Update articol:

FNGCIMM a semnat cu CEC Bank convenții de lucru pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii

FNGCIMM și CEC BANK au semnat convenții de lucru pentru acces mai facil la finanțare pentru beneficiarii OUG 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii.

FNGCIMM a semnat cu CEC Bank două convenții de lucru în baza cărora FNGCIMM va garanta maxim 80% din valoarea finanțării acordate de bancă, respectiv până la 2.400.000 EUR/beneficiar, pentru clienții CEC Bank ce vor accesa:

  • Credite pentru achiziția de terenuri cu destinație agricolă – cumpărarea de teren cu destinație agricolă (cu excepția terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și administrate de Agenția Domeniilor Statului) în vederea exploatării, de către persoanele fizice sau juridice care dețin în folosință sau proprietate, în condițiile legii, o exploatație agricolă sau de acvacultură, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha în proprietate;
  • Credite pentru finanțarea producției agricole sau piscicole și a investițiilor în domeniul agricol și cel al acvaculturii, altele decât cele finanțate din PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020;
  • Credite pentru finanțarea proiectelor de investiții derulate prin PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020.

Garanția se obține la solicitarea băncii, în baza unei finanțări aprobate iar beneficiarii eligibili sunt:

  • Fermieri persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii;
  • Beneficiari constituiți sub formă de Consilii Locale, GAL-uri, OUAI/FOUAI, FLAG-uri, ONG-uri, institute de cult, etc.
  • Beneficiari ai programelor PNDR 2014-2012 și POPAM 2014-2020, pentru finanțarea proiectelor de investiții.

“Experiența institutională pe care am acumulat-o în cei 18 ani de activitate și parteneriatul tradițional cu CEC Bank ne permit să oferim, prin garantarea creditelor, un sprijin concret în asigurarea necesarului de finanțare potențialilor noștri clienți, în vederea implementării proiectelor de investiții, pe de o parte, sau pentru derularea activității curente, pe de altă parte. Semnarea acestor noi convenții de garantare va contribui la dinamizarea accesării surselor de finanțare de către mediul antreprenorial, autoritățile publice locale, fermieri, beneficiari ai PNDR și POPAM. Împreună cu partenerii noștri ne dorim să valorificăm potențialul din mediul rural, un domeniu în plină dezvoltare și să contribuim semnificativ la creșterea satului românesc”, a declarat Gheorghe Lăpădat, Director General al FNGCIMM.