Update articol:
REACŢII DE LA CITITORI

Dr.ing.Corneliu Rizescu: De ce România întârzie să considere Carbon Capture Storage (CCS), respectiv Carbon Capture Uses (CCU) – încadrabilă în conceptul de Economie Circulară- ca soluție importantă în programul național de decarbonizare a economiei?

Foto Pixabay

1.Abstract

Directiva 2009/31/CE din 23Aprilie 2009 prezintă cadrul conceptului Carbon Capture Storage (CCS) ca soluție în acțiunea de reducere a emisiei gazelor cu efect de seră (GES).

Prima aplicație industrială a technologiei CCS a fost în 1972 la Sharon Ridge Texas- SUA[1]. În2019 pe plan mondial se aflau în funcțiune 18 instalații,  din care 10 în  SUA.  În Europa anului 2020 –conform datelor comunicate de de  ZEP[2] (zeroemissionplatformCCS/CCU projects.eu) se aflau, în diverse stadii de execuţie, un număr de 66 proiecte CCS/CCU.

Printre statele din Europa angrenate în industrializarea de proiecter CCS/CCU sunt: Austria; Belgia; Croația; Danemarca; Franța; Germania; Irlanda; Italia; Olanda; Norvegia; Polonia; Spania; Suedia; R.Unit.

În România Technologia CCS respectiv CCU este cunoscută din 2015[3]. Responsabil cu cercetarea efectuată a fost ISPE. Surprinzător, în perioada  de  cca 7 ani nu s-a înregistrat  vreo acțiune concretă inițiată de ME, ca soluție  pentru reducerea semnificativă a GES în termocentrale  bazate pe combustibil fosil. Greu de admis  că în ME  nu se cunoștea soluția CCS.  S-a aprobat însă  sistarea funcționarii unor termo- centrale  ce a condus la dezechilibrarea severă a balanței energetice cu consecințele cunoscute.

Sigur până la implementarea unor soluții eficiente de reducere a emisiei GES, situația actuală va continua. Acestea ar trebui să fie rezultanta acțiunilor din recenta OUG anunțată de ME în 5 Mai 2022. 

2. Sinteza principalelor comentarii privind importanta tehnologiei CCS/CCU, în realizarea obiectivului de decarbonizare a economiei.

În ultimele decenii au fost emise multe documente privin necesitatea reducerii emisiei de GES. Se vor prezenta doar extrase din cele mai semnificative.

2.1. COM 2018/773 final.

  • Pag 2: „Schimbările climatice reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru cetățenii europeni…… . Modificările climatice care au loc în prezent pe planeta noastră reconfigurează lumea și amplifică riscurile de instabilitate sub toate formele…… Tendința este evidentă. Este esențial să se întreprindă acțiuni imediate și decisive în direcția combaterii schimbărilor climatice”.
  • Pag 17: „Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) este  considerată drept o opțiune majoră de decarbonizare a sectorului energetic și a industriilor energointensive. În prezent, acest potențial apare ca fiind mai redus, având în vedere dezvoltarea rapidă a tehnologiilor legate de energia din surse regenerabile, existența altor opțiuni de reducere a emisiilor în sectoarele industriale și aspectele legate de acceptarea de către societate a tehnologiei în sine. Cu toate acestea, realizarea CSC este încă necesară, în special în ceea ce privește industriile energo intensive și – în faza de tranziție……. Având în vedere dependența de tehnologiile pe bază de combustibili fosili (de exemplu, este probabil ca o centrală construită astăzi să fie încă operațională în 2050)”.

2.2  Extras din sinteza realizată de UK CCS-Research Centre privind technologia CCS :9

 Pentru realizarea target-ului zero emisie , CCS este o necesitate, nu o opțiune

  • Tehnologia CCS și-a dovedit eficiența . Se regăsește în utilizare în multe țări inclusiv în Regatul Unit.
  • Siguranța depozitării /stocării CO2 în depozite (on shore/out shore) , special realizate, este dovedită

2.2.a. Prof Jon Gibbins – Shefield University, CATO Conference , Rotterdam,26 June 2019:

  • Realizarea target-ului din 2050 nu se poate atinge fără includerea în program a technologiei CCSU
  • Credem că tehnologia CCS este deja competivă pentru implementare.

2.3.Extrase din IEA Transforming Industry through CCUS”-Technology report,May 2010:

  • Dezvoltarea implementării technologiei CCUS în industrie este parte a portofoliului de tehnologii cu cel mai redus cost în realizarea obiectivelor climatice și energetice .
  • Identificați si prioritazați tehnologiile CCUS cele mai competitive și costuri scăzute de investiții

 3. Unele sugestii finale

Actuala OUG – prezentată în 5 Mai 2022 de ME – referitoare la fondul actual disponibilizat pentru modernizarea sectorului energetic, să fie însoțită rapid de o „Foaie de  Parcurs” cu obiective  precise, termene si responsabilitati, cel  puțin pentru anii 2022-2023, cu completari ulterioare.

  • În lista obiectivelor prevazute nu trebuie să lipsească tehnologia CCS. Afirmația dedusă din Adresa  ME  41643/AD/10.11.2021 că  tehnologia CCS ar impune un volum ridicat de investiţii (concluzie bazată pe  actualele costuri cu certificate de emisii aferente sectorului energetic) trebuie urgent revizuită, cel puțin din următoarele motive:

-certificatele de emisii și valoarea lor sunt justificate de autorități pentru  descurajarea menținerii în funcțiune a echipamentelor cu technologii învechite, respectiv  emisii ridicate de GES.

– tehnologia CCS nu se va aplica întregului sistem energetic bazat pe combustibil folosil (așa cum a considerat ME), ci se va aplica doar unei cote din acesta, pentru echilibrarea balanței de EE.

–  concluzia estimata de ME privind volumul investiților necesare tehnologiei CCS este în contradicție cu cele prezentate  în cadrul acestei Note.

Autor: Dr.ing.Corneliu Rizescu

 [1]  Q&A Series You Asked  “Does Carbon Capture Technology Actually Work“ by  Anurada Varanasi, Sept 27, 2019 in State of Planet- Columbia Climate School

[2] ZEP is the technical adviser to the EU on the deployment of CCS and CCU – a European Technology and Innovation Platform (ETIP) under the Commission’s Strategic Energy Technologies Plan (SET-Plan).

[3] „Status of CCS and CCU in South Eastern Europe” Technical Report, Dec. 2017 by Filip Neele – TNO and Andreas Nermoen- Norvegian Centre.România –prin ISPE-ME (manager al proiectului și responsabil cu aspectele de transport dintre sursa de emitere și stocare); cu participareaAlstom Carbon Capture – Germany:CCP technology integration; GeoEcoMar – România: CO2 geological storage, technologyconsultant; Schlumberger Carbon Services – France:CO2 geological storage technology. La aceste studii au participat și unități industriale: CE Turceni SA; SNT GN Transgaz SA; SNGN Romgaz SA.  Era prevăzut realizarea unui pilot de stocare CO2.

 

BVB | Știri BVB

VRANCART SA (VNC) (18/05/2022)

Tranzactii parti afiliate conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

AQUILA PART PROD COM (AQ) (18/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

TERAPLAST SA (TRP) (18/05/2022)

Primirea acordului de finantare pentru fabrica de folii stretch

ALTUR S.A. (ALT) (18/05/2022)

Desfasurare activitate

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/05/2022)

Depunere document de oferta publica de cumparare