Update articol:

Frankin Templeton a ratat, din nou, obiectivul de reducere a discountului dintre preț și active, dar le cere acționarilor FP să îl reconfirme administrator

*FP a propus un dividend de 0,0903 lei per acțiune

Frankin Templeton (FT) le recomandă acționarilor Fondului Proprietatea (FP) să aprobe, la AGA din 4 aprilie, continuarea mandatului său de administrator și, implicit, să respingă încetarea concomitentă a mandatului Franklin Templeton International Services S.à.r.l. ca administrator de fond de investiţii alternative si administrator unic al Fondului și a Contractului de Administrare încheiat între Franklin Templeton International Services S.à.r.l. și Fond.

Solicitarea vine în contextul în care contractul de administrare prevede două criterii de performanță pentru FT, respectiv:  • Discount de 15% sau mai mic pentru cel puţin două treimi din zilele de tranzacţionare din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 și • O VAN pe acțiune ajustată mai mare ca VAN pe acțiune raportată la sfârșitul Perioadei de raportare anterioare, adică VAN pe acțiune de la data de 30 iunie 20172 (1,1953 Lei pe acțiune).

Primul obiectiv, de reducere a discountului dintre prețul acțiunilor și valoarea activelor nete, nu a fost îndeplinit, în perioada de raportare, discountul fiind în intervalul 23,85% – 38,88%.

Franklin Templeton precizează: “Recomandarea noastră de a se vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi se bazează pe faptul că Administratorul Fondului a întreprins toate acțiunile rezonabile aflate în controlul său pentru reducerea discount-ului, însă evoluția discount-ului de tranzacţionare este independentă de Administratorul Fondului”.

În prezentarea făcută pentru acționari, FT spune că o măsuri pentru reducerea discountului dintre preț și VAN a fost distribuția a 1,87 miliarde Lei către acționarii Fondului în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 prin:

-Distribuția de dividende anuale: Distribuție brută către acționari de 499,98 milioane Lei sau 0,0678 Lei pe acțiune – plata a început în data de 29 iunie 2018

-Răscumpărări: Execuția celui de al 9-lea program de răscumpărare (19 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2018) prin intermediul unei oferte publice pentru 1,2 mld acțiuni (executată în februarie 2018) și răscumpărări zilnice de până la 25% din volumul mediu zilnic tranzacționat în ultimele 20 de sesiuni de tranzacționare. Costul total de achiziție la prețul de tranzacționare (excluzând costurile de tranzacționare) al programului de răscumpărare a fost de 1.370,57 milioane Lei.

-Valoarea totală distribuită (incluzând răscumpărări și distribuții de dividende) este de 1.870,55 milioane Lei, respectiv 18,3% din VAN a Fondului de la data de 31 decembrie 2018 .

FT mai arată că VAN ajustată la 31 decembrie 2018 este mai mare ca VAN pe acţiune la 30 iunie 2017, astfel că acest obiectiv a fost îndeplinit.

Pe ordinea de zi a AGA din 4 aprilie se mai află aprobarea repartizării profitului net, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un cuantum de 0,0903 lei per acțiune corespunzător profitului aferent anului financiar 2018, dar și aprobarea acoperirii rezervelor negative înregistrate în cursul anului financiar 2018 generate de anularea acţiunilor proprii.

Totodată, AGA va discuta aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.733.020.898,32 RON la 3.959.264.762,44 RON, prin anularea unui număr de 1.487.992.569 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al nouălea program de răscumpărare. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 3.959.264.762,44 RON, fiind împărțit în 7.613.970.697 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

BVB | Știri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (21/01/2022)

Rezultate subscriere majorare capital social

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/01/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

VES SA (VESY) (21/01/2022)

Convocare AGAO 21/22.02.2022 - varianta in limba Engleza