Update articol:

Consiliul General a aprobat înființarea celor două companii municipale care vor prelua activitatea RADET

Sursa: Facebook Gabriel Dumitrascu

Consiliul General al Municipiului București, cu voturile consilierilor PSD și PNL, a reaprobat înființarea companiilor municipale Termoenergetica și Energetica Servicii București, care vor prelua activitatea RADET, serviciul public fiind delegat către acestea, potrivit Hotnews.

Înființarea companiilor a fost votată și data trecută, însă hotărârile puteau fi anulate deoarece un consilier general PSD și-a votat fiica în consiliul de administrație a uneia dintre companii. 

Propunerea a venit din partea expertului în energie Gabriel Dumitrașcu, membru PNL.

Termoenergetica a primit votul a 2/3 dintre consilierii generali, a scris pe Facebook, liberalul Gabriel Dumitrașcu: “De data asta nu mai sunt probleme de legalitate. Unora le vine greu să accepte că termoficarea centralizată nu se blochează”.

Membrii fondatori ai celor două societăți vor fi Municipiul București (99,99%), Comuna Chiajna (0,0005 %) și Orașul Popești – Leordeni (0,0005 %).

Cele două companii se vor forma în urma reorganizării și divizării Companiei Municipale Energetica, urmând ca la final aceasta să fie dizolvată. Hotărârea Consiliului General prin care această companie a fost înființată a fost anulată în instanță de USR, alături de hotărârile de înființare a altor 21 de companii municipale.

Consilierii USR nu au votat pentru înființarea companiilor. Liderul USR Bucureşti, Roxana Wring, a declarat că vor vota în favoarea celor două companii doar în condiţiile în care acestea vor fi înfiinţate de la zero şi nu prin dizolvarea Companiei Energetica SA.

Gabriel Dumitrașcu a scris recent, pe site-ul propriu: “Se înființează Termoenergetica, care preia serviciul public de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică, la data intrării Radet în faliment. Se desființează compania municipala prin divizare. Partea care corespunde serviciului public, cu active, pasive contracte, licențe și autorizații fuzionează cu Termoenergetica. Partea care rămâne în urma divizării formează o societate nouă de mentenanță și servicii pentru rețeaua publică de termoficare. Se preiau activitățile de serviciu public, împreună cu activele aparținând domeniului public și se predau pe baza de contract de delegare Termoenergetica. Activele proprietate privată aparținând Radet, împreună cu pasivele(datorii) rămân pe loc și se vor stinge în procedura de faliment. Radet se lichidează și radiază. Termoenergetica și Societatea de servicii vor aplica procedurile de selecție a membrilor consiliilor de administrație și directorilor, în conformitate cu legea privind guvernanta corporativă, sub supravegherea câte unui consilier reprezentând fiecare grup politic din CGMB. Termoenergetica și Societatea de servicii vor prezenta în 3 luni planuri de afaceri care vor fi avizate de CGMB. Anual cele două societăți vor prezenta în CGMB câte un raport de activitate împreună cu bilanțul și ajustări ale planurilor operaționale și investiționale pentru următorii 3 ani, care vor însoți bugetul de venituri și cheltuieli”.