoare de 24 000 RON;
 • ROMAERO București cu 1 144 acțiuni în valoare de 46 675.20 RON;
 • Sphera Franchise Group cu 352 acțiuni în valoare de 6 318.40 RON;
 • SINTEZA ORADEA cu 38 000 acțiuni în valoare de 9 804 RON;
 • TRANSPORT TRADE SERVICES SA cu 168 acțiuni în valoare de 3 225.60 RON.

Având în vedere că unele dintre acestea sunt societăți cu capital de stat și care desfășoară activități economice, se poate determina un conflict etic, care poate afecta imparțialitatea deputatului pe subiecte de împărțire a bugetului public sau alte aspecte adiacente.

          Minorități:

Secretarul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Firczak Iulius Marian, a devenit deputat din partea Minorităților la data de 21.12.2020, deținând în 2020 calitatea de:

– asociat SC Personal Broker – Broker de Asigurare-Reasigurare SRL cu un număr de 13 750 acțiuni, având o valoare de 137 500 RON (soția acestuia a îndeplinit funcția de administrator în 2020);

– asociat SC Personal Broker – Broker produse bancare SRL cu un număr de 150 acțiuni, având o valoare de 1 500 RON.

Acesta deținea în 2020 și un portofoliu de acțiuni la o serie de companii și asociații pe acțiuni românești, dintre care:

– ALRO (350 acțiuni, cu o valoare de 966 RON);

– SIF 1 (500 acțiuni, cu o valoare de 1 295 RON);

– Romgaz (30 acțiuni, cu o valoare de 919,5 RON);

– OMV Petrom (8 950 acțiuni, cu o valoare de 3 776 RON) și

– Banca Transilvania (300 acțiuni, cu o valoare de 837 RON).

Dacă toate aceste acțiuni au fost menținute și în 2021 pe durata mandatului de deputat, iar soția acestuia continuă să fie administratorul companiei în care deputatul deține 50% din acțiuni, atunci se poate vorbi de un conflict etic, ridicând semne de întrebare asupra imparțialității deputatului privind subiecte legislative de natura financiară, mai ales prin impactul indirect asupra societăților cu capital de stat.

Merka Adrian-Miroslav a devenit deputat din partea Minorităților la data de 21.12.2020. Anterior, acesta a fost deputat din partea Minorităților între 2004-2008; 2008-2012; 2012-2016. Conform surselor publice, atât în anul 2019, cât și în 2020 deținea 50% din acțiunile SC Decorland SRL, cu o valoare de 2 500 RON și care i-au adus în 2020 dividente în valoare de 64 750 RON. Compania este activă economic din anul 2010, însă nu sunt publice informații privind momentul în care deputatul a devenit asociat în cadrul acesteia (declarațiile de interese ale deputatului pentru mandatele anterioare nu au fost publicate). Menținerea acestor acțiuni pot determina posibilitatea unui conflict etic.

Cum putem defini conflictul de interese?

Conform Ghidului Autorității Naționale de Integritate (ANI) privind incompatibilitățile și conflictele de interese din 2019, „un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției publice pe care o ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal.” Cea mai mare problematică evidențiată de conflictul de interese este pierderea capacității unui oficial de a se raporta obiectiv și imparțial în toate etapele procesului decizional ce privește o tematică de interes pentru sine, familia sa, rude sau cunoștințe, dar și pentru asociații și companii cu care acesta a avut relații profesionale în trecut.

În cadrul materialului Agenției Naționale pentru Funcționarii Publici din 2019, conflictul de interese este caracterizat prin faptul că „factorul determinant nu este neapărat o situație juridică sau o activitate necompatibilă cu cea care este realizată în cadrul atribuțiilor de serviciu, ci un interes personal, de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce-i revin funcționarului public”.

Mai mult decât atât, Consiliul Europei definește conflictul de interese ca fiind ,,o situație în care funcționarul public are un interes privat care este de natură să influențeze sau să pară a influența îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate”. Așadar, posibilitatea implicării părtinitoare în cadrul procesului legislativ nu este determinată de săvârșirea unor fapte, ci poate fi determinată și de posibilitatea creării unui conflict între proiectul de lege în cauză și anumite interese provenite din sfera personală atât din prezent, cât și din trecutul recent, aducând îndoieli asupra existenței unei guvernări etice din partea parlamentarilor noștri.

De precizat este că în cadrul analizei au fost alese doar Comisiile parlamentare cu rol în gestionarea procesului legislativ pe subiecte economice (Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare; respectiv Comisia pentru buget, finanţe şi bănci).

 

Autor: Miruna Constantina Țuțuianu

Miruna Constantina Țuțuianu a fost selectată pentru a participa la „Hub for Business Journalism”.

Notă: Miruna Constantina Țuțuianu a fost selectată pentru a participa la „Hub for Business Journalism”, un proiect marca Freedom House care îşi propune să aducă un suflu nou în jurnalismul economic și de business din România. Pentru a citi mai multe astfel de articole, puteți accesa secțiunea dedicată proiectului din cadrul publicației Presshub: https://presshub.ro/categorie/proiecte-editoriale/hub-for-business-journalism/.

Miruna Constantina Țuțuianu a fost analist economic în cadrul Ambasadei Emiratelor Arabe Unite în România. Este interesată de interacțiunile dintre mediul de afaceri și alte domenii cum ar fi cel politic și cel social. În momentul de față, Miruna este doctorandă în cadrul SNSPA.

 

BVB | Știri BVB

SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) (22/03/2023)

Convocare AGEA&AGOA 24.04.2023

DAFORA SA (DAFR) (22/03/2023)

Convocare AGA Anuala 24/25.04.2023

MECANICA FINA SA (MECE) (22/03/2023)

Convocare AGA O & E - 26.04.2023

ALTUR S.A. (ALT) (22/03/2023)

Convocare AGA O 26/27.04.2023

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE (TBK) (22/03/2023)

Convocare AGA O & E_26/27 Aprilie 2023