Update articol:
Ministrul Finanţelor a anunţat modificările la legea fondurilor private de pensii

Eugen Teodorovici: Am decis creșterea capitalului social total al fondurilor private de pensii cu circa 75 de milioane de euro, până la 136 de milioane de euro

Foto Guvernul României Foto Guvernul României
 
 

Modificările la legea fondurilor private de pensii vizează o nouă modalitate de calcul al capitalului social minim, a declarat, astăzi, ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, care a menţionat că, astfel, se vor asigura condiții echilibrate de funcționare a administratorilor și se va permite dezvoltarea sustenabilă și durabilă a sistemului de pensii private, exclusiv în folosul participanților.

Eugen Teodorovici a declarat: „Am adoptat astăzi în ședința de guvern modificările necesare asigurării funcționării în condiții optime a administratorilor de pensii private și diversificării universului investițional. Pentru protejarea intereselor contributorilor la Pilonul II de pensii și consolidarea perspectivei unei pensii sigure, Guvernul modifică OUG 114/2018.

Ministerul Finanțelor Publice a arătat toată deschiderea și a purtat un dialog constructiv cu reprezentanții administratorilor de pensii private în vederea identificării celei mai bune soluții pentru dezvoltarea sistemului de pensii private în România.

Soluțiile agreate s-au făcut cu suportul tehnic al Autorității de Supraveghere Financiară și sunt în concordanță cu obiectivele planului de acțiune privind Uniunea Piețelor de Capital referitoare la promovarea investițiilor în infrastructură. Din experiența europeană, fondurile de pensii private joacă un rol important în realizarea investițiilor în infrastructură și în finanțarea economiei pe termen lung, contribuind la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în Europa.

În principal, modificările vizează o nouă modalitate de calcul al capitalului social minim. Se vor asigura condiții echilibrate de funcționare a administratorilor și se va permite dezvoltarea sustenabilă și durabilă a sistemului de pensii private, exclusiv în folosul participanților.

În acest sens, cu acordul administratorilor fondurilor de pensii, am decis creșterea capitalului social total al fondurilor cu circa 75 de milioane de euro, până la 136 de milioane de euro. În medie, un administrator va crește capitalul social al unui fond de pensie cu circa 10,7 milioane de euro, până la 19,4 milioane de euro. Infuzia de aproximativ 75,3 milioane de euro va determina astfel dezvoltarea sistemului de pensii private din România.

Astfel, capitalul social minim necesar la 31 decembrie a anului în curs este echivalentul în lei a 8% din contribuțiile virate în anul calendaristic precedent diminuate proporțional cu ponderea investițiilor în infrastructură (PPP sau fonduri de investiții specializate in infrastructura) în total active la sfârșitul anului precedent. De asemenea, a fost adăugată cerința de capital social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii la data constituirii, reprezentând echivalentul în lei a 4 milioane de euro calculat la cursul de schimb al BNR.

O altă modificare este extinderea paletei de investiții permise fondurilor de pensii private. Aici am avut în vedere finanțarea economiei reale și a proiectelor de infrastructură, în condiții prudente de diversificare, pentru a se genera randamente superioare în beneficiul final al viitorilor pensionari.

Astfel, fondurile de pensii pot investi cu următoarele instrumente financiare:

-acțiuni și obligațiuni emise de societățile de proiect înființate în baza OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public privat sau fonduri de investiții specializate in infrastructură, pana la maxim 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii.

-valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate emise de societăți sau fonduri imobiliare, în procent de până la 3% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii, având în vedere că fondurile imobiliare au devenit un instrument din ce în ce mai popular pentru cei care doresc să dețină active imobiliare, dar fără să-și asume riscuri mai mari pe care această formă de investiție o poartă. Aceste fonduri au fost create pentru a elimina neajunsul generat de lichiditatea scăzută a activelor imobiliare ele fiind listate și tranzacționate.

-investiții private de capital sub forma acțiunilor și obligațiunilor la societăți sau sub forma participațiilor la fondurile de investiții private de capital în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii.

Pentru ca majorarea capitalului să se poată realiza în timp util a fost necesară promovarea în regim de urgență a modificărilor. Prin soluția adoptată astăzi de Guvern și agreată de reprezentanții administratorilor de pensii private se asigură un nivel adecvat al capitalului pentru desfășurarea activității în condiții prudențiale, astfel încât interesele participanților să fie protejate. Necesarul de capital a fost corelat cu nivelul contribuțiilor acumulate într-o perioadă determinată de timp și raportat la noile posibilități de investire în economia reală.

De asemenea, prin această Ordonanță de urgență, s-a creat cadrul legal pentru investiții ale fondurilor de pensii private în infrastructură, realizate prin intermediul parteneriatului public-privat. Fondurile de pensii au posibilitatea să participe la finanțarea unor investiții și să contribuie la creșterea nivelului de trai al întregii populații”.

Proiect de OUG care ajustează cerințele de capital impuse prin OUG 114 pentru administratorii fondurilor de pensii