Update articol:

Dragoș Preda: Orașele au nevoie de indicatori pentru măsurarea performanțelor; România a încadrat ISO 37120:2018 “Indicatorii pentru servicii urbane și calitatea vieții”

România a încadrat ISO 37120:2018 “Indicatori pentru servicii urbane și calitatea vieții”, aprobat de Directorul General al ASRO la 23 decembrie 2020, potrivit lui Dragoș PREDA, Secretar de stat pentru Comunicații, Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC).

În urmă cu câteva luni, acesta a semnat un protocol de colaborare cu ASRO în vederea transpunerii în legislația din România a întregului set de standarde ISO (10 la număr, în prezent doar doua regăsindu-se în cadrul aferent românesc) dedicate Orașelor și comunităților teritoriale sustenabile.

Dragoș Preda spune: “Am urmărit încă de la numirea în funcție de către Ludovic Orban, Prim Ministru în funcție la acea dată, și acordarea atribuțiilor de către Lucian Bode, Ministru al MTIC, menținerea, intensificarea și accelerarea progresului pentru atingerea unui nivel îmbunătățit al serviciilor urbane și al calității vieții, esențiale pentru definirea atât a orașelor inteligente, cât și a orașelor reziliente.

Cu bucurie anunț la final de an că țara noastră a mai încadrat ISO 37120:2018 – Indicatori pentru servicii urbane și calitatea vieții, aprobat de Directorul General al ASRO la 23 decembrie 2020.

Le mulțumesc colegilor de la ASRO, Doamnei Cristina Popa, Doamnei Doina Dragomir, Doamnei Paulina Mitrea, ClujIT Cluster, și Ancăi Goron, CityHealth.io, care a venit spre mine cu acest demers lăudabil.

Standardul internațional ISO 37120:2018 are statutul unui standard român. Standardul tradus de ASRO are același statut ca versiunile oficiale și a fost publicat cu permisiunea ISO. Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului internațional ISO 37120:2018. Noi indicatori care să vină în favoarea sustenabilității(ISO 37122) și rezilienței (ISO 37123) orașelor au fost elaborați în cadrul comitetului tehnic TC 268 și publicați în anul 2019.

Orașele au nevoie de indicatori pentru măsurarea performanțelor. Adeseori, indicatorii existenți la nivel local nu sunt standardizați, consecvenți ori comparabili în timp sau de la un oraș la altul. Acest document se axează pe serviciile urbane și pe calitatea vieții din perspectiva contribuției la dezvoltarea sustenabilă a orașului. În cadrul unei noi serii de standarde internaționale în curs de elaborare pentru o abordare holistică și integrată a dezvoltării sustenabile, care include indicatori pentru serviciile urbane și de calitate a vieții, indicatori pentru orașe inteligente și indicatori pentru orașe reziliente, acest set de indicatori standardizați asigură o abordare uniformă a indicatorilor care trebuie măsurați și modul în care trebuie realizate măsurările. Elaborat sub formă de listă, acesta nu oferă o rațiune de valoare și nicio valoare-prag sau de referință pentru indicatori. Conformitatea cu acest document nu conferă niciun statut în acest sens. Un oraș care se conformează acestui document în privința măsurării indicatorilor pentru servicii urbane și calitatea vieții poate doar să invoce conformitatea de măsurare a indicatorilor. Acești indicatori pot fi utilizați pentru urmărirea și monitorizarea progresului performanței urbane. Pentru a realiza o dezvoltare sustenabilă, trebuie avut în vedere întregul sistem urban.

Pentru o mai bună planificare a viitorului, se recomandă ca la planificarea nevoilor viitoare să se ia în considerare utilizarea actuală a resurselor și eficiența acestora. Indicatorii și metodele de analiză asociate din acest document au fost elaborați astfel încât să ajute orașele:

a) să măsoare performanța în timp a managementului serviciilor urbane și de calitate a vieții;

b) să învețe unul de la altul prin compararea unei game variate de măsurări ale performanțelor și

c) să sprijine stabilirea unei politici și fixarea priorităților.

Este recunoscut faptul că orașele ar putea să nu influențeze sau să controleze în mod direct factorii care determină acești indicatori, însă raportarea este importantă pentru realizarea unei comparații relevante, oferind și un indiciu general cu privire la prestarea de servicii și calitatea vieții într-un oraș.

Indicatorii din acest document au fost selectați pentru ca raportarea să fie cât mai simplă și cât mai puțin costisitoare, constituind astfel o primă platformă de raportare a informațiilor.

Acest document include și o a treia categorie de indicatori – indicatori de profil – care sunt recomandați pentru furnizarea de date statistice și de informații de bază care să ajute orașele să realizeze comparații cu orașe omoloage. Se intenționează ca acest document să fie implementat împreună cu ISO 37122 și ISO 37123 pentru măsurarea progresului în construcția unor orașe inteligente sustenabile și reziliente.

Acest document definește și stabilește metodologii pentru un set de indicatori, care permit direcționarea și măsurarea performanței serviciilor urbane și a calității vieții. Urmărește principiile stabilite în ISO 37101 și poate fi utilizat împreună cu ISO 37101 și orice alt cadru strategic. Acest document se aplică pentru orice oraș, municipalitate sau administrație locală, care se angajează să își măsoare performanța într-o manieră comparabilă și verificabilă, indiferent de mărime și amplasare.

Acest standard intră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 397, Dezvoltare sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul orașelor și comunităților”.

Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) este o federație mondială de organisme naționale de standardizare (organisme membre ale ISO). Activitatea de elaborare a standardelor internaționale se realizează în general de către comitetele tehnice ale ISO. Fiecare organism membru interesat de un subiect pentru care a fost constituit un comitet tehnic, are dreptul de a fi reprezentat în comitetul respectiv. De asemenea, la aceste activități participă organizații internaționale, guvernamentale și neguvernamentale, în colaborare cu ISO.

ISO colaborează în mod susținut cu Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) pe toate subiectele de standardizare în domeniul electrotehnicii. Procedurile utilizate pentru elaborarea acestui document și cele destinate pentru mentenanța ulterioară a acestuia, sunt descrise în Directivele ISO/IEC, Partea 1.

Se recomandă, în mod deosebit, să se ia în considerare criteriile de aprobare necesare pentru diverse tipuri de documente ISO. Acest document a fost elaborat în conformitate cu regulile editoriale din Directivele ISO/IEC, Partea a 2-a (a se vedea www.iso.org/directives).

Se atrage atenția asupra posibilității ca unele elemente din acest document să facă obiectul drepturilor de proprietate intelectuală. ISO nu trebuie făcută responsabilă pentru a nu fi identificat aceste drepturi de proprietate intelectuală. Detalii despre drepturile de proprietate intelectuală identificate în timpul elaborării acestui document se indică în introducere și/sau în lista declarațiilor de proprietate intelectuală primite de ISO (a se vedea www.iso.org/patents).

Eventuale denumiri comerciale utilizate în acest document, sunt considerate informații oferite pentru confortul utilizatorilor, fără a constitui un angajament. Pentru explicații referitoare la natura voluntară a standardelor, semnificația termenilor și a expresiilor specifice ISO, care au legătură cu evaluarea conformității, precum și pentru informații privind aderarea ISO la principiile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind barierele tehnice în calea comerțului (TBT), se va consulta: www.iso.org/iso/foreword.html. Acest document a fost elaborat de Comitetul Tehnic ISO/TC 268, Sustainable cities and communities.

Această a doua ediție anulează și înlocuiește prima ediție (ISO 37120:2014), care a fost revizuită din punct de vedere tehnic. În timpul elaborării acestui document a fost luat în considerare Ghidul ISO 82, pentru a se raporta la domeniile de acțiune privind dezvoltarea sustenabilă. Pentru informații sau întrebări referitoare la acest document, utilizatorii se pot adresa organismului național de standardizare din țara lor. O listă completă cu organismele de standardizare se regăsește pe pagina web www.iso.org/members.html. Acest document este conceput în scopul de a oferi asistență orașelor în direcționarea și evaluarea performanței managementului serviciilor urbane și a tuturor prestărilor de servicii, precum și a calității vieții. În acest document, se consideră sustenabilitatea ca principiu general al său, iar inteligența și reziliența drept concepte directoare în dezvoltarea orașelor. Toți indicatorii trebuie calculați anual. Dacă se utilizează date din recensăminte, atunci, în raport trebuie indicat anul recensământului. De asemenea, în raport trebuie indicat și anul la nivelul căruia sunt valabile datele demografice utilizate.

Persoanele care implementează acest document trebuie să raporteze toți indicatorii de bază menționați de la articolul 5 până la articolul 23 din acest document. Indicatorii de bază descriși în acest document sunt considerați esențiali pentru direcționarea și evaluarea managementului performanței serviciilor urbane și a calității vieții. În funcție de obiective, se recomandă ca orașele să raporteze și indicatorii complementari menționați de la articolul 5 până la articolul 23 din acest document. Indicatorii de bază, indicatorii complementari și indicatorii de profil sunt clasificați tematic, în funcție de sectoarele și serviciilor asigurate de un oraș. Structura clasificării este utilizată doar pentru a indica serviciile și domeniul de aplicare pentru fiecare tip de indicator atunci când indicatorii sunt raportați de un oraș. Această clasificare a temelor nu prezintă o importanță de ordin ierarhic, ci este organizată alfabetic. Pentru fiecare indicator, este menționată corespondența cu domeniile de acțiune identificate în ISO 37101 [pentru concordanța cu anexa B, tabelul B.1 și cu obiectivele dezvoltării sustenabile (ODS) definite de Națiunile Unite (anexa C)]. Pentru interpretarea datelor, orașele trebuie să ia în considerare analiza contextuală atunci când interpretează rezultatele.

Mediul instituțional local poate afecta capacitatea de aplicare a indicatorilor. În unele cazuri, serviciile pot fi asigurate de către sectorul privat sau de comunitatea respectivă. Acolo unde a fost posibil, indicatorii de la fiecare temă au fost selectați și combinați pe baza indicatorilor referitori la contribuții și rezultate, în vederea realizării unei analize contextuale ulterioare. La interpretarea rezultatelor unei anumite zone de servicii, este importantă revizuirea rezultatelor mai multor tipuri de indicatori, în funcție de teme; axarea pe un singur indicator poate conduce la o concluzie eronată sau incompletă. În cadrul analizei, trebuie avute în vedere și obiectivele care se doresc a fi îndeplinite”.

BVB | Știri BVB

PROMATERIS S.A. (PPL) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) Semestrul II-2021

MedLife S.A. (M) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - S2 2021

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (28/01/2022)

Autorizare Fondul Proprietatea in calitate de Fond de Investitii Alternative

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/01/2022)

Convocare AGEA pentru data de 21 martie 2022

VRANCART SA (VNC) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Tranzactii raportate in S2 2021