Update articol:

Dan Paul și firma sa, Finaco Securities – au primit avertismente de la ASF, la controlul periodic

Finaco Securities, firma de brokeraj controlată de Dan Paul (președintele Asociației Brokerilor și membru al boardului Bursei de Valori București) a fost sancționată cu avertisment, în urma controlului periodic, derulat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

De asemenea, avertismente au primit Dan Paul, în calitate de Director General al S.S.I.F. Finaco Securities, Goldberger Ioan Nicolae, în calitate de Director General Adjunct, Chiorean Daniel, în calitate de ofițer de conformitate, singura amendă dată de Autoritate la acest broker fiind de 1000 de lei, către Șatran Andi, în calitate de ofițer de conformitate.

ASF a obligat Finaco să implementeze măsurile de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri, în termen de 90 de zile calendaristice.

Referitor la avertismentul dat companiei, ASF menționează că, în perioada controlată, un membru al Comitetului de Audit, dl. Ioan Nicolae Goldberger, a îndeplinit și funcția de conducător al societății, faptă ce constituie contravenție.

În ceea ce îi privește pe Dan Paul și pe Goldberger Ioan Nicolae, Autoritatea i-a considerat responsabili pentru că nu au desemnat o persoană responsabilă cu arhiva, încălcându-se prevederile art. 16 alin. (1) din Norma nr. 33/2017. De asemenea, societatea nu a făcut demersurile obținerii avizelor din partea Arhivelor Naționale, încălcânduse prevederile art. 17 alin. (1) din Norma nr. 33/2017, conform ASF.

Potrivit Autorității, fapta pentru care este responsabil dl. Chiorean Daniel, în calitate de ofițer de conformitate, este că  nu a preluat în evidențele proprii următoarele informații cu privire la clienți: · telefon / fax, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare (în cazul a trei clienți); · scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare (în cazul a patru clienți); denumirea şi locul desfăşurării activităţii/ocupaţia, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, cu modificările și completările ulterioare (în cazul a trei clienți); · instituţia de credit şi codul IBAN, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare (în cazul unui client); · structura acţionariatului/asociaţilor, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare (în cazul unui client); · scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare (în cazul a doi clienți); · numele/ denumirea beneficiarului real, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare (în cazul unui client).

ASF mai arată că Șatran Andi, în calitate de ofițer de conformitate (CCI) al S.S.I.F. Finaco Securities S.A., este responsabil, întrucât din analiza activităţii de control intern desfășurate în perioada controlată, s-a constatat faptul că aceasta nu s-a realizat cu luarea în considerare a abordării pe bază de risc. Totodată, procedurile interne aferente administrării riscului nu conțin prevederi referitoare la limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă, modul în care entitatea reglementată gestionează fiecare categorie şi zonă de risc relevantă, precum şi eventuale acumulări de riscuri și frecvența şi conţinutul testelor de stres periodice şi prezentarea situațiilor care justifică realizarea adhoc a altor teste de stres, contrar prevederilor legale. De asemenea, la nivelul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu au fost asigurate condițiile necesare pentru organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității societății în ceea ce privește plasamentele proprii ale SSIF (respectiv actualizarea modificărilor în privința numărului de acțiuni deținute la societățile Grupul Industrial Electrocontact S.A., Depozitarul Central S.A. și Bursa de Valori București S.A.), iar informațiile transmise la A.S.F. cu privire la deținerile societății în aceste acțiuni nu au fost corecte, contrar prevederilor art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015 și art. 127, art. 152 alin. (1) lit. b) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Dan Paul deține 90,775%, din Finaco Securities, potrivit unui raport de pe site-ul intermediarului. Anul trecut, compania a înregistrat un profit de 6240 lei, la o cifră de afaceri de 4.931 lei, față de o pierdere de 82.372 lei, în 2017, la afaceri de 7.483 lei.