Update articol:

Dancă: Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor de salvare pentru CE Oltenia şi TAROM

guvern

Guvernul a aprobat în şedinţa de ieri, prin ordonanţă de urgenţă, acordarea unui ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia şi pentru compania TAROM.

“Tot în domeniul economic – ordonanţa de urgenţă privind ajutorul de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia şi pentru compania TAROM. Aşa cum am informat şi cu alte ocazii, a fost aprobat un memorandum pentru instituirea acestui ajutor. S-a venit cu următorul act normativ necesar – ordonanţă de urgenţă pentru acordarea acestui ajutor de salvare pentru companiile respective”, a declarat, la finalul şedinţei Executivului, şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă. 

La Tarom este vorba de un ajutor “de salvare”, alocat printr-un împrumut din Trezorerie în sumă de 195 de milioane de lei. Ionel Dancă a spus în luna ianuarie că fără acest ajutor compania aeriană ar fi, practic, începând din luna martie, în imposibilitatea finanțării curente.

Complexul Energetic Oltenia a transmis ieri: „În data de 20.01.2020, în conformitate cu prevederile europene și naționale privind ajutoarele de stat, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a transmis prin Consiliul Concurenței către direcțiile specializate ale Comisiei Europene  formularele de prenotificare a ajutorului de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia SA.

Urmare a clarificărilor care au avut loc între Comisia Europeană, MEEMA, Consiliul Concurenței și CE Oltenia, în data de 31.01.2020 aceasta a considerat că sunt îndeplinite cerințele privind transmiterea formală a prenotificării ajutorului de salvare”.

La propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Guvernul României a aprobat la  30 decembrie, un Memorandum privind ajutorarea Complexului Energetic Oltenia, pentru achiziționarea certificatelor de carbon pe anul 2019.

Memorandumul conține o serie de măsuri, pe termen scurt și pe termen mediu, în vederea asigurării securității în alimentarea cu energie electrică și a siguranței Sistemului Energetic Național:

🔵 Se împuternicește Ministerul Finanțelor Publice să acorde un aviz de principiu privind posibilitatea acordării unui împrumut din Trezorerie în valoare de 1.200 mil lei Societății Complexul Energetic Oltenia, sub forma unui ajutor de salvare, după parcurgerea etapelor prevăzute de legislația aplicabilă privind ajutoarele de stat și după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

🔵 Aprobarea transmiterii documentației de prenotificare și notificare către Comisia Europeană a propunerii României de ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia,urmând ca în termen de 6 luni de la acordare, Complexul Energetic Oltenia fie să ramburseze împrumutul acordat, fie să prezinte un Program de Restructurare pe care Ministerul Economiei , Energiei si Mediului de Afaceri îl va notifica Comisiei Europene în vederea obținerii unui ajutor de stat pentru restructurare.

🔵 În cazul în care se va notifica către COM Programul de Restructurare, acesta va trebui să prezinte viabilitatea pe termen lung a CE Oltenia, va trebui să fie fezabil, coerent și de perspectivă, se va baza pe ipoteze realiste privind desfășurarea activității și va sta la baza obținerii unui ajutor de stat de restructurare pentru o perioada de 5 ani.

🔵 Demararea, începând cu anul 2020, a programului de restructurare și decarbonizare pe care CE Oltenia are în vedere să îl implementeze, deoarece orice întârziere sau tărăgănare în luarea unor decizii va conduce la închiderea „ferestrei de oportunitate” pentru finanțare, creșterea costului de producție al CEO și a prețului la consumatorul final, pierderea finanțărilor europene pentru asigurarea unei tranziții juste a zonelor carbonifere afectate;

🔵 Elaborarea, până la sfârșitul trimestrului I 2020,de către CEO în colaborare cu BERD și BEI, a Planului de dezvoltare și decarbonare în corelare cu obligațiile și cerințele stabilite prin reglementările naționale și europene, inclusiv cu cele care rezultă din implementarea noului pachet legislativ privind piața internă, adoptat în anul 2019 si corelat cu Planul National Integrat Energie – Schimbări Climatice 2021-2030, precum și Planul de restructurare a activității CEO, cu precizarea efortului investițional necesar acoperirii tuturor costurilor acestei acțiuni (investiții în modernizarea respectiv înlocuirea cu capacități noi energetice, disponibilizări, reconversie profesională, lucrări de protecția mediului, etc.);

🔵 Promovarea de către Ministerul Economiei,Energiei si Mediului de Afaceri a unui studiu de evaluare și impact a planului de dezvoltare și decarbonare al sectorului de producție energie electrică pe cărbune, cu termene clare de diminuare/închidere a capacităților pe cărbune și înlocuire cu capacități mai puțin poluante și cu dimensionarea necesarului investițional, corelat cu instrumentele financiare existente și aplicabile la nivel european Statelor Membre care trebuie să gestioneze tranziția zonelor unde extracția cărbunelui constituie principalul element de dezvoltare economică (de exemplu, Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție).

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni