Update articol:

Grupul BVB a raportat un profit net de 3,87 milioane lei, în scădere cu 45%, în prima jumătate a anului

* Bursa de Valori București a încheiat prima jumătate de an cu toți indicii pe plus și creșteri de două cifre
* Piața reglementata de acțiuni a generat 93% din totalul veniturilor din tranzacționare
* BVB: Lipsa ofertelor a fost puternic influențată de percepția investitorilor asupra modificărilor cadrului legislativ din Romania, cu impact direct în piața de capital

Grupul Bursei de Valori București a raportat un profit net consolidat de 3,87 mil. lei, în primul semestru al 2019, în scădere cu 45% comparativ cu anul anterior, acesta fiind obținut în proporție de 73% din segmentul de tranzacționare al Grupului, potrivit unui raport publicat astăzi.
Veniturile operaționale ale Grupului BVB au înregistrat o scădere cu 17% în primele șase luni ale anului față de perioada similară a anului 2018, până la un nivel de 17,41 mil. lei (S1 2018: 21,30 mil. lei), scădere determinată în principal de scăderea veniturilor din comisioanele aferente valorii totale a tranzacțiilor de tip “oferte” derulate pe piețele BVB.
Cheltuielile operaționale consolidate au cumulat 15,18 mil. lei, înregistrând o creștere cu 4.7% față de primele șase luni ale anului trecut (S1 2018: 14,49 mil. lei), în principal pe fondul creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor, determinate de investițiile realizate de grup in anul 2018, a cheltuielilor cu alte servicii prestate de terți și a cheltuielilor de promovare, ca urmare a intensificării eforturilor de promovare a pieței de capital în anul 2019 față de anul anterior, in special prin prisma evenimentelor organizate de către Grupul BVB pentru promovarea pieței de capital.
Grupul BVB a înregistrat o scădere cu 62% a profitului operațional consolidat în prima jumătate a anului 2019 până la valoarea de 2,57 mil. lei (S1 2018: 6,81 mil. lei), principala cauza fiind diminuarea drastica valorii ofertelor derulate pe piața principală de acțiuni și obligațiuni. Veniturile financiare nete au crescut cu 10% în primele șase luni ale anului 2019 comparat cu perioada similară anului 2018, până la valoarea de 2,04 mil lei (S1 2018: 1,86 mil. lei), diferențele nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor financiare în valută generând un câștig de 0,54 mil. lei (S1 2018: câștig de 0,41 mil. lei).
Bursa de Valori București a încheiat prima jumătate de an cu toți indicii pe plus și creșteri de două cifre. Indicele BET, a crescut cu aproape 20% în primele șase luni, iar indicele BET – Total Return (BET-TR), a trecut pragul de 14.000 de puncte, creșterea de aproape 30%. Această creștere accelerată a apărut și ca urmare a unui efect de bază pentru că piața era foarte jos la finalul anului trecut, menționează BVB.
Capitalizarea bursieră a tuturor companiilor listate pe piața reglementată a BVB a depășit 34,8 de mld. euro în ultima ședință de tranzacționare din iunie 2019, comparativ cu 30,6 mld. euro la final de 2018, în creștere cu 14%.
Piața reglementata de acțiuni, excluzând ofertele publice inițiale și secundare, care a generat 93% din totalul veniturilor din tranzacționare în prima jumătate a anului 2019 (S1 2018: 60% din totalul veniturilor din tranzacționare la BVB) a înregistrat o creștere cu 12% a valorii tranzacționate, respectiv 5,25 mld. Lei, rezultat al interesului investitorilor pentru tranzacționarea pe piața secundara.
Activitatea de tranzacționare pentru toate piețele, inclusiv oferte, a înregistrat o scădere cu 25% în primele șase luni din 2019 comparativ perioada similară din 2018, de la 7,46 mld. lei la 5,60 mld. lei. Scăderea provine, în cea mai mare măsură, din diminuarea drastica a valorii ofertelor derulate pe piața principală de acțiuni și obligațiuni, atât a ofertelor publice inițiale dar mai ales a ofertelor publice secundare, de la 2.373 mil. lei în S1 2018 la 57 mil. lei in S1 2019. Lipsa ofertelor a fost puternic influențată de percepția investitorilor asupra modificărilor cadrului legislativ din Romania, cu impact direct în piața de capital.
Legat de aşteptările pentru al doilea semestru al anului 2019 Bursa de Valori București amintește proiectul contrapărții centrale. BVB a decis în ianuarie 2019 implementarea serviciilor de contraparte centrala (CCP) la nivelul instrumentelor listate existente, precum și pentru instrumente financiare derivate. Proiectul CCP se bazează pe trei obiective majore: înființarea entității locale pentru a presta servicii specifice; obținerea autorizației EMIR și lansarea serviciilor pentru piețele spot și instrumente derivate, inclusiv produse bazate pe energie. Pentru înființarea companiei locale care va solicita autorizarea în conformitate cu cerințele EMIR, BVB, în calitate de acționar fondator al CCP, va contribui cu investiții în numerar de maximum 10 milioane EUR, în timp ce OPCOM, operatorul pieței energiei din România, în calitate de Partener strategic al BVB în proiectul CCP va investi 3,2 milioane EUR. Alte părți interesate locale ale pieței de capital, precum și ale pieței energiei vor completa paleta acționarilor CCP pentru a asigura nivelul capitalului social inițial (minim 16 milioane EUR). CCP va folosi un „hosted solution”, soluție furnizată de un CCP existent din UE, care va oferi, de asemenea, servicii de consultanță pentru obținerea autorizației CCP în conformitate cu dispozițiile EMIR.