Update articol:

Deficitul bugetar, în primul semestru 2018 – aproape 15 miliarde de lei

În primul semestru 2018, deficitul bugetului general consolidat este  de peste două ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

Execuția bugetului general consolidat pe primele șase luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 14,97 miliarde lei, respectiv 1,61% din PIB, comparativ cu ținta de deficit programată pentru această perioadă de 2,21% din PIB, conform datelor operative.

În primul semestru 2018, deficitul bugetului general consolidat, care  include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, este  de peste două ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit Ministerului Finanţelor. În primele şase luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,29 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB.

Conform previziunilor economice intermediare din vara anului 2018, publicate la jumătatea acestei luni de Comisia Europeană, deficitul bugetar ar urma să ajungă la 3,4% din PIB în 2018, pentru ca în 2019 să se adâncească la 3,8% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 132,04 miliarde lei, reprezentând 14,2% din PIB, sunt cu 12,6% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent. Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+36,8%) și din veniturile nefiscale (+13,0%).

Începând cu luna februarie, încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.

Ministerul Finanțelor susține: ”În luna iunie 2018 se constată o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA, astfel acestea au crescut cu 15,6% față de luna iunie 2017, ajungând la o valoare de 26,77 miliarde lei pe primele șase luni ale anului, ceea ce reprezintă o creștere cu 5,9% față de perioada similară a anului precedent. Veniturile din accize au fost în sumă de 13,13 miliarde lei (1,4% din PIB) cu 9,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 5,9% față de aceeași perioadă a anului 2017. S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 21,5% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 26,8% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule”.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 6,9 miliarde lei, cu 22,8% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeași perioadă.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 147,01 miliarde lei, cu 19,0% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 24,4% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 9,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare. Subvențiile sunt mai mari cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, menținându-se la același nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,4%. Dobânzile sunt cu 21,7% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 0,8% din PIB, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark. Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 13,9%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei și de devansarea sumei (1,3 miliarde lei) pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna iulie care se distribuie prin C.N. Poșta Română S.A., precum și majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 9,1 miliarde lei, de 1,5 ori mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

Recent, preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru spunea că deficitul bugetar este foarte mare pentru primele cinci luni ale anului, din cauza creșterii cheltuielilor, și dacă nu se ia nicio măsură deficitul bugetar ar putea ajunge la 3,5 – 3,6% la finalul anului.
Viceprim-ministrul Viorel Ştefan declara, în această lună, că deficitul bugetar pentru 2018 se va situa cu siguranţă sub obiectivul de 3% din PIB, în conformitate cu tratatele Uniunii Europene.

BVB | Știri BVB