Update articol:

EVERGENT Investments convoacă acționarii și propune programe de răscumparare și dividende

sif moldova evergent

Consiliul de administrație EVERGENT Investments SA a hotărât convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor pentru data de 29/30 aprilie 2021, propunând programe de răscumparare și dividende, potrivit unui comunicat.

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments menține politica de remunerare a acționarilor printr-un mix optim între o politică predictibilă de dividend și programe anuale de răscumpărare, ce oferă randamente superioare în prezent și pe termen lung, în comparație cu simpla acordare de dividende, se arată în comunicat.

Strategia de investiții a EVERGENT Investments se bazează pe o alocare a resurselor care să asigure o creștere organică robustă a companiei, dar și apreciere de capital pentru  acționari.

La cele două adunări sunt invitați toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2021, data de referință.

Între cele mai importante propuneri de pe ordinea de zi a adunărilor generale se regăsesc:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor:

  1. Aprobarea reducerii capitalului social de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50, ca urmare a anulării unui număr de 8.266.125 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 4 din 27.04.2020.
  2. Aprobarea unui program de rascumparare in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor, cu un numar de maxim 19.625.000 actiuni, reprezentand 2% din capitalul social, ce va rezulta dupa reducerea capitalului social prezentata mai sus.

Adunarea generală ordinară a acționarilor:

  1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de rapoartele auditorului și ale Consiliului de administrație.
  2. Aprobarea dividendului brut de 0,043 lei/acțiune, pentru acționarii înregistrați la data de 19 mai 2021. Data plății este 11 iunie 2021. Propunerea de dividend oferă un randament de 3%, raportat la prețul de închidere al acțiunii EVERGENT Investments în ședința BVB din 24 martie 2020, 1,43 lei/acțiune.
  3. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021. 

EVERGENT Investments este un Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 20/23.01.2018, si o companie listata la Bursa de Valori București sub simbolul EVER. Până la 01 martie 2021 a functionat sub numele SIF Moldova, cu simbolul bursier SIF2. Societatea deține un portofoliu de active evaluat la 2.156 milioane lei, la 28 februarie 2020. Din valoarea totală a activelor administrate, portofoliul de acțiuni cotate deține ponderea principală de 68,4.1%, în timp ce ponderea acțiunilor necotate este de 9,5%. Principalele sectoare din structura portofoliului, raportat la valoarea totală a activelor, sunt: financiar-bancar 42%,  energetic 16,3%, industria prelucratoare 6,6% și imobiliare 6,7%.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (29/11/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 22 - 26 noiembrie 2021

RAIFFEISEN BANK - OBLIGATIUNI 2029 (RBRO29) (29/11/2021)

Numire membru independent Consiliu de Supraveghere

RAIFFEISEN BANK - OB. 2028 (RBRO28) (29/11/2021)

Numire membru independent Consiliu de Supraveghere

RAIFFEISEN BANK _ OB. 2026 (RBRO26) (29/11/2021)

Numire membru independent Consiliu de Supraveghere