Update articol:

Dragoş Preda: Transformarea Digitală nu poate avea loc și nu poate cunoaște întregul său potențial fără investiția în oameni şi educaţie

Tată a doi copii, în primii ani, descoperind lumea care ne înconjoară, din ce în ce mai tehnologizată, m-am bucurat sa descopăr la rândul meu și să fiu alături de demersul extrem de lăudabil al Patriciei PREDA, Silviei Daniela POHRIB, Bogdan PANAIT şi al vechiului prieten Cătălin GROSU – Concursul Digital Nerds Contest care are ca scop aplicarea cunoștințelor cumulate de către copii, elevi și studenți în ceea ce privește domeniul IT și este dezvoltat pentru toate categoriile de vârstă.

Anul trecut, cu prilejul primei consultări publice pentru elaborarea “Strategiei pentru Digitalizarea Educaţiei din România – SMART-Edu”, am afirmat că Transformarea Digitală nu poate avea loc și nu poate cunoaște întregul său potențial fără investiția în oameni şi educaţie.

Consider că relansarea economică se bazează pe oameni, iar securitatea datelor este fundamentată și pe abilitățile digitale adecvate.

Obiectivele-cheie naționale ale acestei Strategii sunt digitalizarea procesului educațional și interconectarea bazelor de date, atât la nivel de sistem educațional, cât și în raport cu alte domenii, pentru a permite abordări integrate: Wi-Fi Campus pentru toate școlile și universitățile de stat din România, Biblioteca Virtuală şi îmbunătățirea competențelor digitale atât pentru profesori, cât și pentru elevi.  Elevii şi studenții devin maeștri ai tehnologiei și își asumă propriile cunoștințe.

În prezent discut deja de introducerea în Planul naţional de investiţii în comunicaţii electronice 2021-2027 de introducerea unor noi sisteme tehnologice gen LORA / LORAMAX sau Internetul prin satelit, prin colaborările deja existente la nivelul companiilor nationale (SNR).

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) reprezintă viziunea Comisiei Europene pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa.

Este un apel la acțiune pentru o cooperare mai puternică la nivel european pentru:
– a trage lecțiile rezultate din criza COVID-19, în timpul căreia tehnologia a devenit utilizată la o scară fără precedent în educație și formare
– și a determina ca sistemele de educație și formare să se încadreze erei digitale.

Noul plan de acțiune are două priorități strategice:

1️⃣ Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală performant

Pentru acest lucru, și am afirmat de nenumărate ori și anul trecut, este nevoie de:
– infrastructură, conectivitate și echipamente digitale;
– de planificarea și dezvoltarea eficace a capacității digitale – abilitatea corpului pedagogic cu aptitudini tehnologice, inclusiv capacități administrativ-organizaționale actualizate, profesori competenți și încrezători din punct de vedere digital;
– de conținut educational de înaltă calitate, instrumente ușor de utilizat și platforme sigure care respectă confidențialitatea și standardele etice.

Comisia a lansat un dialog strategic cu statele membre ale Uniunii Europene (UE) pentru a pregăti o propunere de recomandare a Consiliului privind factorii favorabili pentru succesul educației digitale până în 2022.

Comisia a propus a recomandare a Consiliului privind învățarea online și la distanță pentru învățământul primar și secundar. Accentul ar trebui să fie pe o înțelegere comună la nivelul UE a modului de a realiza ca învățarea la distanță, online și mixtă, să fie eficientă, incluzivă și atractivă până la sfârșitul anului 2021.

Comisia a demarat dezvoltarea unui Cadru European de Conținut / curriculă pentru Educația Digitală care să se bazeze pe diversitatea culturală și creativă europeană, lansând un studiu de fezabilitate pe o posibilă Platformă de Schimb European pentru a partaja resurse online certificate și pentru a se conecta cu platformele educaționale existente.

Comisia promovează și susține conectivitatea Gigabit a școlilor, precum și conectivitatea în școli generând o campanie de conștientizare a Connectivity4Schools cu privire la oportunitățile de finanțare și încurajează statele membre să profite la maximum de sprijinul UE în ceea ce privește accesul la internet, achiziționarea de echipamente digitale, aplicații și platforme de e-learning susținerea planurilor de transformare digitală la toate nivelurile de educație și formare profesională prin proiecte de cooperare Erasmus.

