Update articol:
Numit recent președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

Cristian Buşu – condamnat la amendă penală de 22.500 de lei; decizia nu e definitivă

tribunal, proces, justitie sursa Pixabay

Cristian Buşu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei şi fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Electrica, a fost condamnat astăzi la pedeapsa amenzii penale în cuantum total de 22.500 lei constând în 150 de zile – amendă, suma corespunzătoare unei zile – amenda fiind de 150 de lei, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii. 

Cristian Buşu are drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

Portalul Judecătoriei Sector 1 precizează:

“Ora estimata: 08:30
Complet: Complet PENALamanari pron pt.jud.CHIUTU D.A.
Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) Cod Procedură Penală rap. la art. 326 alin. (1) Cod Penal şi cu aplicarea art. 61 alin. 1, 3, 4 lit. b) Cod Penal condamnă pe inculpatul BUŞU CRISTIAN, …, la pedeapsa amenzii penale în cuantum total de 22.500 lei constând în 150 de zile – amendă, suma corespunzătoare unei zile – amenda fiind de 150 de lei, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declara?ii, prev. de art. 326 alin. (1) C.pen.(fapta din data de 19.08.2014). Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 alin. (1) din Codul penal privind înlocuirea pedepsei amenzii cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea (150 de zile închisoare), dacă inculpatul nu execută pedeapsa amenzii penale, în tot sau în parte, cu rea – credinţă, precum şi asupra dispoziţiilor art. 64 alin. 1 din Codul penal privind executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii dacă neexecutarea în tot sau în parte a amenzii penale intervine din motive neimputabile inculpatului. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod Procedură Penală dispune defiinţarea declaraţiei autentice notariale nr. 2591/19.08.2014 aflată la dosarul cauzei, f. 94 dup, înscris falsificat cu ocazia săvârşirii infracţiunii. În temeiul art. 274 alin. (1) C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 1.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (500 lei aferente urmăririi penale şi 500 lei aferente judecăţii). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 15.07.2021”.

Anul trecut, Cristian Buşu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, acuzaţiile au legătură cu o declaraţie semnată de Cristian Buşu în faţa unui notar în anul 2014, în care atesta că îndeplineşte condiţiile pentru a ocupa o funcţie de conducere în cadrul Electrica.

“La data de 19.08.2014, inculpatul a declarat în faţa notarului public, în mod necorespunzător adevărului, faptul că îndeplineşte şi respectă criteriile de eligibilitate şi independenţă acceptate pentru acţionarii societăţii, menţionate la art. 17 alin. (2) Ut. a) – k) din Actul constitutiv al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – ELECTRICA SA Bucureşti, deşi acesta nu îndeplinea criteriul prevăzut la art. 17 alin. (2) Hi. j) referitor la faptul că în ultimii cinci ani, nu a ocupat o poziţie în cadrul unei autorităţi de stat centrale sau locale sau în societăţi concurente, în vederea producerii unei consecinţe juridice pentru sine”, spun procurorii.

Recent, Cristian Bușu a fost numit președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, printr-o decizie semnată de premierul Florin Cîţu, publicată în Monitorul Oficial.

Cristian Buşu este conferenţiar universitar (doctor în economie) la Academia de Studii Economice.  A fost şi vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general adjunct al SIF Oltenia.

De-a lungul timpului, el a ocupat mai multe funcţii importante, printre care secretar de stat în Ministerul Energiei (2015-2017), preşedinte al Consiliului de Administraţie al Electrica (septembrie 2014 – aprilie 2018), director economic la Fondul Proprietatea (2009-2013), consilier economic în Guvernul României (2005-2009).

În 2016, Gabriel Dumitraşcu, fostul şef al direcţiei de privatizare din Ministerul Energiei, i-a făcut plângere penală lui Cristian Buşu, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, “pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, cu consecinţa obţinerii unor avantaje nejustificate”.

În plângerea penală intrată în posesia noastră, Gabriel Dumitraşcu a spus: “La data de 22 septembrie 2014 a fost ales un nou Consiliu de Administraţie al societăţii Electrica. Între cei aleşi figurează şi Buşu Cristian, propus de SIF Oltenia SA.

Conform art. 17 alin. 1 din Statut, «Electrica» este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 administratori aleşi de AGOA, dintre care cel puţin 3 administratori trebuie să fie independenţi şi neexecutivi. Potrivit art. 17 alin. 2, Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie sau orice altă entitate succesoare, nu va putea propune mai mult de 2 candidaţi pentru funcţia de administrator, membri în Consiliu. Ceilalţi 3 candidaţi pentru funcţia de administrator vor fi în mod obligatoriu independenţi şi neexecutivi şi vor fi propuşi numai de ceilalţi acţionari.

