Update articol:

Franklin Templeton recomandă acționarilor FP să voteze „pentru” la AGA de bilanț, mai puțin privind încetarea mandatului; Administratorul Fondului spune că a întreprins toate acțiunile rezonabile aflate în controlul său pentru reducerea discount-ului

Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea (FP), recomandă acționarilor să voteze „pentru” la punctele de pe ordinea de zi la AGA de bilanț, din 28 aprilie, mai puțin cel privind încetarea mandatului, explicând că a întreprins toate acțiunile rezonabile aflate în controlul său pentru reducerea discount-ului, arată un raport transmis Bursei de Valori București.

FT a transmis: “Administratorul Fondului recomandă acționarilor să voteze „pentru” la punctele de pe ordinea de zi a AGEA şi AGOA, cu excepţia punctului 1.2. de pe ordinea de zi a AGOA (i.e. încetarea concomitentă a mandatului Franklin Templeton International Services S.à.r.l. ca administrator de fond de investiţii alternative si administrator unic al Fondului și a Contractului de Administrare încheiat între Franklin Templeton International Services S.à.r.l. și Fond), pentru care propunem votarea „împotrivă”.

Recomandarea noastră de a se vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi se bazează pe faptul că Administratorul Fondului a întreprins toate acțiunile rezonabile aflate în controlul său pentru reducerea discount-ului, a cărui evoluție este independentă de voința exclusivă a Administratorului Fondului.”

Pe ordinea de zi se afla prezentarea de către: (a) Administratorul de Fond de Investiții Alternative a Raportului privind Performanța aferent perioadei 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020; și (b) Comitetul Reprezentanților a Raportului anual aferent anului financiar 2020, inclusiv a Raportului său de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța.

În conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 24 iulie 2019 încheiat intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S.à r.l. (“Contractul de Administrare”), acționarii decid cu privire la aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.à r.l. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea.

Astfel, la punctul 1.2 se propune ca “Dacă punctul 1.1. de mai sus nu este aprobat de către acționari, în conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare, aprobarea: • încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea și a Contractului de Administrare, începând cu data care survine prima dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare și (ii) 1 noiembrie 2021, și a • procedurii de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare”.

Acționarii Fondului Proprietatea au fost convocați, pe 28 aprilie, la AGA de bilanț, pentru aprobarea plății unui dividend special cu o valoare brută de 0,072 RON per acțiune, deși compania a încheiat 2020 pe pierdere, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Acționarii vor mai decide Aprobarea acoperirii rezervelor negative în cuantum de 236.026.121 RON înregistrate în cursul anului financiar 2020 generate de anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul celui de-al zecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare și Aprobarea acoperirii pierderii contabile în cuantum de 102.978.968 RON înregistrate în cursul anului financiar 2020.

Pe ordinea de zi, este și aprobarea alocării la alte rezerve a sumei de 671.941.938 RON pentru a fi folosită la acoperirea rezervelor negative estimate să rezulte din anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cursul anului 2020 în cadrul celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare.

FP a înregistrat, în 2020, o pierdere de 103 milioane de lei. Principalul factor care a contribuit la pierderea înregistrată în 2020 a fost modificarea negativă a valorilor juste ale participațiilor Fondului ca urmare a impactului negativ al pandemiei de COVID-19 asupra activității economice și asupra piețelor financiare globale (1,24 miliarde Lei), parțial compensată de veniturile brute din dividende de la companiile din portofoliu (1,22 miliarde Lei), potrivit companiei.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (29/11/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 22 - 26 noiembrie 2021

RAIFFEISEN BANK - OBLIGATIUNI 2029 (RBRO29) (29/11/2021)

Numire membru independent Consiliu de Supraveghere

RAIFFEISEN BANK - OB. 2028 (RBRO28) (29/11/2021)

Numire membru independent Consiliu de Supraveghere

RAIFFEISEN BANK _ OB. 2026 (RBRO26) (29/11/2021)

Numire membru independent Consiliu de Supraveghere