Comisia  sprijină pedagogia digitală și dezvoltarea expertizei în utilizarea instrumentelor digitale pentru profesori prin Academiile de profesori Erasmus și a lansat un instrument de autoevaluare online pentru profesori – SELFIE (Auto-reflecție asupra învățării eficiente prin promovarea utilizării tehnologiilor educaționale inovatoare) pentru ca aceștia să dezvolte orientări etice privind inteligența artificială (AI) și utilizarea datelor în predarea și învățarea pentru educatori și să sprijine cercetarea și inovarea Horizon Europe în acest domeniu.

2️⃣ Îmbunătățirea abilităților și competențelor digitale pentru transformarea digitală

Acest lucru are nevoie de:

– dezvoltarea abilităților și competențelor digitale de bază de la o vârstă fragedă: alfabetizare digitală, inclusiv combaterea dezinformării în educația informatică, bună cunoaștere și înțelegere a tehnologiilor bogate în date, cum ar fi inteligența artificială;
– antrenarea abilităților digitale avansate care produc mai mulți specialiști în domeniul digital și, de asemenea, asigură faptul că fetele și femeile tinere sunt reprezentate în mod egal în studiile și carierele digitale

Comisia sprijină elaborarea de orientări comune pentru profesori și personalul educațional pentru a încuraja alfabetizarea digitală și pentru a combate dezinformarea prin educație și formare.

Comisia colaborează cu societatea civilă, companiile și operatorii de tehnologie europeni, radiodifuzorii, jurnaliștii, Grupul de Experți în Alfabetizare Media, Observatorul European al Mass-media Digitale, autoritățile naționale, părinții, studenții și tineri.

Comisia actualizează Cadrul european de competență digitală pentru a include IA și abilități legate de date și să sprijine dezvoltarea resurselor de învățare bazate pe IA pentru școli, organizații de educație și formare profesională (VET – vocational education and training) și alți furnizori de formare.

Comisia lucrează la elaborarea unui Certificat European de Competențe Digitale (EDSC) care este recunoscut și acceptat de guverne, angajatori și alte entități din întreaga Europă.

Comisia a propus o recomandare a Consiliului privind îmbunătățirea furnizării de competențe digitale în educație și formare. Aceasta ar include utilizarea instrumentelor UE pentru a investi în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, schimbul de bune practici cu privire la metodele de instruire în educația informatică de înaltă calitate și colaborarea cu industria pentru identificarea și actualizarea nevoilor de competențe pe măsură ce apar.

Comisia încurajează o mai mare participare la Studiul Internațional de Informatică și Alfabetizare Informațională (ICILS), care colectează date transnaționale despre abilitățile digitale ale studenților și introduce un obiectiv UE pentru competența digitală a studenților de sub 15% până în 2030 pentru elevi de 13-14 ani care au performanțe slabe in alfabetizare informatică și informațională.

Comisia vizează dezvoltarea avansată a competențelor digitale, prin intermediul unor pași precum extinderea Stagiilor de Oportunitate Digitală la cursanții și ucenicii VET și oferă oportunități de dezvoltare profesională pentru profesori, formatori și alte reprezentanți ai corpului pedagogic.

Comisia încurajează participarea femeilor la STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) cu Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și susține Coaliția UE STEM pentru a dezvolta programe de învățământ superior care să atragă femeile către inginerie și TIC pe baza „STEAM” (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică).

De ce este nevoie de acțiune ?

Încă multe familii cu venituri mici nu au acces la computere, iar accesul în bandă largă variază foarte mult în UE, în funcție de venitul gospodăriei. Conform Eurostat 2019 mai mult de 1 din 5 tineri din UE nu reușesc să atingă un nivel de bază al competențelor digitale.

Un studiu din 2018 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a constatat că mai puțin de 40% dintre pedagogi sunt apți să folosească tehnologiile digitale în predare, cu diferențe mari între statele membre UE.
Nu in ultimul rând, criza COVID-19 a determinat o trecere fără precedent către educația online și utilizarea tehnologiilor digitale.

Conform rezultatelor consultărilor publice din 2020 aproape 60% dintre respondenți nu folosiseră învățarea la distanță și online înainte de criză, iar 95% consideră că criza COVID-19 marchează un punct de neîntoarcere pentru modul în care tehnologia este utilizată în educație și formare. Respondenții au afirmat, de asemenea, că resursele și conținutul de învățare online trebuie să fie mai relevante, mai interactive și mai ușor de utilizat; peste 60% au considerat că și-au îmbunătățit abilitățile digitale în timpul crizei și mai mult de 50% dintre aceștia doresc sa urmeze un proces de învăţare continua.

Consolidarea cooperării și a schimbului în educația digitală la nivelul statelor membre ale UE poate juca un rol activ în: identificarea, partajarea și extinderea bunelor practici și sprijinirea statelor membre și a sectorului educațional și al formării cu instrumente, cadre, îndrumare, expertiză tehnică și cercetare.

Așadar, se încurajează cooperarea între toate părțile interesate prin crearea unui nou hub european de educație digitală pentru:
– a conecta inițiativele și actorii naționali și regionali din educația digitală
– a sprijini colaborarea intersectorială și noile modele pentru schimbul de conținut digital de învățare, abordând probleme precum standarde comune, interoperabilitate, accesibilitate și asigurarea calității.

Centrul va servi ca grup de reflecție, sprijinind dezvoltarea politicilor și practicilor și va monitoriza dezvoltarea educației digitale în Europa, inclusiv punerea în aplicare a noului Plan de Acțiune pentru Educația Digitală. Hubul va sprijini, de asemenea, inovația și implicarea utilizatorilor prin intermediul Hackathonului Educației Digitale.

Am propus recent, către colegii mei, Domnul Ministru Sorin M. CÎMPEANU și Domnul Ministru Ciprian S. TELEMAN, propunerea unui proiect pentru acces la internet prin satelit pentru invatamant la distanta cu sprijinul RARTEL – cea mai mare companie de profil de la nivel european care are deja un partener cu RADIOCOM / SNR.

Intre cele mai mari probleme generate de pandemia COVID-19, se numără imposibilitatea pentru unii elevi din scolile situați în așa numitele zone “albe” de a avea access la o formă de învățământ la distanta, in conditiile in care au fost si vor mai fi in viitor masuri de limitare de accces sau închiderea totală a școlilor. Prin sisteme de învățământ la distanță cu mcijloacele electronice efectul negativ generat de criza pandemică asupra sistemului de educație a fost drastic diminuat.

Totodată, utilizarea învățământului la distanta presupune disponibilitatea sistemelor informatice (calculator sau tableta) pentru profesori și elevi și acces la internet de banda larga la sediul școlilor și/sau la locuinta profesorilor și la locuinta tuturor elevilor.

Pe langa necesitatea de a dota fiecare elev si fiecare profesor cu un calculator sau tableta, este așadar necesar să se ofere access la internet de bandă largă. Din cauza situatiei actuale a sistemelor de comunicații fixe și mobile din România accesul la internet de banda largă nu este disponibil în multe zone din România.

Acest lucru se datoreaza lipsei de investitii din partea operatorilor întrucât zonele respective nu justifică, din punct de vedere economic, investiția respectivă.

Numărul limitat de locuitori, câștigul per-capita al locuitorilor foarte mic precum și vârsta medie foarte mare sunt câteva dintre motivele pentru care în România mai exista multe zone asa numite “albe”.

Totodata, dreptul la invatamant pentru toți elevii este garantat de Constitutie, iar institutiile Statului trebuie sa asigure respectarea acestui drept.

In aceasta privință am înaintat o posibila soluție ce vine din “cer”, respectiv acces la internet prin satelit care prin natura lui are costuri și acoperire independente de locatia in care se afla utilizatorul.

Acces la internet prin satelit este utilizat in mod frecvent în zonele rurale unde alte sisteme de comunicatii nu ajung din cauza costurilor excesive.

Datorita costurilor mici, soluția poate fi pusă la dispoziția unui singur utilizatorul final (adica o casa = o antena de satelit), sau poate deservi un sat sau un grup de case într-o zonă limitată prin distribuție locală de tip wifi.

BVB | Știri BVB

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Sem II 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/01/2022)

Raport curent cf. art. 234, litera i) din Reg. 5/2018

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/01/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014