Update articol:

Conpet propune un dividend de 7,46 lei/acțiune, din profitul pe 2018 și rezerve

Acționarii Conpet sunt convocați, pe 23 aprilie, la Adunarea Generală, să decidă repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2018 şi a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania propune: „a) repartizarea profitului net al anului 2018, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.766.014 lei, pe următoarele destinații: – alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – profit reinvestit: 1.433.785 lei (2,18%) – participarea salariaţilor la profit: 5.090.000 lei (7,74%) – dividende cuvenite acționarilor: 59.242.229 lei (90,08%) și stabilirea dividendului brut de 6,84285734 lei/ acțiune.

b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 5.340.483 lei, din care: – pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 1.035.596 lei – dividende cuvenite acționarilor: 4.304.887 lei și stabilirea dividendului brut de 0,49724205 lei/ acțiune.

c) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 1.105.807 lei, reprezentând 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din O.G. nr. 64/2001 și stabilirea dividendului brut de 0,12772779 lei/ acțiune.

d) termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv data plăţii dividendelor, este 27.06.2019. e) plata dividendelor va fi efectuată ȋn lei, numai către acţionarii ȋnregistraţi ȋn Registrul Acţionarilor (ţinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de ȋnregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor ȋnainte de data ȋnceperii efectuării plăţii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari.”

Totodată, AGA va discuta aprobarea gradului total de îndeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2018, aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 din 18.12.2018 și acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru anul 2018, prorata funcție de perioada efectuată din mandat în anul 2018, respectiv pentru numărul de zile din perioada 23.08.2018 – 31.12.2018.

Societatea Conpet a încheiat anul 2018 cu un profit net în sumă de 59,466 milioane de lei, mai mic de 20,1% faţă de rezultatul anului anterior, iar cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la 385,140 milioane de lei, după o creştere de 2,2% faţă de 2017, potrivit Raportului preliminar al companiei remis Bursei de la Bucureşti.

Conpet este o companie strategică ce operează Sistemul Naţional de Transport al petrolului prin conducte. Acţionarii societăţii sunt statul român, prin Ministerul Energiei, cu 58,7162% din acţiuni, persoane juridice cu 28,8809% şi persoane fizice cu 12,4029%. 

Profitul Conpet a scăzut cu 20,1% anul trecut