Update articol:

Credere: “Soluția de astăzi a Curții Constituționale privind Legea Dării în plată este esențială, fiindcă ajută la îmbunătățirea practicii din instanțe în favoarea consumatorilor supraîndatorați”

Curtea Constituțională a admis astăzi, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, excepția de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituționale dispoziţiile art.8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

De asemenea, Curtea Constituțională a respins, cu majoritate de voturi, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.4 alin.(1) ind.1-ind.3, (3) şi (4), art.5 alin.(3) și (3) ind.1, art.7 alin.(4) și (5) ind.1 din Legea nr.77/2016, precum și Legea nr.52/2020, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În argumentarea soluției de admitere a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea nr.77/2016, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.52/2020, Curtea a reținut că prezumarea absolută a impreviziunii în ipoteza în care debitorul a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit pentru datoria inițială și pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat, conservă elementele de neconstituționalitate reținute în Decizia
nr.731/2019.

În aceste condiții, Curtea a constatat că art.8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea nr.77/2016 nu respectă deciziile anterioare ale Curții Constituționale (Decizia nr.623/2016 și Decizia nr.731/2019), astfel că încalcă art.147 alin.(4) din Constituție. Totodată, s-a reținut și încălcarea art.1 alin.(5) și art.44 din Constituție, prin raportare la cele stabilite în Decizia nr.731/2019.

Ca reacţie la decizia Curţii Constituţionale, asociaţia Credere a transmis:

“Am așteptat cu mari emoții decizia Curții Constituționale a României referitoare la modificările legii dării în plată cuprinse ȋn legea nr 52/2020, inițiată de domnul deputat Daniel Cătălin Zamfir și sprijinită de domnul avocat Gheorghe Piperea.

Așteptarea ne-a fost răsplătită cu o decizie favorabilă consumatorilor, fapt ce va schimba în bine destinele debitorilor, în special a celor care au credite în franci elvețieni.

Ne bucurăm că argumentele prezentate de doamna avocat Alexandra Ianul au fost analizate de judecătorii curții și îi mulțumim că a susținut cu profesionalism și efort uriaș interesele consumatorilor. Suntem convinși că memoriul depus de asociația Credere, cu informații clare și detaliate despre practica din instanțe și despre situația debitorilor, dar și mesajele trimise curții de către clienții îndatorați, au avut o contribuție importantă în decizia de astăzi.

Împotriva legii nr. 52/2020, băncile au formulat câteva sute de excepții de neconstituționalitate. Acestea se adaugă la cele peste 1500 de excepții aduse legii dării în plată (nr.77/2016) și care au avut ca rezultat decizia CCR din 2016, decizie care precizează că instanța analizează relația contractuală dintre client și bancă și verifică dacă există impreviziune. Din păcate, instanțele, în cea mai mare parte, au impus debitorilor să probeze impreviziunea, deși în cazul devalorizării leului în raport cu francul elvețian este mai mult decât evident dezechilibrul contractual.

Legea nr. 52/2020 a fost determinată deci de practica judiciară și clarifică pragul privind cursul valutar la care debitorul se află în situația de impreviziune.

Soluția de astăzi a Curții Constituționale a României este astfel esențială, fiindcă ajută la îmbunătățirea practicii din instanțe în favoarea consumatorilor supraîndatorați. Drept consecință, împrumutații care au nevoie de o reechilibrare a contractului de credit vor avea șansa să obțină hotărâri favorabile, putând să ȋși ducă la ȋndeplinire, ȋn mod echitabil, obligațiile contractuale”.

 

BVBStiri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (03/08/2021)

Rezultate exprimare optiune conform Hotararea nr. 3 AGEA 27.04.2021

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE (TBK) (03/08/2021)

Convocare AGAE_07/08 Septembrie 2021

TERAPLAST SA (TRP) (03/08/2021)

Hotarare CA din 02.08.2021

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (03/08/2021)

Conferinta telefonica investitori si analisti - S1 2021

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (03/08/2021)

Solutionare definitiva litigiu KJK Balkan Holding S.a.r.l