Update articol:

ELCEN: Atacuri mediatice calomnioase, în timp ce PMB/RADET/Termoenergetica nu plătesc agentul termic, periclitând Sistemul Energetic Național

Ca urmare a informațiilor vehiculate în spațiul public în data de 17.12.2019 cu privire la urmărirea penală față de conducerea ELCEN pentru abuz în serviciu în urma sistării în data de 27.05.2019 la CET București Sud a furnizării de agent termic către RADET, Electrocentrale București SA (ELCEN) aduce  următoarele clarificări pentru o corectă informare a opiniei publice:

  • În data de 29.05.2019, ELCEN a emis un comunicat de presă în care a arătat clar, pe bază de documente justificative, faptul că afirmațiile lansate în spațiul public în 28 mai de către Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, erau eronate și menite să deturneze atenția de la problema reală: Primăria Capitalei/RADET/TERMOENERGETICA continuă să nu plătească datoriile curente.
  • Primarul General al Capitalei afirma că ELCEN a oprit apa caldă în sectoarele 2, 3 și 4 din București, fără să anunțe RADET, fapt pentru care a amenințat cu depunerea unei plângeri penale.
  • În link-ul de mai jos, comunicatul de presă al ELCEN din 29.05.2019:

https://www.stiripesurse.ro/elcen-furnizeaza-apa-calda-i-caldura-la-parametri-normali-de-i-primaria-capitalei-continua-sa-nu-i-onoreze-obliga-iile-asumate-de-plata-a-subven-iei_1354201.html

Menționăm că ELCEN va răspunde prompt și transparent oricăror solicitări din partea organelor statului în vederea clarificării situației juridice menționate, punând la dispoziție documente care să certifice fără dubiu legalitatea și corectitudinea demersurilor întreprinse în contextul evidențiat în comunicatul ELCEN din 29.05 a.c.

Având în vedere că informațiile lansate în data de 17.12.2019 fac referire la Legea 51/2006 privitoare la furnizarea căldurii neîntrerupt în sezonul rece, însă contrazic situația de fapt creând confuzie, facem următoarele precizări:

  • În mod evident, „iarna nu-i ca vara” pentru că, la momentul la care dna. Primar informa  eronat și vădit tendențios că ELCEN a oprit furnizarea agentului termic, era finele lunii mai (27.05) când sezonul de iarnă era deja încheiat. Pe baza temperaturilor exterioare și a solicitării RADET, începând cu data de 02.05.2019 s-a trecut de la regimul de iarnă la regimul de vară, fapt ce presupune funcționarea a două centrale din cele patru aparținând ELCEN.   
  • În conformitate cu Programul de revizii anuale planificate ale centralelor aprobat de comun acord cu RADET, în 20.05.2019 a fost oprită furnizarea apei calde din CET București Sud (în baza unei note telefonice prealabile și a acordului RADET exprimat în scris în 17 mai) pentru efectuarea reviziei anuale planificate în vederea pregătirii pentru sezonul rece, dată la care consumatorii deserviți de CET București Sud au fost preluați pe CET Progresu.  
  • Totodată, ca urmare a solicitării RADET, s-a convenit ca, în perioada 20-25 mai, ELCEN să livreze în continuare apă de adaos din cauza pierderilor determinate de starea tehnică precară a rețelelor de termoficare gestionate de RADET. Subliniem că furnizarea apei de adaos dintr-un CET ce nu livrează agent termic (fiindcă se află în regim de vară) este o situație anormală de funcționare care a început în 2017 de când ELCEN a fost nevoită să furnizeze apă de adaos din toate cele patru centrale din cauza stării avansate de degradare a rețelei RADET (acum TERMOENERGETICA).
  • În acest context, în data de 27 mai, ELCEN a informat RADET cu privire la diminuarea furnizării apei de adaos din CET București Sud (NU A APEI CALDE CARE ERA ASIGURATĂ DE CET PROGRESU) – fără a afecta parametrii de livrare – subliniind că furnizarea acesteia influențează negativ planul de reparații programat al ELCEN și pregătirea pentru sezonul rece.
  • După o oră și jumătate de la diminuare, la solicitarea RADET de amânare din nou a reviziei, ELCEN a reluat debitul de apă de adaos.

