Update articol:

Electrica dă în judecată ANRE, pentru anularea noii rate reglementate a rentabilităţii

Electrica
  • Compania cere anularea Ordinului privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție

Electrica (EL) a anunțat, astăzi, că a solicitat ANRE anularea Ordinului privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție și, în plus, a inițiat și un proces la Curtea de Apel contra instituției de reglementare, cu același obiect, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania a informat că, “în data de 19 octombrie 2018, impreuna cu filialele de distributie din grup au formulat plangere prealabila catre ANRE in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, avand ca obiect cererea de revocare in tot a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 168/2018 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019 si de emitere a unui ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității, cu respectarea procedurii de consultare şi în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile”.

În paralel, Electrica împreună cu filialele de distribuție au depus la Curtea de Apel București o acțiune în contencios administrativ împotriva ANRE, având ca obiect cererea de anulare în tot a Ordinului Președintelui ANRE nr. 168/2018 și de emitere a unui ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității, cu respectarea procedurii de consultare şi în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

Potrivit Ordinului respectiv, începând cu data de 1 ianuarie 2019, rata reglementată a rentabilității (RRR), exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, aplicată la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari este de 5,66%.

Totodată, în data de 22 octombrie 2018, Electrica împreună cu filialele de distribuție din cadrul grupului au formulat o plângere prealabilă către ANRE, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, având ca obiect cererea de revocare în parte a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 169/2018.

În paralel, aceleași părți au formulat la Curtea de Apel București o acțiune în contencios administrativ împotriva ANRE, având ca obiect cererea de anulare în parte a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 169/2018.

Rata reglementată a rentabilităţii (RRR) reprezintă un parametru foarte important luat în considerare la stabilirea veniturilor reglementate ale operatorilor de distribuție concesionari.

ANRE a transmis că valoarea RRR aprobată în vederea aplicării la calculul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice începând cu 1 ianuarie 2019 va conduce la atingerea unui optim între menținerea interesului realizării investițiilor necesare asigurării calității serviciului de distribuție a energiei electrice și asigurarea unui nivel rezonabil al profiturilor operatorilor de distribuție concesionari, conform prevederilor cadrului de reglementare stabilit de Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În septembrie, distribuitorii de energie electrică membri ai Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la efectele negative pe care le vor avea asupra rețelelor și consumatorilor metodologia de stabilire a tarifelor de distribuție a energiei electrice și reducerea ratei reglementate a rentabilității aplicată acestor tarife, adoptate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

ACUE a susţinut: „Strategia energetică a României, în curs de aprobare și aliniată cu direcțiile de dezvoltare ale cadrului de reglementare european, subliniază nevoia imperioasă de investiții în sector, ceea ce vine în contradicție cu prevederile reglementărilor aprobate de ANRE, care sunt de natură să diminueze volumul investițiilor și să crească decalajul dintre România și celelalte țări din UE. Sectorul distribuției de energie electrică și de gaze naturale este strategic pentru economie și trebuie reglementat din această perspectivă, motiv pentru care are nevoie de un cadru de reglementare clar, predictibil și stabil, care să stimuleze investițiile și creșterea calității serviciilor în beneficiul consumatorilor.

Fără un cadru transparent, clar și stabil, care să reflecte condițiile de piață, pentru următoarea perioadă de reglementare, nivelurile actuale de invesțitii nu vor putea fi susținute.

O reducere semnificativă a investițiilor va avea ca efect final scăderea calității serviciului, afectând atât consumatorii casnici, comerciali și industriali, cât și competitivitatea economiei românești.

Astfel, o scădere a volumelor de investiții ar anula efectele de îmbunătățire înregistrate ca rezultat al investițiilor de aproximativ 1,2 miliarde de euro realizate în perioada 2014-2017 în rețelele de distribuție a energiei electrice, respectiv reducerea duratelor de întrerupere medii de la 700 la 284 minute/consumator/an. Pentru acest an, operatorii de distribuție energie electrică au în curs de realizare investiții totale de aproape 400 milioane de euro”.

BVBStiri BVB

ARTEGO SA (ARTE) (24/02/2021)

Convocare AGA O & E 29/30.03.2021

RETRASIB SA (RTRA) (24/02/2021)

Reluare tranzactionare in 25.02.2021 - ora 09:45 - conform Codului BVB - operator de piata reglementata (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Decizia ASF nr. 263/24.02.2021 - aprobare document oferta publica de cumparare actiuni RTRA

VRANCART SA (VNC) (24/02/2021)

Disponibilitate rezultate financiare preliminare 2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (24/02/2021)

Hotarari AGOA din data de 24.02.2021