Update articol:

Exclusiv: Claudiu Creţu, ELCEN: Planul RADET nu era viabil din punct de vedere al soluției de reorganizare încă de la momentul propunerii acestuia

Claudiu Cretu, ELCEN

*În luna octombrie 2019, ELCEN a cerut în instanță atragerea răspunderii patrimoniale a Primăriei București pentru recuperarea datoriei de aprox. 3,7 miliarde lei a RADET

*Singurul efect al Planului RADET propus de ROMINSOLV era ștergerea datoriei RADET față de ELCEN în sumă de aproximativ 3,7 mld lei.

*Falimentul ELCEN este o catastrofă greu de imaginat, întrucât presupune încetarea livrării de energie pentru București.

* ELCEN folosește gaze livrate de Romgaz, companie listată la Bursă, care are  acționari în fața cărora trebuie să răspundă și, de asemenea, trebuie să respecte contractul-cadru ANRE care prevede constituirea unei garanții; așadar, nu depinde de noi dacă vor livra la rândul lor gaze fără să fie plătiți

* Poate că dacă banii bucureștenilor nu s-ar cheltui pe borduri și panseluțe, ar fi resurse financiare pentru modernizarea  RADET și eficientizarea sistemului de încălzire.

*Am transmis numeroase informări către multiple autorități ale statului român sesizând gravitatea situației în care se află sistemul de termoficare din București.

Interviu cu Claudiu Creţu, administratorul special al Electrocentrale Bucureşti (ELCEN)

Reporter: Va continua ELCEN să furnizeze agent termic dacă RADET/Termoenergetica va continua să acumuleze datorii?

Claudiu Creţu: ELCEN are capacitatea și disponibilitatea de a asigura furnizarea agentului termic în acest sezon de iarnă 2019-2020 cu condiția ca Primăria Municipiului București să-și onoreze obligațiile de plată aferente serviciului prestat de ELCEN. Noi facem toate demersurile pentru o bună funcționare, însă țin să precizez că nu există nicio metodă de management prin care o companie să livreze bunuri sau servicii gratuit, fără ca respectivele costuri de producție să fie achitate. Din punct de vedere legal, există două soluții: preluarea în mod direct de către PMB a responsabilității prestării acestui serviciu sau delegarea către o companie a acestuia. În acest moment, PMB are responsabilitatea deplină de a-și asuma soluția legală prin care activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice să se desfășoare într-un cadru reglementat transparent.

Orice tergiversare a acțiunii de asigurare a furnizării energiei termice, precum și de asigurare a unui mecanism clar de plată a serviciilor prestate după deschiderea procedurii de faliment a RADET, se poate concretiza în orice moment într-o criză cu efecte dezastruoase pe mai multe planuri: plasarea ELCEN în incapacitate financiară în ceea ce privește achitarea obligațiilor de plată față de furnizorii de gaze și față de salariați, precum și afectarea siguranței energetice a României.

*Delegarea serviciului de termoficare către compania Termoenergetica implică acoperirea unor etape extrem de importante cum ar fi, capitalizarea.

PMB trebuie să dispună măsuri clare pentru asigurarea mecanismului de plată a serviciilor prestate de ELCEN și restul furnizorilor RADET până la transferul activității către Compania Municipală Termoenergetica SA, urmată de asigurarea resurselor financiare acesteia din urmă pentru a putea prelua activitatea RADET și a putea să achite consumul de energie termică și costurile de funcționare după delegarea serviciului public.

Reporter: Cum intenționează ELCEN sa recupereze datoriile de la RADET?

Claudiu Creţu: În luna octombrie 2019, ELCEN a cerut în instanță atragerea răspunderii patrimoniale a Primăriei București pentru recuperarea datoriei de aproximativ 3,7 miliarde lei a RADET, conform tabelului definitiv al creanțelor. Subliniem faptul că PMB avea posibilitatea de a achita doar 1,095 miliarde de lei (sumă rezultată în urma raportului de reevaluare a creanței, întocmit de un evaluator independent), adică la valoarea de piața a creanței estimată în cazul vânzării forțate către un potențial cumpărător. Ca urmare a faptului că PMB a refuzat să recunoască și să plătească această creanță de 1,095 miliarde de lei, am recurs la instanță și am solicitat obligarea Primăriei Municipiului București la achitarea întregii sume de 3,7 miliarde de lei.

Reporter: Care sunt, în opinia dvs, cauzele pentru care s-a ajuns în situația actuală, în condițiile în care falimentul RADET se decisese din primăvară, iar judecătorul sindic a dat răgaz Primăriei sa ia măsurile juridice și organizatorice care să asigure continuitatea serviciului de termoficare?

