Update articol:

Germania și Franța, statele cu cele mai mari ponderi în economia României

de Dan Pălăngean

Germania (16,5%), Franţa (12,2%) sunt ţările care au cea mai mare pondere în economia României după numărul de salariaţi care activează în 91.217 grupuri de întreprinderi, potrivit datelor prelucrate  şi publicate de INS pentru anul 2020, urmate de SUA (8,8%). Împreună cu Italia (8,6%) şi Olanda (7,0%), aceste state controlează majoritatea subgrupurilor de întreprinderi existente în economia noastră naţională.

De remarcat modificările care s-au produs pe parcursul ultimilor trei ani, cu creşteri pentru Franţa (+0,5 pp) și SUA (+0,2pp), respectiv scăderi pentru Germania, Olanda (ambele cu câte -0,4 pp) şi Italia (-0,9 pp).

Doar 5.140 dintre grupurile de întreprinderi au fost identificate drept rezidente de statistica oficială (5,6%, procentaj în scădere faţă de peste 6% în anul 2019), în timp ce 85.694 de grupuri de întreprinderi au fost calificate drept multinaţionale. Dintre acestea, numai 523 (0,6%) erau controlate din interiorul ţării iar restul de 85.171 (99,4%) din străinătate.

Repartizarea majorităţii grupurilor de întreprinderi din România pe tipuri de activităţi (secţiuni CAEN Rev.2)

Ponderea salariaților din întreprinderile active din grupuri multinaționale controlate din străinătate a fost de 28,6%, cu un grad de concentrare relativ ridicat (21,4% din total sau circa trei sferturi angajați în întreprinderi din top 10 țări, unde se mai regăsesc Marea Britanie, Austria, Cipru, Elveția și Japonia)

În contextul avansului globalizării şi al deschiderii către tehnlogie şi organizarea muncii oferită prin unificarea pieţelor în cadrul UE, deloc întâmplător, trei din cele patru state care deţin ponderile cele mai importante în materie de grupuri de întreprinderi se află pe podiumul partenerilor comerciali.

Astfel, din perspectiva politicilor guvernamentale, ar trebui să facem distincţia între economia României, controlată strategic din exterior, îndeosebi pe segmentele industriei prelucrătoare și comerțului de firme din Germania și Franța și numărul mare de firme autohtone, care adună peste 70% din forța de muncă dar au o forţă de decizie dispersată.

Definiţii

Control – o unitate legală este controlată dacă o altă unitate legală deţine un procent depăşind strict 50% în luarea deciziilor din adunarea generală a acţionarilor, sau care, prin contract are drept de control.

Grup – mulţimea de întreprinderi legate la un cap de grup printr-o cotă de control real nenul

Cap de grup –  unitate legală necontrolată, direct sau indirect de o altă unitate legală şi care controlează cel puţin o filială.

Grup de întreprinderi multinaţionale – grupul de întreprinderi format din cel puţin două unităţi legale localizate în ţări diferite;

Subgrup de întreprinderi – unităţi legale ale unui grup de întreprinderi multinaţionale rezidente în aceeaşi ţară;

Grup de întreprinderi rezident – grupul de întreprinderi ale cărui unităţi legale sunt toate rezidente în aceeaşi ţară.

BVB | Știri BVB

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (20/05/2022)

Notificare prag detineri/vot > 5%

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (20/05/2022)

Comunicat referitor tarife transport

Digi Communications N.V. (DIGI) (20/05/2022)

Optiuni pe actiuni acordate catre administratori si angajati

ROMCARBON SA (ROCE) (20/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/05/2022)

Hotarare CA privind aprobarea comitetelor consultative