Update articol:

Cristian Gentea renunţă la funcţia de membru CA la Nuclearelectrica pentru Primăria Municipiului Pitești

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informează acţionarii și investitorii că membrii Consiliului de Administrație al SNN au luat act de notificarea domnului Cristian Gentea privind încetarea de drept a mandatului sau de membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 19.11.2020, notificarea fiind înregistrată la SNN în data de 23.11.2020.

Notificarea domnului Cristian Gentea privind încetarea de drept a contractului de mandat derivă din prevederile art. 87 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților coroborate cu prevederile art. 13.1 lit. g) din contractul de mandat încheiat cu SNN și anume, contractul încetează prin intervenția unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, întrucât domnul Cristian Gentea deține începând cu dată de 19.11.2020 funcția de primar al Municipiului Pitești, funcție care este incompatibilă cu exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al SNN.

Domnul Cristian Gentea a fost numit în funcția de membru în Consiliul de Administrație al SNN prin Hotărârea AGOA nr. 12/28.09.2018 ca urmare a derulării unei proceduri de selecție în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, pentru un mandat de 4 ani. SNN ii mulțumește domnului Cristian Gentea pentru implicare, profesionalism și contribuția activă la implementarea strategiei de dezvoltare a companiei pe perioada mandatului dumnealui.

BVB | Știri BVB

BRK Argint Turbo Short 23 (BKSLVTS4) (02/12/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 02 si 05 Decembrie 2022

BRK Dow Turbo Short 34350 (BKDOWTSD8) (02/12/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 02 si 05 Decembrie 2022

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/12/2022)

Semnare Memorandum de Intelegere privind Coridorul Vertical