Între condiţiile obligatorii enumerate la art. 17 din Actul Constitutiv «Electrica» pentru definirea caracterului de «administrator independent» se regăseşte la alin (2) lit. j) prevederea conform căreia: «În ultimii cinci ani candidatul nu a ocupat o poziţie în cadrul unei autorităţi de stat centrale sau locale sau în societăţi concurente».

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 22.09.2014, a fost propus un număr de 10 candidaţi pentru funcţiile de administratori, din care Statul Român a propus doi candidaţi. Victor Cionga a fost propus de către Statul Român prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie şi de către SAI Certinvest SA”.

Potrivit plângerii lui Gabriel Dumitraşcu,  Victor Vlad Grigorescu a fost propus de către Statul Român prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie; Michael Adriaan Maria Boersma a fost propus de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD); Pedro Mielgo Alvarez a fost propus de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD); Arielle Malard de Rothschild a fost propusă de către ING Pensii SAFPAP SA; Bogdan George Iliescu a fost propus de către FDI Active Dinamic administrat de SAI Swiss Capital Asset Management şi de către Adinel Tudor; Mihai Lazăr a fost propus de către Metropolitan Life SAFPAP SA şi de către SIF Muntenia SA; Cristian Buşu a fost propus de către SIF Oltenia SA’; Ovidiu Demetrescu a fost propus de către Mihaela Diana Torje (acţionar persoană fizică), iar Cristian-Daniel Rizea s-a autopropus.

Gabriel Dumitraşcu mai spune în plângerea penală: “În ceea ce priveşte condiţia conform căreia candidaţii independenţi trebuie să respecte criteriile de eligibilitate şi independenţă, prevăzute de actul constitutiv, toţi candidatii au depus, conform cerinţei din convocator, declaraţii pe proprie răspundere care atestă că la data depunerii candidaturii îndeplinesc criteriile anterior menţionate, inclusiv Buşu Cristian.

Mai mult, administratorii aleşi, inclusiv Buşu Cristian, au depus la acceptarea mandatului şi declaraţii notariale autentificate pe proprie răspundere de acceptare a mandatului în care declară că îndeplinesc condiţiile legale şi statutare.

Având în vedere dispoziţiile art. 326 din Noul Cod Penal, potrivit cărora declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 Noul Cod Penal sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe constituie infracţiune, apreciez că numitul Buşu Cristian, prin declaraţiile pe proprie răspundere date, a săvârşit infracţiunea de fals în declaraţii, cu consecinţa obţinerii unor avantaje nejustificate.

Una dintre cerinţele esenţiale pentru existenţa infracţiunii, impune ca declaraţia necorespunzătoare adevărului să fie dintre acelea care potrivit legii sau împrejurărilor serveşte la producerea vreunei consecinţe juridice.

Or, în raport de dispoziţiile legale în materie, potrivit cărora la depunerea candidaturii este obligatorie depunerea declaraţiei pe proprie răspundere, aptitudinea declaraţiei de a produce consecinţe juridice, decurge în primul rând din lege.

În ceea ce îl priveşte pe Buşu Cristian, comparând datele din CV-ul ataşat candidaturii şi postat pe site-ul «Electrica», CV-ul postat pe site-ul SIF Oltenia şi data alegerii ca administrator am constatat că acesta a îndeplinit o funcţie în cadrul Guvernului României – autoritate centrală în decembrie 2009, deci, mai recent de cinci ani faţă de data de 22 septembrie 2014, în care a fost ales administrator la «Electrica».

Aceeaşi constatare există şi într-o adresă BERD, acţionar semnificativ al «Electrica», prin care aduce la cunoştinţa Electrica faptul că din informaţii publice rezultă că domnul Buşu Cristian ar fi fost consilier personal al Prim-ministrului României până în 15 ianuarie 2010, şi care consideră că dacă aceste informaţii se confirmă, domnul Buşu Cristian nu ar mai putea fi considerat administrator independent. Până la data prezentei, domnul Buşu Cristian nu şi-a infirmat declaraţia privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi independenţă prevăzute de actul constitutiv”.

BVB | Știri BVB

PROMATERIS S.A. (PPL) (04/10/2023)

Hotarari AGA Ordinara si Extraordinara 4.10.2023

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (SIF5) (04/10/2023)

Vanzarea pachetului de actiuni detinut la Sinterom S.A.

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (04/10/2023)

Numire membri provizorii Directorat

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (SIF5) (04/10/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la Elba S.A.

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (04/10/2023)

Componenta comitetelor consultative ale Consiliului de Supraveghere