Update articol:

Fondul pentru modernizare investeşte 2,4 miliarde de euro pentru a accelera tranziţia verde, inclusiv în România

euro pixabay.com

Fondul pentru modernizare a pus 2,4 miliarde de euro la dispoziţia a şapte ţări beneficiare pentru a contribui la modernizarea sistemelor lor energetice, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul energetic, industrial şi al transporturilor şi pentru a le sprijini să îşi îndeplinească obiectivele în materie de climă şi energie pentru 2030, a anunţat miercuri Comisia Europeană.

Investiţiile au fost confirmate în România (1.391,6 milioane de euro), Cehia (520 milioane de euro), Polonia (244,2 milioane de euro), Lituania (85 milioane de euro), Ungaria (74,3 milioane de euro), Slovacia (49,5 milioane de euro) şi Croaţia (40 milioane de euro).

Aceasta încheie cel de al treilea ciclu de investiţii al Fondului pentru modernizare şi reprezintă o creştere bruscă a cheltuielilor în comparaţie cu ciclurile de investiţii anterioare.

Fondul pentru modernizare sprijină 45 de propuneri de investiţii în următoarele domenii: producţia de energie electrică din surse regenerabile, modernizarea reţelelor energetice şi eficienţa energetică în sectorul energetic, în industrie, în clădiri şi în transporturi, şi înlocuirea producţiei de cărbune cu combustibili cu intensitate scăzută a emisiilor de carbon.

Exemple de investiţii sprijinite de fond sunt: modernizarea sistemelor de iluminat public din cadrul municipalităţilor, conversia cărbunelui în biomasă şi gaz în instalaţiile de termoficare şi în instalaţiile ETS, precum şi creşterea eficienţei energetice în Cehia, producţia de electricitate din surse regenerabile de energie în Croaţia, renovarea clădirilor publice şi creşterea eficienţei energetice în Lituania, construirea a opt parcuri fotovoltaice şi a două turbine cu gaz cu ciclu combinat, care vor înlocui lignitul cu surse regenerabile de energie şi gaz pentru generarea de energie electrică şi modernizarea reţelelor de energie electrică în România, îmbunătăţirea eficienţei energetice în industrie în Polonia, tranşele de stocare a energiei pentru securitatea reţelei în Ungaria, reabilitarea şi extinderea reţelelor de termoficare şi răcire centralizată în Slovacia.

Termenul-limită până la care statele membre beneficiare trebuie să depună propuneri de investiţii pentru a obţine sprijin din partea Fondului pentru modernizare în cadrul următorului ciclu de plăţi este 16 august 2022 pentru propuneri neprioritare (investiţii care nu intră în domeniile de prioritate ale fondului) şi 13 septembrie 2022 pentru propuneri prioritare (investiţii care intră în domeniile prioritare).

“Fondul pentru modernizare reprezintă solidaritatea europeană în acţiune. Datorită veniturilor din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, acesta oferă rezultate concrete în practică, ajutând ţările beneficiare să reducă emisiile de gaze cu efect de seră în sectoare-cheie şi să devină neutre din punct de vedere climatic. În plus, această injecţie majoră de capital este disponibilă pentru a lansa proiecte care vor contribui la accelerarea tranziţiei noastre energetice ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia”, a declarat prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

La rândul său, vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii, Ambroise Fayolle, a afirmat: “Sprijinind ţările UE cele mai afectate de tranziţia energetică, Fondul pentru modernizare contribuie la finanţarea combaterii schimbărilor climatice acolo unde este cel mai necesar. În cadrul ultimului ciclu de plăţi, Fondul a pus la dispoziţie 2,4 miliarde EUR pentru sprijinirea a 45 de propuneri de investiţii, cu scopul de a ajuta statele membre beneficiare să îşi modernizeze sistemele energetice şi să îşi îmbunătăţească eficienţa energetică. BEI, în calitate de bancă a UE pentru climă, îşi exprimă satisfacţia de a lucra în parteneriat cu Comisia Europeană şi cu statele membre pentru a pune în aplicare Fondul pentru modernizare, un instrument-cheie în accelerarea tranziţiei UE către o energie curată şi în sprijinirea implementării strategiei RePowerEU recent lansate”, potrivit Agerpres.

Finanţat din veniturile obţinute în urma licitării certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, Fondul pentru modernizare urmăreşte să sprijine zece ţări din UE cu venituri mai mici în tranziţia lor către neutralitatea climatică, modernizându-le sectorul energetic şi sistemele energetice în sens mai larg, sporind eficienţa energetică şi facilitând o tranziţie echitabilă. Ţările beneficiare sunt Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria.

Fondul pentru modernizare sprijină investiţiile în producerea şi utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, eficienţa energetică, stocarea energiei, modernizarea reţelelor energetice, inclusiv încălzirea centralizată, conductele şi reţelele, precum şi tranziţia justă în regiunile dependente de carbon.

BVB | Știri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (01/07/2022)

Implementare plan incentivare SOP2020

RCB GOLD (RCGLD) (01/07/2022)

Notificare Raiffeisen Centrobank AG

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) (TTS) (01/07/2022)

Disponibilitate Raport Sustenabilitate 2021

ELECTROARGES SA (ELGS) (01/07/2022)

Hotarare AGOA - 30.06.2022

Sphera Franchise Group (SFG) (01/07/2022)

Publicarea Raportului de Sustenabilitate aferent anilor 2020-2021