Claudiu Creţu: Lipsa de interes. Acesta este motivul principal pentru care s-a ajuns în această situație ce ar fi putut fi rezolvată încă de anul trecut, întrucât au existat mai multe opțiuni legale. Totuși, au intervenit multiple tergiversări pe fondul disensiunilor dintre PMB și Guvern. Este important de precizat că a fost și este în continuare nevoie de o coordonare unică și o abordare unitară a acestei probleme foarte importante. Subfinanțarea Regiei de către PMB a fost un factor decisiv în ceea ce privește falimentul. De asemenea, în lipsa unui plan de reorganizare a RADET care să întrunească toate condițiile legale și economice și fără indicarea unor surse de finanțare clare, instanța a decis pronunțarea falimentului. Poate că dacă banii bucureștenilor nu s-ar cheltui pe borduri și panseluțe, ar fi resurse financiare pentru modernizarea  RADET și eficientizarea sistemului de încălzire.

În ceea ce privește ELCEN, am făcut toate eforturile, încă de la intrarea în insolvență pentru a crea contextul legal, transparent și coerent pentru modernizarea sistemului de termoficare. 

Reporter: Cine sunt vinovații pentru această situație?

Claudiu Creţu: Fără o sursă de finanțare sigură, RADET a acumulat datorii după datorii. În plus, în intervalul de 3 ani care s-a scurs de la intrarea în insolvență a celor două entități, nu s-a reușit  corelarea celor două planuri de reorganizare, întrucât RADET nu a reușit să propună un plan de reorganizare legal și viabil. Mai mult decât atât, în Addendum-ul la Planul de Reorganizare al RADET publicat în B.P.I. la 21.12.2018, ROMINSOLV evidențiază lipsa resurselor financiare pentru susținerea planului de reorganizare al RADET, din care rezultă faptul că ,,Primăria Municipiului București nu a aprobat componenta de finanțare, astfel că Planul de reorganizare rămâne cu același program de plăți generat doar de activitatea curentă”.

De asemenea, eșecul în a atrage fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea și eficientizarea sistemului de termoficare reprezintă un mare minus pentru termoficarea din Capitală. Există orașe care au găsit soluții de a asigura un serviciu public modern și eficient. Oradea a atras fonduri europene nerambursabile de aprox. 130 mil euro și a realizat investiții în modernizarea rețelelor de transport și distribuție și în sursa de producție.   

Reporter: Ați făcut plângeri penale în legătură cu situația creată, în condițiile în care ELCEN se afla in procedura de reorganizare, iar falimentul RADET are repercusiuni asupra activității companiei?

 Claudiu Creţu: Până în acest moment nu am făcut nicio plângere penală, însă dacă vor fi identificate elemente care să conducă la un astfel de demers, vom sesiza organele abilitate.

Reporter: Aveți cunoștință ca au fost sesizate organele statului pentru situația creată ?

 Claudiu Creţu: Desigur. Am transmis numeroase informări către multiple autorități ale statului român sesizând gravitatea situației în care se află sistemul de termoficare din București. Au avut loc discuții repetate, însă nu s-a ajuns la niciun rezultat concret. PMB a refuzat în mod constant să-și asume plățile restante.

Reporter: Daca RADET/Termoenergetica nu își va achita datoriile, ce veți face?

 Claudiu Creţu: Vom continua solicitările către PMB pentru a-și asuma responsabilitatea plății agentului termic preluat de la ELCEN și care ajunge în casele locuitorilor Capitalei. Așa cum am precizat mai sus, costurile de producție trebuie acoperite. La fel și salariile angajaților ELCEN. Vă reamintim că ELCEN folosește gaze livrate de Romgaz în procesul de producție al agentului termic. Romgaz, companie listată la Bursă, are, la rândul său, acționari în fața cărora trebuie să răspundă și, de asemenea, trebuie să respecte contractul-cadru ANRE care prevede constituirea unei garanții; așadar, nu depinde de noi dacă vor livra la rândul lor gaze fără să fie plătiți.

În plus, pentru ca Termoenergetica să poată încheia un contract de furnizare a energiei termice cu ELCEN, am solicitat în repetate rânduri Primăriei Municipiului București respectarea contractului cadru ANRE de furnizare a energiei termice care să includă obligația de constituire a unei garanții menite să asigure recuperarea creanțelor ELCEN în cazul în care această companie va ajunge la rândul ei în dificultate financiară ca urmare a lipsei de finanțare. Vom rămâne fermi în această solicitare, iar în caz contrar vom solicita PMB și Companiei Municipale Termoenergetica SA achitarea facturilor în avans sau prin mecanismul convenției de plată în avans ca și în anii anteriori.

Reporter: Credeți ca PMB se va implica pentru asigurarea continuării prestarii serviciului public de furnizare a energiei termice şi a apei calde?

