Update articol:

Raport curent – Convocarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Adunarii generale ordinare a actionarilor EVERGENT Investments SA în 29/30 aprilie 2021

 

 Convocarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Adunarii generale ordinare a actionarilor în 29/30 aprilie 2021

Consiliul de administratie a hotarat convocarea Adunarilor generale extraordinara si ordinara ale actionarilor EVERGENT Investments SA pentru data de 29/30 aprilie 2021, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat.  La cele doua adunari sunt invitati toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2021, data de referinta.

Intre cele mai importante propuneri de pe ordinea de zi a adunarilor generale se regasesc:

Adunarea generala extraordinara a actionarilor: 

  1. Aprobarea reducerii capitalului social de la947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50, ca urmare a anulării unui număr de 8.266.125 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 4 din 27.04.2020.
  1. Aprobarea unui program de rascumparare in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor, cu un numar de maxim 625.000 actiuni, reprezentand 2% din capitalul social, ce va rezulta dupa reducerea capitalului social prezentata mai sus.

Adunarea generala ordinara a actionarilor:

  1. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2020, insotite de rapoartele auditorului si ale Consiliului de administratie.
  1. Aprobarea dividendului brut de 0,043 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de 19 mai 2021. Data plații este 11 iunie 2021. Propunerea de dividend ofera un randament de 3%, raportat la pretul de inchidere al actiunii EVERGENT Investments in sedinta BVB din 24 martie 2020, 1,43 lei/actiune.
  1. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2021.

Consiliul de administratie al EVERGENT Investments mentine politica de remunerare a actionarilor printr-un mix optim intre o politica predictibila de dividend si programe anuale de rascumparare, ce ofera randamente superioare in prezent si pe termen lung, in comparatie cu simpla acordare de dividende.

Strategia de investitii a EVERGENT Investments se bazeaza pe o alocare a resurselor care sa asigure o crestere organica robusta a companiei, dar si apreciere de capital pentru  actionari.

Recomandam actionarilor sa consulte toate materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.evergent.ro, incepand de luni 29 martie 2021, data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

În contextul epidemiei COVID-19, recomandăm acționarilor votul prin corespondență la Adunările generale ale acționarilor din 29/30 aprilie 2021, conform procedurii prezentate in Convocator si pe site.

 

Claudiu Doroş
Director general

Michaela Puşcaş
Manager conformitate

 

BVBStiri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (13/04/2021)

Desfasurare conferinta telefonica investitori si analisti 13 Aprilie 2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (13/04/2021)

Ziua Investitorului Bittnet - 15 Aprilie 2021

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (13/04/2021)

VAN la data de 31 martie 2021

ALTUR S.A. (ALT) (13/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA si AGEA din data de 27/28.04.2021

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (13/04/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 06.04.2021 - 12.04.2021