Update articol:
ASF a câștigat încă trei litigii în dosare care vizau spețe din domeniul asigurărilor și al pieței de capital

Curtea de Apel București a respins suspendarea amenzii date de ASF fostului președinte SIF Oltenia Tudor Ciurezu

tribunal, proces, justitie sursa Pixabay

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a câștigat, în această săptămână, încă trei litigii în dosare care vizau spețe din domeniul asigurărilor și al pieței de capital, potrivit unui comunicat.

ASF a transmis: “I. Prin hotărârea pronunțată la data de 12.11.2020, în dosarul nr. 5754/2/2020, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză A.S.F., respingând cererea de suspendare formulată de City Insurance S.A., ca fiind neîntemeiată.
În această cauză, City Insurance S.A. a solicitat instanței de judecată suspendarea executării:
 Deciziei A.S.F. nr. 340/13.03.2020 prin care s-a dispus desfășurarea la City Insurance S.A. a unei evaluări a activelor și pasivelor în cadrul exercițiului Balance Sheet Review (BSR);

 Hotărârilor Consiliului A.S.F. în temeiul cărora a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 340/13.03.2020;
 Oricăror alte acte sau decizii adoptate de A.S.F. cu privire la exercițiul BSR;
 Tuturor documentelor (incluzând termenii de referință ai exercițiului, măsurile de follow-up, metodologia de desfășurare a exercițiului) aprobate prin hotărâri ale Consiliului A.S.F. cu privire la BSR.

II. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză A.S.F. în dosarul 229/2/2020 împotriva domnului Tudor Ciurezu – Președinte al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia la data emiterii deciziei de sancționare, dispunând următoarea soluție: respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Tudor Ciurezu de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 1286/23.10.2019 emisă de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Prin Decizia A.S.F. nr. 1286/23.10.2019, domnul Tudor Ciurezu a fost sancționat, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA la data emiterii deciziei, cu amendă în cuantum de 30.000 lei întrucât, în ședințele Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019, respectiv din data de 01.08.2019, a votat „împotriva convocării” Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. nr. 5071/11.06.2019, nerespectând astfel obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019.

III. În dosarul nr. 16733/302/2018 (325/2020), prin Hotărârea nr. 677 din data de 12.11.2020, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză A.S.F. împotriva reclamantului Radu Bugică, dispunând respingerea recursului, ca nefondat.
Reclamantul Radu Bugică a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele A.S.F. și Bursa de Valori București, următoarele: obligarea, în solidar, a pârâtelor la plata sumei de 102.728 lei, reprezentând prejudiciul creat reclamantului ca urmare a deciziilor luate de pârâte sau a exercitării defectuoase a atribuțiilor ce le revin, în legătură cu suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea de Asigurare – Reasigurare Astra S.A..”

BVBStiri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (30/07/2021)

Rezultate teste stress 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (30/07/2021)

Raport Auditor conform art. 92 ind. 3 Legea 24/2017- Sem. I 2021

VRANCART SA (VNC) (30/07/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017 - Tranzactii raportate in S1 2021