Update articol:
RAPORT PRELIMINAR

Digi Communications a raportat un profit de 21,3 milioane de euro, în 2018, în scădere cu 65,6%

La finalul anului trecut, Digi avea datorii consolidate de 920,2 milioane de euro, față de 779,9 milioane de euro, în anul anterior

Digi Communications (DIGI), compania mamă a RCS RDS, a raportat, pentru 2018, un profit net de 21,3 milioane de euro, în scădere cu 65,6% față de 2017, potrivit raportului preliminar transmis Bursei de Valori București.

Venturile (exceptând veniturile intersegment, alte venituri și câștigul din vânzarea activităților întrerupte) pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 au fost 1.038,1 milioane euro, comparativ cu 916,5 milioane euro pentru 2017, înregistrând o creștere de 13,3%.

DIGI arată: “Toate segmentele geografice au raportat creșteri ale veniturilor. Grupul a înregistrat creștere de RGU (unități generatoare de venit) de la 13,3 milioane în anul încheiat la 31 Decembrie 2017 la 14,9 milioane la sfârșitul anului încheiat la 31 Decembrie 2018 (o creștere de 12%), principala creștere fiind datorată achiziției Invitel, creșterii RGU pentru liniile de televiziune prin cablu și internet ale României și cresterii RGU pentru segmentul de telefonie mobilă din Spania”.

Anul trecut, cheltuielile operaționale (exceptând cheltuielile între segmente și alte cheltuieli, dar incluzând cheltuielile cu amortizarea și ajustările pentru depreciere) au fost de 925,0 milioane eurpo comparativ cu 800,8 milioane euro în, în creștere cu 15,5%: “Principala creștere este datorată achiziției Invitel. S-au înregistrat de asemenea, creșteri ale salariilor și amortizării în 2018, comparativ cu anul precedent”.

Totodată, Digi a raportat costuri nete de finanțare de 59,1 milioane euro, în 2018, comparativ cu 35,9 milioane euro în 2017, o creștere de 64,6%: “Principala variație provine din recunoașterea unui câștig mai mic din evaluarea valorii juste pentru instrumentele derivate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, comparativ cu anul încheiat la 31 decembrie 2017 (o scădere de  18,0 milioane euro). S-au înregistrat de asemenea creșteri ale cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a finanțărilor suplimentare și a majorării ROBOR-ului”.

La finalul anului trecut, Digi avea datorii consolidate de 920,2 milioane de euro, față de 779,9 milioane de euro, în anul anterior.