Dorim să clarificăm că la data de 27.05 nu a fost în nici un caz vorba de o sistare a apei calde ci, mai degrabă, de un atac mediatic prin care s-a încercat identificarea tendențioasă a unui așa-zis vinovat tocmai pentru a se deturna atenția de la situația RADET. De remarcat că așa-numita „explozie” de la Grozăvești face, de asemenea, parte din seria de atacuri mediatice la adresa ELCEN menite să mascheze realitatea gravă din sistemul de termoficare determinată de degradare tehnică, pierderi uriașe, avarii dese și neplata datoriilor.    

La acea dată, ELCEN a livrat agent termic în parametrii solicitați de RADET în baza contractului încheiat între ELCEN și Regie:https://www.facebook.com/electrocentrale/posts/2272231029521578

Mai mult decât atât, din cauza faptului că Primăria Municipiului București nu a asigurat fondurile necesare plății la timp a subvenției, ELCEN era îndreptățită în mod legal să sisteze definitiv livrarea apei calde în conformitate cu art. 77, alin. 4 din legea Insolvenței: (4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), dacă debitorul nu achită creanțele născute după deschiderea procedurii insolvenței, aferente serviciilor prestate, în termenul prevăzut de alin. (2), furnizorul de utilități este îndreptățit să întrerupă furnizarea serviciilor.” 

Totuși, ELCEN a manifestat responsabilitate față de locuitorii racordați la sistemul centralizat de încălzire furnizând în continuare apă caldă în ciuda faptului că PMB nu și-a achitat la timp obligațiile de plată.      

Referitor la terminologia abuz în serviciu, precizăm faptul că cercetarea pentru abuz în serviciu se face in rem cu privire la presupuse fapte ce ar putea constitui un abuz în serviciu, fără a se raporta la persoane fizice (in personam). În consecință, referirea la conducerea ELCEN este eronată.   

IMPORTANT! În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și art. 8 alin. (1) din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  nr. 51/2006 coroborat cu prevederile art. 8 alin.(1) și alin.(2) pct. (a) din Legea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică nr. 325/2006,   ELCEN nu are obligații legale cu privire la asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București, aceste obligații revenind autorităților administrației publice locale, în acest caz Primăriei Municipiului București.    

Subliniem încă o dată faptul că riscul real de sistare a agentului termic în București și de compromitere a întregului sistem de termoficare din Capitală în perioada următoare este reprezentat de neplata de către Primăria Municipiului București a obligațiilor asumate.

De asemenea, nu a fost semnată încă de către PMB convenția de plată în avans a gazelor naturale, deși a fost aprobată prin Hotărârea CGMB nr.626/14 noiembrie 2019. Această convenție încheiată între Municipiul București, TERMOENERGETICA, ELCEN și ROMGAZ asigură plata în avans de către PMB direct către ROMGAZ a gazelor necesare funcționării în siguranță a serviciului de termoficare pe toată perioada de iarnă. Aceste fonduri sunt folosite exclusiv pentru asigurarea stocului necesar de gaze pentru funcționarea la parametri optimi și livrarea în condiții de siguranță a agentului termic către locuitorii capitalei. Neplata sumelor cuvenite de către Primăria Capitalei pune ELCEN în dificultate financiară și va determina Romgaz să sisteze alimentarea cu gaze naturale a centralelor ELCEN în plină iarnă. Există riscul iminent ca în luna februarie să fie sistată livrarea agentului termic în București pe fondul acestor probleme.

În plus, va fi periclitată siguranța Sistemului Energetic Național în condițiile în care ELCEN produce  aprox. 600 MW, iar consumul de energie electrică al orașului București este în perioada de iarnă, de aproximativ 700 – 800 MW. 

În prezent, datoriile curente neîncasate de ELCEN sunt de aprox. 300 milioane de lei, fără a lua în calcul datoria istorică de 3,7 miliarde de lei.

În ciuda situației create și a atacurilor calomnioase din spațiul public ce au scopul de a intimida și de a devia atenția oamenilor de la problemele reale, evidente, ELCEN asigură că locuitorii bucureșteni vor avea în continuare apă caldă și căldură atât timp cât va exista garanția achitării serviciilor prestate.

Comunicat ELCEN

 

 

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/07/2021)

Semnare contracte vanzare-cumparare actiuni

OMV PETROM S.A. (SNP) (28/07/2021)

Rezultate financiare semestriale S1 2021 (rezultate individuale OMV PETROM S.A.)

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (28/07/2021)

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (28/07/2021)

Perioada inchisa tranzactionare: 29.07.2021 - 27.08.2021