 Claudiu Creţu: Delegarea serviciului de termoficare către compania Termoenergetica implică acoperirea unor etape extrem de importante cum ar fi, capitalizarea. O companie care trebuie să furnizeze agent termic la 560.000 de locuințe și care trebuie să întrețină o rețea îmbătrânită nu poate funcționa fără capital de lucru substanțial. Constituirea unui capital social fără subscrierea acestuia integrală va da naștere la o companie municipală subfinanțată, incapabilă să preia și să susțină activitatea RADET. Fără injecția de capital necesară acoperirii salariilor angajaților sau a serviciilor furnizate de producătorii de energie termică și a materialelor necesare pentru întreținerea rețelei se va ajunge în foarte scurt timp în situația în care ne aflăm astăzi, adică la încă un faliment al distribuitorului de energie termică.

Reporter: De ce credeți ca primarul general a spus ca deschiderea procedurii de faliment a RADET atrage în mod automat deschiderea procedurii de faliment a ELCEN?

Claudiu Creţu: Probabil cineva i-a spus că așa se va întâmpla, însă este total eronat. Deschiderea procedurii de faliment a RADET nu atrage în mod automat falimentul ELCEN.

ELCEN are un plan de reorganizare aprobat și are disponibilitatea de a furniza energia termică necesară populației în condițiile asigurării plății energiei termice și a subvenției de către PMB. Totuși, această supoziție poate deveni realitate dacă PMB nu va plăti subvenția, altfel nu vedem de ce ar trebui să intre și ELCEN în faliment. Compania își va continua activitatea conform Planului de Reorganizare urmărind redresarea și va lua toate măsurile ca angajații să nu aibă de suferit. Falimentul ELCEN este o catastrofă greu de imaginat, întrucât presupune încetarea livrării de energie pentru București.

PMB trebuie să dea dovadă de responsabilitate, asumându-și obligațiile ce îi parvin ca urmare a poziției pe care o deține și a rolului important la nivelul capitalei.

Reporter: Credeți ca poate fi sistata in aceasta iarna furnizarea agentului termic și a apei calde către bucureșteni? Înțelegem ca va gândiți la confortul cetățenilor, dar ELCEN poate avea probleme mari daca nu ii sunt achitați banii…Care sunt soluțiile din punctul dvs. de vedere?  

Claudiu Creţu: În această iarnă nu se va opri furnizarea apei calde și a căldurii către locuitorii Capitalei care nu au nicio vină și nu trebuie pedepsiți. Această variantă este exclusă în primul rând din perspectiva legislației aplicabile în sectorul de termoficare. În al doilea rând, avem încredere că autoritățile competente implicate, Guvernul vor lua măsurile necesare, astfel încât să se evite orice riscuri de întrerupere a furnizării energiei termice în această sezon rece.    

Reporter: De ce spuneți ca Planul de reorganizare al RADET propus de administratorul judiciar ROMINSOLV a fost ilegal?

Claudiu Creţu:

  • Judecătorul Sindic este cel care s-a pronunțat, iar, ulterior, Curtea de Apel București a confirmat această decizie conform căreia Planul RADET nu era viabil din punct de vedere al soluției de reorganizare încă de la momentul propunerii acestuia, deoarece soluția reținută (fuziunea prin absorbție a ELCEN de către RADET) pe lângă faptul că nu era posibil de implementat din punct de vedere legal, nu era aptă să ducă la reorganizarea celor două entități deoarece datoriile ELCEN ar fi urmat să fie preluate de către RADET fără indicarea modalității de achitare. Singurul efect al Planului RADET propus de ROMINSOLV era ștergerea datoriei RADET față de ELCEN în sumă de aproximativ 3,7 mld lei.
  • Planul RADET prevede achitarea creanțelor creditorilor în proporție de 95% în afara termenului de reorganizare fără acordul expres al creditorilor și în contradicție cu prevederile legii insolvenței și cu scopul procedurii de insolvență. Mai mult decât atât, nu este prevăzută sursa de achitare a acestor datorii în afara Planului de reorganizare.;
  • Planul de reorganizare al RADET prezintă, pe lângă lipsa aprobării acestuia de către CGMB, inconsistențe privitoare la gradul de acoperire al creanțelor, precum și inexistența unor surse concrete de finanțare, fiind menționat expres în cuprinsul completării la Planul de reorganizare faptul că, PMB nu a asigurat sursele de finanțare a acestuia.
  • Planul RADET nu a fost votat de 30% dintre creditorii societății, condiție obligatorie pentru confirmarea acestuia;

Așa cum am spus, toate aceste inadvertențe au fost constatate de către judecătorul-sindic investit cu confirmarea acestui plan, lucru consemnat în hotărârea din 17.04.2019 și a fost întărit de către Curtea de Apel București prin respingerea apelului formulat la hotărârea judecătorului-sindic.

Reporter: Vă mulţumesc!  

 

 

BVB | Știri BVB

MECANICA CEAHLAU (MECF) (08/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

PROMATERIS S.A. (PPL) (08/08/2022)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 02.08.2022

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (08/08/2022)

Structura actionariat la data de 31 iulie 2022

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (08/08/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (08/08/2022)

Rascumpararea actiuni proprii perioada 01-05.08.2022