Update articol:

Consiliul Concurenţei pune în dezbatere publică angajamentele propuse de Megaconstruct

Consiliul Concurenţei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Megaconstruct S.A. pentru a elimina îngrijorările de natură concurențială care au condus la declanşarea investigaţiei pe piaţa serviciului de execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale şi pe piaţa serviciului de distribuţie de gaze naturale şi a serviciilor conexe, în zonele geografice în care care Megaconstruct S.A. este operator ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

Angajamentele propuse de Megaconstruct S.A. prevăd eliminarea clauzelor din contractele încheiate cu subcontractorii săi pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale susceptibile de a încălca regulile de concurenţă, respectiv rezilierea acestora, precizează Consiliul Concurenţei.

De asemenea, compania se angajează să implementeze noi măsuri şi proceduri interne, inclusiv realizarea unui sistem electronic integrat de gestionare a activităţii, care să asigure transparenţa procedurilor, egalitatea de tratament a consumatorilor, precum şi posibilitatea acestora de a alege operatorii economici care să execute instalaţiile de utilizare. În acelaşi timp, compania va elabora, împreună cu un consultant în domeniu, o procedură internă de conformare cu regulile de concurenţă şi va organiza programe de instruire a personalului în acest sens, menționează Consiliul Concurenţei.

Investigaţia Consiliului Concurenţei vizează o posibilă înţelegere anticoncurenţială între Megaconstruct S.A., Mega Conect S.R.L. şi Instalaţii Montaj Tehnologic S.R.L. pe piaţa serviciului de execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, respectiv un posibil abuz de poziţie dominantă al Megaconstruct S.A. pe piaţa serviciului de distribuţie de gaze naturale şi a serviciilor conexe.

Îngrijorările concurenţiale se referă la faptul că subcontractarea de către Megaconstruct S.A., în baza unor contracte de prestări servicii execuţie lucrări, a lucrărilor către firmele Mega Conect S.R.L. şi IMT S.R.L., precum şi acţiunile derulate în legătură cu aceste contracte, sunt susceptibile să reducă concurenţa dintre aceste companii, fiind redusă semnificativ posibilitatea consumatorilor de a alege operatorul economic care să execute instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, respectiv de a obţine un preţ mai mic pentru execuţia acestora

În acelaşi timp, Consiliul Concurenţei suspectează Megaconstruct S.A. de abuz de poziţie dominantă, manifestat prin condiţionarea prestării serviciilor conexe serviciului de distribuţie a gazelor naturale de acceptarea companiei care efectuează instalaţia de utilizare a gazelor naturale în locaţiile acestora, respectiv de acceptarea de către beneficiari a tarifului pentru prestarea serviciului de execuţie a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.