Update articol:

Erste Group obtine un profit net de 783 milioane de euro in 2020, an afectat de pandemia de coronavirus

Erste Group a încheiat anul 2020, marcat de pandemia de coronavirus, cu un profit operațional solid de 2,9 miliarde de euro (-1,3% față de anul precedent). Grupul bancar, cotat la bursă, a constituit provizioane de risc de aproape 1,3 miliarde de euro pentru pierderile iminente din activitatea de creditare că urmare a pandemiei. În aceste condiții, profitul net a scăzut cu 46,7%, la 783 milioane de euro, potrivit unui comunicat. Pe de altă parte, creditele acordate clienților au crescut cu 3,6%, la 166,1 miliarde de euro, iar depozitele au crescut cu 9,9%, la 191,1 miliarde de euro. Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1, final) a crescut de la 13,7% la 14,2%.

“Am avut performanțe bune pe toate piețele noastre, într-un an marcat de provocări excepționale. Profitul operațional a rămas stabil, iar capitalizarea este excelență. Vrem actionarii noștri beneficieze de aceste rezultate, motiv pentru careîn conformitate cu recomandarea BCE – vom propune în Adunarea Generală Anuală un dividend de 50 de eurocenți pe acțiune pentru 2020 și, de asemenea, vom rezervă până la un euro pe acțiune pentru un potențial dividend acordat la o dată ulterioară”, a declarat Ștefan Dörfler, CFO al Erste Group.

Venitul net din dobânzi a crescut – în principal în Austria, dar și în România și Ungaria – cu 0,6% față de 2019, la 4,8 miliarde de euro. Venitul net din dobânzi în Republica Cehă a scăzut semnificativ pe fondul reducerii ratelor de dobânda.Venitul net din taxe și comisioane a scăzut cu 1,2%, la 1,98 miliarde de euro. Veniturile mai mari din serviciile de brokeraj pe piață de capital și administrarea de active nu au compensat în totalitate declinul înregistrat de alte categorii de venituri din taxe și comisioane – în special veniturile din serviciile de plăti. Venitul net din tranzacționare și indicatorul câștiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere au înregistrat o scădere cumulată semnificativă de 32,1%, la aproape 200 de milioane de euro. Prin urmare, venitul operațional a scăzut cu 1,4%, la 7,2 miliarde de euro.

În același timp, banca a reușit să reducă cheltuielile administrative generale cu 1,5%, la 4,2 miliarde de euro. Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 0,6%, la 2,5 miliarde de euro, reflectând impactul pozitiv al cursului valutar și o scădere a numărului de angajați (FTE – echivalent normă întreagă) de la 47.284 la 45.690 la sfârșitul perioadei de raportare. Această scădere de 3,4% a fost cauzată în principal de externalizarea serviciilor de transfer de numerar și a serviciilor administrative din România. Indicatorul ”alte cheltuieli administrative” a înregistrat o scădere de 3,8%, la 1,2 miliarde de euro. Contribuțiile la schemele de garantare a depozitelor, incluse în indicatorul ”alte cheltuieli administrative”, au crescut la 132 de milioane de euro. Deprecierea și amortizarea s-au menținut neschimbate, la 541 milioane de euro.

Per ansamblu, profitul operațional s-a diminuat cu 1,3%, la 2,9 miliarde de euro, în timp ce raportul cost/venit a rămas neschimbat la 59,0%. Pe fondul alocării nete de provizioane, rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la -1,3 miliarde de euro sau 78 de puncte de baza în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (2019: -39,2 milioane de euro sau 7 puncte de baza). Creșterea înregistrată în ceea ce privește alocarea de provizioane pentru credite a fost cauzată în primul rând de deteriorarea perspectivelor macroeconomice pe fondul pandemiei de coronavirus. O contribuție pozitivă a avut-o venitul mai mare obținut din recuperarea de credite scoase deja din bilanț, în principal în România și Ungaria. Rată creditelor neperformante calculată la valoarea brută a creditelor către clienți s-a deteriorat la 2,7% (2,5%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 88,6% (77,1%).

Poziția ”alte rezultate operaționale s-a îmbunătățit, la -278 milioane de euro (-628 milioane de euro). Cheltuielile cu contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție incluse în acest indicator au crescut – în special în Austria – la aproape 94 milioane de euro. Scăderea taxelor pe activele și tranzacțiile bancare la 118 milioane de euro se datorează în principal eliminării taxei bancare din România. În anul precedent, poziția ”alte rezultate operaționale” a inclus alocări pentru un provizion în valoare de 153 milioane de euro, constituit pentru pierderile preconizate că urmare a unei hotărâri a instanței supreme în legătură cu activitatea unei subsidiare din România, precum și o depreciere de 165 milioane de euro a fondului comercial în Slovacia.

Impozitul pe profit a scăzut la 343 milioane de euro. Taxa pe participațiile minoritare a scăzut cu 45%, la 242,3 milioane de euro, pe fondul unor rezultate mai slabe ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mama(profitul net) a scăzut cu 46,7%, la 783,1 milioane de euro.

Activele totale au crescut cu 12,9%, la 277,4 miliarde de euro. Numerarul și echivalentele de numerar au crescut, în principal în Austria, la 35,8 miliarde de euro, în creștere cu 235,2%. Creditele și avansurile acordate băncilor au scăzut cu 6,9%, la 21,5 miliarde de euro. Portofoliul net de credite și avansuri către clienți a crescut cu 3,6%, la 166,1 miliarde de euro, ceea ce reflectă avansul  semnificativ al creditelor în Croația, Slovacia, Austria și Serbia.

În privința pasivelor, depozitele de la bănci au crescut semnificativ (+88,5%), la 24,8 miliarde de euro, pe fondul creșterii refinantarilor de la BCE (TLTROs). Depozitele de la clienți au crescut din nou – pe toate piețele de baza, în principal în Austria și Republica Cehă – la 191,1 miliarde de euro, un avans anual de 9,9%. Raportul credite/depozite s-a situat la 86,9% (92,2%).

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (21/09/2021)

Convocare AGOA 27 (28) octombrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (21/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (21/09/2021)

Numire administrator provizoriu

TURISM FELIX S.A. (TUFE) (20/09/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni